Kanske är termen affärsängel något missvisande då den lätt får en att göra associationer till något oskuldsfullt långt bort från affärsvärldens ofta brutalt hårda konkurrens. Fast även om dessa änglar kanske inte helt och fullt kan mäta sig med himmelns heliga väktare, har affärsänglar många gångar räddat företag i nöd genom kapitalfinansiering. Att man träder in som ”välgörare” på detta vis utesluter emellertid inte att affärsängeln även förväntar sig kunna tjäna pengar på sin investering och vid bästa möjliga utfall uppstår en win-win situation där både företagsägare och investerare tjänar på affärssamarbetet.

Affärsängel en välgörare eller en affärspartner med vinstintresse?

  • Många investerare vill följa bolagen och bygga relationer under minst 1 år innan de beslutar sig för att satsa kapital.
  • Investeringar sker ofta med en långsiktig tidshorisont.
  • Affärsänglar bedriver inte välgörenhet, man vill bygga framgångsrika företag med god vinst.
  • Som affärspartners är det viktigt att ni kommer överens och att rollerna är utredda innan kapital investeras.

Inte bara pengar

Även om affärsänglar är intimt förknippade med finansiella investeringar i bolag, bör man inte underskatta alla de övriga kompetenser som erfarna investerare kan bidra med. Eftersom både du och affärsängeln vill samma sak, nämligen att företaget blir lönsamt, är det dumt att inte nyttja samarbetet fullt ut. Affärsänglar har ofta ett brett affärsnätverk och inte sällan har man personliga erfarenheter av att skapa, driva och utveckla företag, det är dessa resurser som i kombination med finansiering tillsammans med hårt arbete kan ge synergier som leder till stark tillväxt.

Detta kan en affärsängel bidra med utöver kapital:

  • Kompetens – många enskilda investerare är själva företagsledare med gedigna erfarenheter av att bygga upp och utveckla verksamheter.
  • Nätverk – som möjliggör kontakt med rätt affärskontakter, logistiska lösningar och försäljningskanaler.
  • Namnkunnighet – skapa brand awareness genom att samverka med välkända aktörer.

Vem/vad är en affärsängel?

I grunden är affärsänglar kapitalstarka individer som gör privata investeringar direkt i onoterade bolag. Oftast sker dessa investeringar tidigt under uppstartsfasen som ett alternativ till eget lån, men en privat investerare kan även välja att gå med kapital i ett senare skede exempelvis när företag behöver pengar för att växa och utveckla sin verksamhet.

Affärsänglar behöver inte nödvändigtvis operera enskilt det finns även föreningar så kallade affärsängelnätverk där flera privata investerare hjälps åt att hitta lämpliga och lovande företag att satsa pengar på.

Hitta affärsängel

Connect Sverige har ett nätverk bestående utav omkring 450 affärsänglar, där ca 250 individer är aktiva.

Nätverk för kvinnliga affärsänglar:

  • IDA-nätverket i Connect Väst
  • Cash is QUEEN i Connect Öst

SVCA – är en organisation för riskkapitalister och affärsänglar

Vad är skillnaden mellan en affärsängel och riskkapitalist?

Det finns inga vattentäta skott mellan affärsänglar och riskkapitalister, i mångt och mycket Riskkapitalbolag/investmentbolag där man oftast använder även andras pengar till investeringar i olika bolag.

Locka till dig investerare

Lyckade affärsänglar har inte blivit framgångsrika på att satsa på svaga affärsidéer, de har näsa för att hitta företagen med bäst potential. Samtidigt är det naturligtvis så att många fler verksamheter skulle kunna ha blivit framgångsrika om bara företagen i ett tidigt skede lyckas fånga en affärsängels intresse.

Att locka till sig investerare är en konst i sig, viktigast är att ha en bra affärsidé och en tydlig affärsplan, men det är naturligtvis också viktigt att vara säljande, synas och sticka ut från mängden. Tänk på att du kanske bara får en chans att presentera din affärsidé inför drakarna, se därför till att vara väl förberedd och ge inte upp.

Ett tips för den som vill få en bild av hur affärsänglar tänker när de träffar entreprenörer som söker kapital, är att titta på ett par avsnitt av Draknästet eller den amerikanska eller brittiska Dragons’ Den. Nu är detta visserligen en TV-show med allt vad det innebär, men tankegångarna/resonemanget är desamma i verkligheten.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "firma001"