God tillgång till likvida medel är viktigt för alla företag; inköp behöver göras löpande och leverantörer vill normalt få in betalningar så snabbt som möjligt. Det är inte alltid de stora utgifterna som skapar obalanser i ekonomin, både mindre och större företag brottas tidvis med bristande likviditet som beror på ojämna strömmar av in- och utgifter. En företagskredit ser till att det alltid finns en extra buffert som kan användas när kunder är sena med betalningar eller en plötslig oväntad utgift uppstår. Den populära finansieringsform kallas ibland även för kontokredit, detta då den normalt kopplas direkt till bankkontot. Andra äldre benämningar som avser samma sorts upplägg är checkkredit eller kontraktskredit.

Förtjänsten med företagskrediter är att de fungerar likt ett kreditkort där du endast betalar för den del av krediten som faktiskt belastas, detta kan jämföras med företagslån där du måste betala för hela beloppet oavsett om dessa pengar aktivt används av verksamheten eller inte. Återbetalning sker i anpassad takt utifrån behov, där betalningar görs löpande varje månad eller kvartalsvis tills dess att hela skulden avbetalad. Återbetalningen för kontokrediter är generellt mycket flexibla, vissa långivare har emellertid en nedre gräns för minsta tillåtna återbetalningsbelopp.

Ny företagskredit (Bisnode/Creditsafe)

Mynt AB

Kontokredit upp till 1.000.000 kr
Uppläggningsavgift Ingen
Ränta/kostnad fast avgift från 1% per påbörjad månad.
Företagskredit i annan valuta Nej
Krav1.För enskild firma/aktiebolag/handelsbolag
2.Minst 500.000 kr i årsomsättning samt verksamhet i minst 6 månader.
3.Säkerhet i form av fakturor alternativt personlig borgen.
4.Ansökan kräver bankID.
Mer om Mynt Ansök nu
Creditsafe (Ej UC)

Capcito Finance AB

Kontokredit upp till 2.000.000 kr
Uppläggningsavgift Ingen
Ränta/kostnad 0,8%–4% per månad.
Företagskredit i annan valuta Nej
Krav 1.För enskild firma/aktiebolag/handelsbolag
2.Kräver säkerhet av fakturor till ett värde om minst 3000 kr som förfaller om mer än 7 dagar 3.Ansökan kräver bankID.
Mer om Capcito Ansök nu

Balanzia

Kontokredit upp till 1.000.000 kr
Uppläggningsavgift Uppgift saknas
Ränta/kostnad Årsränta: 9.6‬-36%
Månadsränta: 0.8 -3%
Företagskredit i annan valuta Nej
Krav 1.Flexibel löptid mellan 6-60 månader
2.Företagskredit förutsätter ett avtal med fakturaköp
Jämför via Lendo
Mer om

Marginalen Bank

Kontokredit 10.000 kr
Uppläggningsavgift 1 % på beviljad kredit per år
Ränta/kostnad Månadsvis 14 % årsränta plus avgifter.
Företagskredit i annan valuta Nej, endast i svenska kronor
Krav Kontokrediten ingår i/erbjuds till kunder med Marginalens företagspaket
Jämför via Lendo
Mer om

Svea Ekonomi

Kontokredit upp till 1.000.000 kr
Uppläggningsavgift 995 kr
Ränta/kostnad 1,0% - 2,5% per månad + (195 kr avgift).
Företagskredit i annan valuta Nej
Krav 1.Använd krediten endast när det behövs
2.Kräver tillgång till BankID3.Borgen valfritt.
Jämför via Fakturino
Mer om

SEB

Kontokredit 10.000-300.000 kr
Uppläggningsavgift 800 kr (500 kr för SEB företagskunder)
Ränta/kostnad 1,5 % (ord.2 %) per år, min 500 kr
Individuell prissättning tillämpas.
Företagskredit i annan valuta Ja, kan sökas i olika valutor
Krav 1.För enskild firma/aktiebolag/handelsbolag
2.Kräver bankkonto hos SEB.
Mer om

Nordea

Kontokredit Uppgift saknas
Uppläggningsavgift .0,3 % min. 1 000 kr, max 8000 kr
Ränta/kostnad Ränta på utnyttjad kredit samt limitavgift(kontraktsränta)
Företagskredit i annan valuta Uppgift saknas
Krav 1.För enskild firma/aktiebolag/handelsbolag
2.Kräver bankkonto hos Nordea.
Mer om

Ativo Finans+

Kontokredit upp till 250.000 kr
Löptid 6-12 mån
Uppläggningsavgift Info saknas
Ränta/kostnad Info saknas
Företagskredit i annan valuta Nej
Krav 1. Använd krediten endast när det behövs
2. Kräver tillgång till BankID
Mer om

Ekobanken

Kontokredit Uppgift om kreditlimit saknas
Uppläggningsavgift Årsavgift 1% av kreditlimit
Ränta/kostnad 8% av utnyttjad kredit.
Företagskredit i annan valuta Nej
Mer om
Bisnode Lån (utan UC)

