Många vill starta eget företag, men äventyret som företagare blir ofta väldigt annorlunda jämför med det man först trott.  Fluffiga entreprenörsdrömmar i all ära, men det kan vara klokt att förbereda sig på en kämpig och krävande vardag som egenföretagande ofta innebär.

Ett bra första steg är att inte blunda för dess baksidor och utmaningar. Det finns fördelar och nackdelar med allt och därför är det alltid bättre att bekanta sig med båda sidor av myntet redan från början. Sedan är naturligtvis inte allt bara svårt och jobbigt, de fördelar och förtjänster som finns, gör att tusentals svenskar varje år väljer att kasta sig ut i det okända och startar eget företag.

Vår rekommendation till dig som funderar på en egen verksamhet är att tänka till ordentligt före och inte vara en enögd cyklop. Här nedan listar vi 12 st nackdelar och 12 st fördelar med att starta eget företag samt ger 12 st användbara tips som ökar chanserna att  lyckas. Totalt är det en lista med de 36 viktigaste sakerna du bör överväga innan du väljer att starta eget.


12  nackdelar med eget företag

 1. Eget ansvar

Du måste inte tycka om att ta eget ansvar för att driva eget företag (även om det är en klar fördel), men du måste acceptera att hela bördan vilar på dina axlar.  Det finns ingen möjlighet att skylla på någon annan om något blir fel eller om verksamheten inte bär sig, du ansvar för detta och måste själv se till att fatta rätt beslut.

 1. Tung arbetsbelastning

Att driva eget är sällan något som görs i en handvändning, framförallt under de två eller tre första uppstartsåren bör du räkna med väldigt många arbetstimmar och väldigt lite ledighet. En särskild varning utfärdas här till tidsoptimister, allt tar längre tid än man tror, så är det bara.

 1. Osäker försörjning

Ekonomiskt kan egenföretagande på sikt bli en vinstlott, men kortsiktigt är det i princip alltid en ren förlustaffär. En av de jobbigast sakerna med att driva eget (speciellt i början) är att man omöjligt kan veta hur mycket lön man kommer att kunna ta ut. En osäker privatekonomisk situation ökar pressen och stressen på dig som företagsledare, vilket i sin tur riskerar att göra dig mindre fokuserad och effektiv i företagsbyggandet.

Exempel: För att kunna ta ut en lön på 25000 kr per månad behöver verksamheten ha ett överskott på minst ca 50000-70000 kr per månad efter alla kostnader och utgifter betalts.

 1. Risk för stress och utbrändhet

Att starta och driva eget är inte den enkla vägen, tvärtom är det många egenföretagare som arbetar mer än vad de borde och lever med långvarig stress som i värsta fall riskerar att leda till utbrändhet. Extra viktigt är det därför att se till att sköta hälsan, kosten och sömnen samt lära sig att kunna ta ledigt och släppa jobbet helt.

 1. Otydlig gräns mellan fritid och arbete

Otydlighet är något som skapar problem i nästan alla relationer, detta gäller även för egenföretagarens relation till sitt arbete. Ett livsprojekt låter inte vänta på sig och därför blir gränsen ofta otydlig mellan arbete och fritid, samtidigt mår de flesta bra av att ibland, kanske bara för några dagar (eller timmar) helt kunna ägna sig åt vila eller en kravlös sysselsättning eller hobby istället för den vardagliga verksamheten. Kom ihåg att omväxling förnöjer.

 1. Ensamarbete

Den som saknar anställda eller arbetar som konsult åt större företag tillbringar ofta en stor del av dagen ensam. Ensamarbete kan upplevas både befriande och betungande, hur man upplever detta beror i hög grad på ens personlighet. Men om ensamarbetet innebär att man sällan eller mer eller mindre aldrig träffar några andra personer kan det även hämma den sociala utvecklingen. Många ensamföretagare saknar även någon att bolla idéer eller ta den där “jobbfika” med. Går företaget tillräcklig bra, kan det vara läge att anställa en kollega alternativt kan du hyra en plats på ett företagshotell eller kontor för att få ökad social stimulans i arbetet.

 1. Personalansvar

Om det är stort ansvar att driva eget så är det förmodligen ett ännu större ansvar att anställa någon annan än sig själv i företaget. Personalansvar innebär inte bara att man tar på sig det ekonomiska ansvaret att avlöna de anställda, man måste även se till så att gruppen och arbetsmiljön fungerar tillfredställande och att alla levererar och sköter det de skall.

 1. Företagsekonomi – Skatt, bokföring och redovisning

Den del som många, inte minst nyblivna enskilda företagare, bävar mest för är den företagsekonomiska biten med bokföring, redovisning och skatteinbetalningar. Det är väldigt viktigt att detta sköts exemplariskt redan från början och att du som bolagsägare hittar rutiner för detta löpande arbete. Det är lätt att glömma bort att betala skatter och skicka in periodiska sammanställningar eller kontrolluppgifter i tid, men det blir snabbt kostsamt och upprepat slarv skapar dessutom mycket onödigt extra arbete.

 1. Begränsat skyddsnät

Samhällets skyddsnät omfattar främst arbetstagare och gäller inte alltid för dig som egenföretagare. Det beror bland annat på att fackförbunden spelat en avgörande roll för de arbetslagar som vi har i Sverige. Även om lagarna långsamt håller på att anpassas till nya tider, kan det alltjämt vara svårt för den som har eget företag att sjukskriva sig eller erhålla arbetslöshetsersättning, osv.

Samma sak gäller vid köp och avtal mellan företag, det konsumentskydd som finns i Sverige omfattar långt ifrån alltid enskilda firmor och aldrig aktiebolag.

 1. Semester och sjuklön är lyx

Som företagare måste du själv i egenskap av arbetsgivare betala lönen vid semester eller i samband med sjukdom. Förmåner som anställda ser som en självklarhet blir rena rama lyxen för dig med eget företag.

 1. Få som lyckas

Även om det är framgångssagor vi hör, så är sanningen den att antalet entreprenörer som misslyckas är betydligt fler än de som lyckas. Oddsen att bygga upp ett framgångsrikt företag är således dåliga. För att lyckas krävs vinnarskalle, pannben och en ”aldrig ge upp” mentalitet.

 1. Du behöver vara din egen motor

Ingen annan kommer säga till dig att arbeta eller hur du skall prioritera bland dina bestyr. Du behöver vara din egen motor, både vad gäller disciplin och motivation. Det är ditt eget ansvar att ordna en fungerande arbetsmiljö och sköta din hälsa.


12 fördelar med att driva eget

Trots att det finns en hel uppsjö av potentiella nackdelar med egenföretagande, är det många svenskar som tycker det är väl värt att starta egna företag. Här är några av de främsta skälen till att man väljer att bygga upp en egen verksamhet.

 1. Fjärrkontrollen är din – Du lägger dina egna planer

Det faktum att det inte finns någon som säger till dig vad du skall göra, kan tyckas skrämmande för en del, andra lockas av att vara sin egen chef. Som ägare av ett eget företag har du chans att ta kontrollen, strukturera vardag på ett vis som passar dig och lägga upp planer för verksamheten.

 1. Frihet

Möjlighet att arbeta när du vill, var du vill och hur du vill.

I och med att du själv bestämmer hur arbetet i företaget skall se ut, får du möjlighet att maximerar friheten i ditt liv. Det är exempelvis du som bestämmer hur mycket, när och var du skall arbeta. Vilka jobb som skall läggas ut på entreprenad och vilka som du själv vill ta dig an. Frihet är också att kunna välja vilka värderingar, ideal och ambitioner som företaget skall ha som ledstjärna.

 1. Passion – Lev din dröm

Har du en dröm som går att förverkliga genom företagande? Se till att leva ut den och använd din passion som drivkraft. Att förena nytta med nöje är en princip som flera framgångsrika människor använt sig av, genom att göra det man brinner för, blir vardagen roligare och livet lite varmare.

 1. Lösa problem själv

En stor del i att vara egenföretagare, är att vara en problemlösare. När vi inte har någon chef, ekonomiavdelning eller fastighetsskötare att vältra över våra problem på, tvingas vi istället att ta tag i både små och stora problem själva. Just detta att tvingas lösa problem på egenhand, kan vara mycket utmanade och tidskrävande, men belöningen på andra sidan är stor tillfredställelse, då man vet att man hanterat och lyckats lösa problemet själv. Det är denna typ av utmaningar som gör att vi växer som människor.

 1. Kreativitet

Visst kan det vara skönt med ett monotont och enformigt arbete under en tid, ett år eller två, men förr eller senare infinner sig alltid trisstesen. Som egenföretagare har du alla möjligheter i världen att bejaka din inneboende kreativitet. Den kan användas i mindre omfattning i samband med en kampanj eller lägga grunden till nydanande projekt. Tänk på att det är du själv som sätter upp ramarna för din verksamhet och därmed är det du själv som väljer hur mycket spänning och variation i arbetet som skall få förekomma i ditt företag.

 1. Ägarskap och stolthet

Att bygga upp något eget skapar hos de flesta en långvarig tillfredställelse. Ägarskapet förankrar din plats på jorden och gör det lättare att känna stolthet både för den man är och för det man lyckats åstadkomma.

 1. Nya spännande kontakter

Som egenföretagare är det du själv som sätter upp dina spelregler, du bestämmer hur arbetet skall utföras. Skall detta skall ske i skymundan eller vill du höras och synas i världen? Möjligheterna för den som vill nätverka och lära känna andra drivna entreprenörer är goda, det finns mängder med mässor och konferenser att åka till liksom etablerade nätverk, företagsgrupper och föreningar att bli medlem i.

 1. Ständig utveckling – nya lärdomar hela tiden

Att vara egenföretagare är inte ett statiskt tillstånd, villkoren och förutsättningarna ändrar sig hela tiden och därför måste även du och ditt företag ständigt anpassas och förbättras för att följa med i utvecklingen. En av de absolut främsta fördelarna med att driva eget företag är att man får chansen (läs måste) lära sig nytt hela tiden.  Att ständigt inhämta ny kunskap innebär inte bara att företaget utvecklas, du växer också själv på det personliga planet som människa.

 1. Chans att göra en ekonomisk klassresa

Den som startar eget företag enkom för att man vill tjäna mycket pengar, kommer oftast snart bli varse att denna motivation sällan räcker till när det blir riktigt kämpigt. Men det är trots allt så att företagande är en av få vägar till att bygga rikedom i Sverige (om man inte redan från början har med sig ett ansenligt startkapital).  Den som lyckas skapa en vinstdrivande verksamhet kan bli väldigt förmögen, ja till och med ekonomsikt oberoende och gör en ekonomisk klassresa utöver det vanliga.

 1. Lämna över ditt livsverk till nästa generation

Sätt din unika prägel på livet. En generation föds en annan dör, vår tid här på jorden är kort. Genom att bygga upp en välfungerande verksamhet kan ditt varumärke och namn leva vidare hundratals år framåt. Tänk att du har möjlighet att bygga upp ett företag från grunden som bär frukt inte bara under ditt liv utan också i framtiden.

 1. Gör avdrag på inköp

En trevlig sak med att vara egenföretagare är att du uppmuntras till att göra investeringar som leder till att verksamheten kan växa.  Många kostnader är avdragsgilla för företag vilket gör det möjligt att expandera utan att dränkas i skatter och moms. Dessutom är det möjligt för dig som driver aktiebolag att maximera friskvårdsbidraget, teckna sjukvårdsförsäkringar till dig själv och dina anställda, samt göra avdrag för många andra utlägg som sker inom ramen för verksamheten.

12. Status

Även om egenföretagande inte per automatik medför en högre social status, är det många som har vett att högakta och värdera den arbetsinsats som ligger bakom varje välfungerande företagsverksamhet. De flesta egenföretagarna har lärt sig två aktningsvärda och åtråvärda egenskaper nämligen disciplin och ansvarstagande. Dessutom har de bevisat att de äger livets kanske viktigaste egenskap, mod. Kom ihåg ingen minns en fegis, så se till att ta chansen, våga starta eget idag imorgon kan det vara för sent.


Finansieringstips:


 

12 Tips som hjälper dig lyckas som egenföretagare

1. Ge inte upp för tidigt

Att man ger upp lite för tidigt är förmodligen det vanligaste misstaget bland aspirerande företagare och entreprenörer. Ingen skugga bör dock falla på den som väljer att prova på företagande, men inser att det inte vara något som man vill ägna sig åt.

