Connect Sverige

Connect är ett privat och frivilligt initiativ som syftar till att skapa fler framgångsrika företag i Sverige. I första hand skapar Connect mötesplatser med kontaktytor där drivna entreprenörer och uppfinnare med affärsidéer möter etablissemanget inom näringslivet, forskare och investerare. Varje år hålls 100-tals aktiviteter med olika teman så som tillväxtworkshops, investerarutbildningar, värderingar av tidiga bolag, strategiskt entreprenörskap, seminarium med storbankernas chefsekonomer, partnerträffar samt månatliga frukostmöten arrangeras regelbundet runt omkring i landet, vid dessa tillfällen kan erfarenhet, affärsidéer och kontakter utbytas mellan nya och etablerade företag.

Connect tillväxtkapital

Connect Sverige är ihopkopplade med ett nätverk bestående av ca 400 investerare spridda över hela landet. Dessa partners investerar/erbjuder finansiering till tillväxtbolag med stark vilja att utvecklas och växa. Vissa företag går först igenom FöretagsAcceleratorn eller Språngbrädan innan de blir aktuella för Tillväxtkapital, men Connects Urval kan även bedöma att en del företag direkt är redo för att presentera sin affärsidé vid ett av Connects investeringsmöten.

Connects Urval – Inför Connects Investeringsmöte går en sammansatt expertpanel igenom kapitalsökande bolag i jakten på kvalitetsbolag som befinner sig i rätt fas för expansion. Bolagen som väljs ut får hjälp i förberedelserna inför presentationerna vid Investeringsmötet samt att välja rätt finansieringsform. Den 25 april delges vilka företag som kommer att få möjlighet att träffar investerare vid Connect investeringsmöte.

FöretagsAcceleratorn

FöretagsAcceleratorn är en gemensam långsiktig utvecklingssatsning där entreprenörer med ambition att växa får hjälp med att ta fram och implementera en genomtänkt tillväxtstrategi genom att följa fyra steg:

 

  1. Analys – En panel med hög och framförallt rätt kompetens analyserar företagsverksamheten och hjälper till att skapa en affärsplan.
  2. Åtgärd – Utifrån de nya kunskaper som framkommit via analysarbetet påbörjas arbetet med att implementera förändringar. Här kommer stöd i form av Mentor/affärscoach att finnas som bollplank.
  3. Tillväxtnäring – Här ges stöd i att hitta rätt finansiering samt vägledning kring styrelsearbetet.
  4. Tillväxt – Dags att utvärdera arbetet, revidera affärsplanen på nytt och arbeta vidare mot nya mål. Samt möjlighet att gå vidare och ta del av Connect tillväxtkapital.

 

FöretagsAcceleratorn erbjuder anpassade tillväxtprogram för små och medelstora företag.

 

Språngbrädan

Språngbrädan är en specialsatsning på tillväxtbolag som befinner sig i ett tidigt skede, där du som entreprenör får hjälp av en dedikerad mentor. Detta program lämpar sig väldigt väl för dig som är uppfinnare/idéskapare men ganska oerfaren som företagare.  Urvalet till vem som får bli en del av Språngbrädan sker bland annat efter en personlig intervju, några attribut hos som efterfrågas är: hög tillväxtpotential, driven entreprenör, genomarbetad affärsplan, hög tillväxtvilja samt hög unikhet.

 

Språngbrädan följer dessa fem steg:

  • Steg 1 – Vidarutveckla befintlig affärsplan och möter en mentor/affärscoach.
  • Steg 2 – Presentationsträning.
  • Steg 3 – Kompetenspanel.
  • Steg 4 – Uppföljning.
  • Steg 5 – Tillväxtkapital.

Regionsuppdelning – Nätverket täcker upp större delen av landet och är indelat i följande sex Connect regioner: Syd,Sydost,Väst,Öst,Uppsala samt Norr.

 

ÖPPETTIDER KUNDTJÄNST:

Måndag – Fredagar Uppgift saknas
Helg Stängt

Telefon: 08-7912933
E-mail: [email protected].

Connect Sverige Riks

ADRESS:

UNITED SPACES
ÖSTRA HAMNGATAN 16
411 09 Göteborg
Västra Götalands län
Org. nr: 802416-4710