Kreditlinan

Kontokredit 10.000-50.000 kr
Uppläggningsavgift 495 kr/mån
Ränta 2.95%/mån.
Företagskredit i annan valuta Nej, endast i svenska kronor
Krav Förstagångskunder: Max.kreditlimit 30.000 kr.
Återkommande kunder: Upp till 50.000 kr.
Mer om

Qapitala

Digital Checkkredit 5.000-500.000 kr
Uppläggningsavgift Ingen
Ränta/kostnad fast avgift från 2% per 30 dagar.
Företagskredit i annan valuta Nej
KravErbjudandet vänder sig till små & stora samt nybildade & gamla enskilda firmor/aktiebolag/handelsbolag
2.Ett uttag om minst 10.000 kr måste göras i samband med att en ny kredit upprättas.
3.Säkerhet i form av personlig borgen motsvarande En personlig borgen ansökt och beviljad kreditlimit. Där borgensman är en svensk medborgare utan betalningsanmärkning eller skuldsaldo.
4.Ansökan kräver bankID.
Mer om Ansök nu

När är företagskredit bästa valet?

  1. Vid ojämnt inflöde av inbetalningar, exempelvis då kunder inte betalar fakturor i tid
  2. Vid tillfälliga likviditetsproblem, i perioder företaget har större utgifter än intäkter
  3. Om annan buffert saknas kan en kontokredit belastas och fungera som en extra trygghet

Buffert när pengar saknas

Så länge det finns pengar på kontot belastas aldrig kontokrediten, det är först om och när kapital saknas som denna extra resurs används. Naturligtvis redovisas de olika tillgångarna under olika konton så att du kan hela tiden se hur mycket pengar som finns att tillgå. Du betalar endast ränta för den del av den beviljade krediten som nyttjas, därutöver kan uppläggningsavgift och eventuella andra avgifter tillkomma.

Företagskredit i andra valutor

Idag är det vanligt att företag handlar i flera olika länder, vid handel inom EU används normalt euro som valuta och internationellt används en mängd andra valutor.  För att undvika onödiga växelkostnader väljer många företagare att ha valutakonton för de valutor man handlar mycket med. En del banker bland annat SEB och Handelsbanken erbjuder företagskrediter i andra valutor än svenska kronor.

Checkkredit - dess syfte och funktion

Skapa ett Jämt kassaflöde

Få ett stabilt kassaflödeUnder ett verksamhetsår kan obalanser uppstå som gör att kassaflödet påverkas negativt, många företag använder då checkkrediter i syfte att jämna ut förhållandet mellan intäkter och utgifter. Detta är särskilt vanligt bland säsongsbundna företagsverksamheter som har stora intäkter under ena halvåret, för att under den resterande delen av året nästan helt sakna inkomstkällor. Behåll en god soliditet och betalningsförmåga genom att använda företags pengar på rätt vis. Checkräkningskredit, eller i vardagligt tal checkkredit, är ett tilldelat kreditutrymme som gör det möjligt för företag att göra smarta betalningar och på detta vis förlänga kredittiden med 20-30 extra dagar. Om denna rörelsekredit belastas istället för företags egna medel, behåller man kassalikviditeten i den löpande verksamheten och skapar förutsättningar för ett bättre kassaflöde.   Checkkrediten kan belastas vid ”lågsäsong” för att sedan betalas tillbaka när medel i form av betalningar åter strömmar in till verksamheten.

trygghet när betalningar dröjer

Ett utbrett problem både bland små och lite större företag, är kunder som inte betalar sina skulder i tid. Kredittiden på en vanlig faktura är oftast mellan 15-45 dagar, men bara för att det finns en bortre gräns för när fordringen skall vara innebetald betyder det inte att företaget alltid kommer få betalt i tid. Tyvärr är det inte helt ovanligt att stora bolag drar över tiden, vilket riskerar att slå hårt mot enskilda firmor och andra småföretag, som oftast endast har ett fåtal kunder och därför är väldigt beroende av att betalningarna görs i tid.   Genom att teckna en checkkredit hos en bank eller annan fristående kreditgivare, kan företag skapa ett ekonomiskt utrymme för oförutsedda händelser och ge sig själva ett extra skyddsnät att falla tillbaka på om betalningarna uteblir. En annan möjlighet är att använda factoring för att belåna eller sälja obetalda fakturor innan de förfaller, baksidan med detta är att factoringbolag tar ut en procentuell avgift baserat på den risk de tar i samband med skuldhanteringen/indrivningen.

Extra kreditutrymme kopplat till företagskonto

Det finns en mängd olika företagskonton att välja mellan, en del är investerings- eller sparkonton för att förvalta kapital, men majoriteten är så kallad likvid- eller rörelsekonton. Begreppet rörelsekredit blir i ljuset av detta närmast självförklarande, det handlar helt enkelt om ett kreditutrymme som kopplas samman med ett befintligt företagskonto.   Absolut vanligast är att man tecknar checkkredit hos den bank man redan är kund hos, men det finns inget som att man måste gör så. Fortnox, iZettle, Klarna och Visma Spcs är ett par exempel på nya aktörer som den senaste tiden börjat erbjuda olika sorters checkkredit till företag via deras bokföringsprogram eller betalsystem.