2. Vårda ditt varumärke

Ditt namn och rykte är allt. Små enskilda firmor och mindre handelsbolag och aktiebolag måste alltid se till att vårda sina leverantörs- och kundkontakter väl, du är nämligen helt beroende av dessa relationer. Försöka att så långt som möjligt undvik konflikter och tillämpa Goodwill-principen om en infekterad situation uppstår.

3. Inse dina begränsningar

Att veta om vad du behärskar är bra, men att känna till vad du inte klarar av själv kan vara livsviktigt för ditt företag. Ta in rätt kompetens och väx vidare eller se hur verksamheten stagnerar, svårare än så är det inte.

4. Be om hjälp

Var inte blyg eller för stolt för att söka hjälp eller rådgivning. Det går att få mycket vägledning gratis via Skatteverket/nyföretagarcentrum/banken eller online på olika forum, facebookgrupper, bloggar och hemsidor.

5. Innan du anställer någon

Fundera på varför du valde att starta eget, var det för att få ökad frihet bör du inte anställa någon mer, risken är annars uppenbar att du fastnar i en chefsroll som innebär allt annat än frihet.

6. Nätverka och samarbeta

Ensam finns det alltid gränser vad som är möjligt, men tillsammans  med andra kan du nå oanade höjder. Se därför till att samarbeta och nätverka med andra så mycket som möjligt när det är möjligt.

7. Planera för att det värsta tänkbara inträffar

Att tro på framgång för företaget är en grundförutsättning för att lyckas, men det innebär inte att man helt skall bortse från riskerna. Istället är det smart att ha en plan för vad man gör om företagandet inte går som man hoppats och tänkt sig.

8. Sätt upp spännande mål

Sätt upp mål för dig och ditt företagande. Se till att blanda både långsiktiga och kortsiktiga mål. Begränsa dig inte utan se till att rör dig inom hela skalan, från de du tror är realiserbart inom ett eller ett par år till mer drömmande och ambitösa målsättningar.

9. Försäkringar

Tänk på att dina privata försäkringar inte gäller i ditt företag, se till att skaffa lämpliga skydd redan från start. Ansvarsförsäkring är ett exempel på företagsförsäkring som i princip alla företag oavsett storlek rekommenderas att ha, den täcker nämligen eventuella skadeståndskrav mot ditt företag om något skulle gå fel. Om verksamheten äger dyr utrustning eller lokaler bör självfallet även detta försäkras.

10. Sök finansiering genom stödprogram

Bästa sättet att finansiera en ny verksamhet är att söka pengar genom något innovationsprogram.  Dessa baserar i regel på statlig eller regional finansiering eller är en del av ett EU-projekt. Fördelen med  innovationsprogram är att man oftast inte behöver ge upp något ägande i bolaget i utbyte mot riskkapitalet. Nackdelen är att det kan vara svårt att bli beviljad dessa stöd, ansökningsproceduren är komplicerad samt att det dröjer en lång tid innan ansökan behandlats, godkänts och några pengar kan betalas ut.

11. Förstå risken med personlig borgen

Att gå i borgen för ett företagslån innebär att du tar på dig ansvaret för låneskulden privat. Förstå att du genom att teckna företagslån med personlig borgen inte bara sätter företagets utan också din privata ekonomi på spel.

12. Tänk på pensionen

Många egenföretagare riskerar att få en fattig ålderdom. Den allmänna pensionen baseras på hur många år du arbetat och hur stor lönen varit, därför är det viktigt att ta ut lön i företaget. Viktigt är även att kompensera för bortfallet av tjänstpension. Genom att avsätt en mindre summa regelbundet direkt från start, har du möjlighet att ge dig själv en bättre pension och ålderdom.

Formel för starta företag

Det är viktigt att ha realistiska förväntningar på verksamheten. Kostnaderna tenderar att bli större än förväntat och tidsåtgången mer omfattande än planerat. Räkna enligt följande formel för att starta eget så slipper du gå i den obotlige optimistens fälla.

 

Tid x 3 = det tar tre gånger så lång tid som du planerar
Kostnader X 2 = kostnaderna blir dubbelt så stora som budgeterat
Intäkter x 0,5 = intäkterna blir bara hälften så stora som budgeterat

Vidare läsning: Bli en framgångsrik entreprenör – 9 nycklar till framgång