Det finns idag ett relativt stort antal operatörer som alla erbjuder företagsabonnemang. Bland annat så kan tjänsterna och priserna variera beroende på hur många som jobbar inom verksamheten. Till att börja med är det viktigt att ha klart för sig hur telefoner och internet kommer att användas inom firman. Alla företag är ju inte likadant upplagda.

Bättre med privat eller företagsabonnemang?

Det kan verka som att det blir billigare att teckna ett privat abonnemang och eventuellt föra upp det som en utgift. Fast med de billigare operatörerna så har det blivit jämnare. Skillnaden kan också bli stor om det uppstår problem. För med ett företagsabonnemang kan du ofta få ut ersättning för bortfall av inkomst. Om nätet inte fungerar och det påverkar dina affärer så har du vissa rättigheter. Dessa gäller naturligtvis inte om abonnemanget var privat.

En annan fördel med att skilja på det privata abonnemanget och företagets är att du slipper bli kontaktad på din fritid. Genom att ha ett nummer som bara används för affärerna så kan du lättare skilja på de olika delarna av ditt liv. För mindre företag kan det också ge ett mer professionellt intryck om du har separata nummer.

Avdrag för mobiltelefon och samtalskostnader

Det är viktigt att ha klart för sig vilka avdrag du kan göra när du har ett privat- eller företagsabonnemang. Samtalskostnaderna, samt abonnemangsavgiften, faller under rubriken rörelsekostnader, och är därmed avdragsgilla. Det är samma sak som för de fasta telefonerna. Men du måste vara på det klara med att privat bruk av utrustningen kan medföra skatteplikt. Detta är något som du bör ta upp med din revisor eftersom det finns flera undantag och skyldigheter.

För att kunna använda en mobiltelefon för privat bruk är det bäst att ha ett kontrakt med fasta priser. Du kan ringa så mycket du vill för en viss summa, oavsett för vilket syfte. Återigen kan du dock vara skattepliktig, beroende på hur och var telefonen används. Helt klart måste det finnas ett behov av abonnemanget inom företaget.

Om en anställd vill använda sin privata telefon för att jobba så blir det lite mer komplicerat. Då krävs det underlag för alla de samtal som har med företaget att göra. Sedan ska dessa kompenseras och beskattas. Ifall det läggs som en löneförmån så tillkommer arbetsgivaravgift och andra utgifter. Därför föredrar många företag att själva ta hand om abonnemangen.