God balans i företagsekonomin är närmast en förutsättning för att lyckas som företagare. En likviditetsbudget identifierar och skapar rimliga kostnadsramar för verksamheter och tydliggör hur mycket fritt kapital (likvida medel) som krävs för att betala fasta och rörliga kostnader under en månadsperiod. Innan en likviditetsbudget kan upprättas behöver samtliga in- och utgifter ställas upp, denna process kallas likviditetsprognos.

Likviditetsprognosen ligger sedan till grund för upprättandet av budgeten. En skapad likviditetsbudget gör det inte bara lättare att få pengarna att räcka till utan hjälper även till att förutse en likviditetsrisk.


Skapa likviditetsbudget online

På verksamt.se som ägs och drivs av Bolagsverket är det möjligt att skapa en likviditetsbudget direkt på nätet. Den färdigställda budgeten kan sedan laddas ner och importeras i Excel.

bild på verksamt


Nedladdningsbara likviditetsbudget mallar:

Almi Bugetmall
Visma Budgetmall
– Mimo Budgetmall Enskild Firma & Handelsbolag / Aktiebolag
Ung företagsamhet Övningsuppgift (bra för dig som vill skapa din första likviditetsbudget)


Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *