De flesta ekonomiska avtal och transaktioner kräver särskilda garantier. Bankerna är restriktiva med att tillåta företagslån där en egendom eller tillgång utgör säkerhet för avtalet, endast mycket stora bolag har möjlighet att låna pengar utan personlig borgen. De flesta företagskrediterna som förmedlas är lån utan krav eller koppling till en specifik tillgång, egendom eller pant, istället kräver dessa ett borgensåtagande.

Så fungerar borgensåtagande

Generellt innebär borgen att en fysisk eller juridisk person åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan, företagslån med borgen innebär att en eller flera bolagsmän tar på sig ett personligt ansvar att fullgöra avtalet. I praktiken innebär det att dessa personer tar över skulden till kreditinstitutet från företagslånet om återbetalningen inte sker i enlighet med avtalet.

Ur ett renodlat juridisk perspektiv kan vem som helst gå i personlig borgen för företagslån, men en del kreditinstitut kräver att åtagandet görs av någon verksam inom bolaget, vanligtvis en ägare eller framträdande styrelsemedlem.

Företagslån med flera medsökande

Stora lånebelopp innebär ökad risk för långivaren därför är det inte ovanligt att man kräver flera borgensmän för företagslån som överstiger omkring 200.000-250.000 kr. Principen är densamma som när två privatpersoner tar blancolån gemensamt, båda ansvarar då personligen fullt ut för att hela lånet återbetalas.

Krav på borgensman

När kreditbolagen bedömer lämpligheten hos borgensmän ser man till vilka ekonomiska och personliga förutsättningar den enskilda individen har. Exakt hur man värderar förmågan hos en borgensman kan variera mellan olika långivare men följande grundkrav på borgensmän tillämpas i de flesta fall:

  • Krav på svenskt medborgarskap.
  • Krav på ordnad ekonomi.*
  • Inga betalningsanmärkningar får förekomma.

*I samband med ansökan görs en kreditprövning för att bedöma aktuell återbetalningsförmåga.


Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *