I sin bredaste definition avser begreppet företagsfinansiering alla sorts externt kapital som kan tas in i en verksamhet, vilket då omfattar rena bidrag, investeringar, pengar från inkubatorer, riskkapital samt givetvis företagslån och andra belåningsupplägg. Men oftast används företagsfinansiering för att beskriva upplägg och avtal som inte är lån från banker eller andra kreditgivare, utan snarare finansiella stödsatsningar, bidragssystem och kapitalinvesteringar. Det kan exempelvis handla om statliga eller europiska bidrag och satsningar eller fonder som företag kan söka finansiering från, på den här sidan har vi samlat information om olika aktörer som erbjuder företagsfinansiering av detta slag.

bild på affärsängelbild på investmentbolagbild på riskkapital

Fem finansieringsfaser

Från frö till moget företag

1.Frö till affärsidé

Ett behov identifieras och en affärsidé utkristalliseras. De fösta trevande stegen tas och ett grundläggande koncept utvecklas.

2.Start up (Venture Capital)

Dags att omvandla teori till praktik, ett nytt företag blir till och etableringsarbetet påbörjas. En produkt som kan marknadsföras tas fram. Här uppstår ofta finansieringsbehov när kapital till investeringar och utveckling krävs.

3.Tidig tillväxt

Nu är verksamheten igång och det är dags att satsa på kommersiell tillverkning och försäljning. Oftast genereras ännu inte några vinster att tala om.

4.Expansion (Growth Capital)

Steget för ett litet företag att växa sig större kräver ofta ytterligare kapital. Nyanställningar, större lokaler eller andra investeringar som krävs för att skruva upp produktiviteten kräver någon form av företagsfinansiering. I denna fas genererar bolagen oftast vinst men man ser god tillväxtpotential.

5.Mogna bolag (Buyout)

Det är relativt vanligt att väletablerade lönsamma företag köpas ut/upp genom majoritetsinvesteringar alternativt börsnoteras företaget. Buyouts görs ofta i bolag som behöver en större kostym att växa in i.

Almi

Belopp Upp till 200.000 kr
Löptid max 72 mån.
Pengar på kontot Inom upp till 3-5 veckor.
Ränta Normalt ca 5%–9% *Räntan sätts individuellt.
Uppläggningsavgift 500 kr.
Borgensåtagande Personlig borgen krävs motsvarande 10% av lånebeloppet.
Förtidsinlösen Kan göras när som helst.
Amorteringsfritt Första 12 månaderna.
Betalningsanmärkning Tillåts inte.
Mer om

Vinnova

Vinnova - Verket för innovationssystem grundades 2001 och är statlig förvaltningsmyndighet underställd näringsdepartementet. Vinnova erbjuder finansiering till SMF-företag genom olika specifika satsningar samt innovationscheckar.

Mer om Ansök nu

Tillväxtverket

Tillväxtverket har funnits sedan 2009 vars uppgift är att skapa förutsättningar för företagande, tillväxt och sysselsättning i hela landet. Främst små till medelstora företag med 2-49 anställda kan söka finansiering genom affärsutvecklingscheckar. Tillväxtföretag kan även få tillgång till riskkapital via Tillväxtverkets fondsatsningar. Tillväxtverket är en svensk myndighet under Näringsdepartementet.

Mer om Ansök nu

Mikrofonden Sverige

Mikrofonden gör det möjligt för lokalt förankrade sociala företag att låna utan att styrelseledamöter eller medlemmar måste ta en personlig borgen. Dessutom kan man erbjuda annat finansiellt stöd så som exempelvis placering i förlagsinsatser, aktieandelar, mikrolån, crowdfunding, hitta externt kapital mm.

Mer om Ansök nu

Europeiska investeringsbanken (EIB) & investeringsfonden (EIF)

Den Europeiska investeringsbanken har inrättat investeringsfonden (EIF) vars syfte är att främja innovation och kompetens, klimat och miljö, strategisk infrastruktur samt finansiering till mindre företag. VD/ägare i mindre aktiebolag och enskild företagare kan dra nytta av investeringsfonden genom att söka lån via Europeiska investeringsfonden (EIF), med EIF-mikrogaranti som innebär att du får minst 0,3 % ränterabatt. Mer om

Företagarna

På Företagarnas finansieringsportalen finns information om elva olika företag som erbjuder olika sorters finansiering. Listan inkluderar låneföretag men också börs- och investmentbolag. Mer om

Connect Sverige

Connect Sverige har ett nätverk med omkring 400 st anslutna investerare över hela landet. Dessa investerar kapital i tillväxtbolag med driva entreprenörer och god tillväxtpotential. Mer om

EU finansiering, stöd & bidrag

En viktigt del av EU:s ekonomiska politik är att investera i innovation och företagande. EU-finansiering ges i form av bidrag, lån och garantier. Mer om Ansök nu

Nyföretagarcentrum
Om du är oerfaren eller har frågor angående företagsfinansiering eller företagande i allmänhet är det möjligt att vända sig till Nyföretagarcentrum i din kommun. Möjlighet finns alltid till kostnadsfri, objektiv och konfidentiell rådgivning. Inför ett sådant möte skall en affärsplan finnas på plats (gärna i digitalt format). Att ta kontakt med Nyföretagarcentrum kan även skapa bättre förutsättningar för att få finansiering till företaget.

Science Park / Inkubator
För nyföretagare och entreprenörer kan kontakt med en inkubator vid rätt tidpunkt vara avgörande för att ta satsningen till nästa nivå. I flera större orter runt omkring i landet finns olika lokala utvecklings- och företagsparker (Science Park). Här kan du få råd, knyta värdefulla affärskontakter genom nätverkande samt hitta företagsfinansiering.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *