Som regel krävs det mycket kapital för att uppföra bostäder, kontor eller annan nybyggnation, likväl som att bygga om alternativt köpa upp redan befintliga bestånd, lokaler och tomter. Därför är finansiering av kommersiella fastigheter en nyckelfråga för de flesta företag som planerar att investera i någon sorts fast egendom.

Fastighetsfinansiering är ett övergripande samlingsnamn för alla de sorters kredit- och låneupplägg som används i samband med ny-/ombyggnation samt fastighetsförvärv.

Få rätt finansiering för ditt företags fastighetsinvestering

Om du planerar att investera i kommersiella fastigheter och behöver finansiering för ditt företagsprojekt, har Kameo.se lösningarna du behöver. De hjälper dig att hitta rätt fastighetsfinansiering för din verksamhet, oavsett om det handlar om nybyggnation, ombyggnad eller förvärv av befintlig fastighet. Med deras partnerskap inom fastighetsfinansiering och investering, kan du få tillgång till flexibla och skräddarsydda lösningar. Ansök om fastighetsfinansiering för ditt företag på Kameo.se och ta nästa steg mot din fastighetsframgång.

Fastighetskredit

Byggnadskreditiv är en fastighetskredit eller brygglån som används för löpande kostnader under den tid nyproduktion eller ombyggnation pågår. Byggnadskreditivet kan användas till att betala löpande fakturor till entreprenörer och andra kostnader som uppstår i samband med bygget. Detta är endast en tillfällig kredit som löper tills det att bygget är färdigt, därefter måste det bakas in i befintligt fastighetslån eller återbetalas.

En tillfällig fastighetskredit kan även tecknas för att täcka krav på finansiering med eget kapital (motsvarande kontantinsats fast för företag). Banker belånar upp till 65-80 procent resterande delen förväntas fastighetsägaren att själv stå för. I vissa fall kan det vara möjligt att teckna en kompletterande fastighetskredit till högre ränta (motsvarande ett topplån).

Kommersiella Fastighetslån

Ett fastighetslån är en direkt knutet till en fastighet som fungerar som säkerhet för lånet. Kreditgivare belånar fastigheter till upp till 60-80 procent av rådande marknadsvärde. Räntan på fastighetslån sätts mer eller mindre alltid individuellt och varierar mycket beroende på lånestorlek samt företagshistorik. För etablerade bolag är räntorna i regel mycket låga med möjlighet att välja mellan fast eller rörlig ränta, medan nystartade småföretag ofta har svårt att få lån överhuvudtaget. Avgörande för vilka lånevillkor som erbjuds är den riskbedömning som banker och kreditinstitut gör av respektive företag eller bostadsförening.

Hur mycket och till vilken fastighetstyp kan man låna pengar?

Hur stort fastighetslån som kan beviljas beror på flera faktorer och det är först efter en sammantagen kreditbedömning som ett lånelöfte kan tas fram. Några saker som påverkar storleken på lånet är fastighetens marknadsvärde och läge, företagets övriga ekonomi och historik kan också påverka samt avgöra vilken belåningsgrad som tillämpas.

Finansiering kan erbjudas till de flesta fastighetstyperna exempelvis följande företagsfastigheter:

 • Kontorslokaler
 • Kommersiella lokaler, hyresbestånd samt bostadsrättsutveckling
 • Industrifastighet
 • Verkstäder
 • Lagerlokaler
 • Tomt och markförvärv
 • Råvind
 • Lantbruk & skogsfastighet
Vilka krav ställs vid fastighetslån?

Kraven varierar beroende på bank eller låneföretag, men några generella krav och riktlinjer är:

 • Kommersiell verksamheten, i form av ab,kb eller hb registrerat i Sverige.
 • I regel krävs ett par års verksamhetshistorik med fullständiga bokslut.
 • Årsomsättning och vinst som korrelerar med ansökt lånebelopp.
 • Företaget och dess företrädare skall ha tillräcklig återbetalningsförmåga.
 • Krav på att en eller alla företagsledare bor i Sverige kan förekomma.
 • Normalt sker utlåning mot säkerhet av pantbrev i fastigheten.
 • Borgen eller företagshypotek kan krävas.

Byggfinansiering

Man brukar skilja på fastighetslån och mer omfattande byggfinansiering för fastighetsutvecklare, den senare förutsätter nästan alltid anpassade och skräddarsydda upplägg där ett eller flera av nedanstående olika finansieringsalternativ ofta kombineras med bankfinansiering:

1.Folkfinansiering (Crowdfunding)

Mellan åren 2016-2017 ökade den totala volymen som crowdfunding omsatta i Sverige med närmare 110.000.000 €  och hela marknaden växte med +127%. Den största delen folkfinansiering i Sverige gick under 2017 till fastighetsprojekt genom så kallad Real Estate Crowdfunding (€48m), stor omsättningsökning även för aktiebaserade crowdfunding så kallad Equity-based Crowdfunding (€34m). Crowdfunding i form av P2P-lån till byggprojekt och bryggfinansiering för fastigheter omsatte €9m. Även omsättningen för crowdfunding företagslån, så kallad Business Lending  som exempelvis Toborrow erbjuder, ökade rejält från €0.1m till €2.0m, dock skedde ökningen från förhållandevis låga nivåer och det finns fortsatt stort utrymme för denna marknad att växa.

2.Fastighetsfonder

Ingen har nog kunnat missa att det byggs mycket bostäder i Svenska städer just nu, främst handlar det om nyproducerade bostadsrättsbestånd, men Regeringen och Finansdepartementet håller även på med att försöka effektivsera investeringsstödet för hyresbostäder i allmänhet och studentbostäder i synnerhet. Trots dessa subventioner inom byggbranschen finansierar de marknadsledande byggföretagen som planerar och genomför större byggprojekt huvudsakligen den kommersiella nyproduktionen genom fastighetsfonder.

I Sverige finns totalt 57 aktiefastighetsfonder till försäljning som gör det möjligt för både större och mindre investerare att placera sitt kapital i kommersiella fastigheter utspritt över ett stort antal etablerade bolag så som exempelvis Balder och Fabege, fastighetsfonderna är aktivt förvaltade och placerar i huvudsak i bolag verksamma inom den nordiska fastighets- och byggbranschen.  Genom börsnoteringar kan byggföretagen anskaffa kapital till storskaliga projekt samtidigt som investerarna historiskt sett fått god avkastning på sina placeringar.

3.Investeringar i onoterade bolag

Genom digitala handelsplatser exempelvis Pepins är det numera möjligt att investera i bolag utanför den traditionella börsen. Att handla onoterade tillväxtbolag innebär unika avkastningsmöjligheter och en möjligt för småbolag att få in tillväxtkapital. Det finns även en mängd privata investmentbolag och företagsänglar som investerar kapital i fastighetsbolag mot ägarandelar eller mer sällsynt mot räntebärande avkastning.

4.Gröna företagslån

Hållbar och grön finansiering på engelska Sustainable Finance kombinerar traditionella lån med satsningar på ett mer hållbart samhälle. Huvudmålsättningen med denna finansieringsform är minskat utsläppet av koldioxid (CO2).  Gröna företagslån/energilån har extra förmånliga räntevillkor och erbjuds till kommersiella verksamheter och privatpersoner av Nordea och Handelsbanken samt endast till enskilda aktörer av Swedbank och SEB.

Grön finansiering kan erbjudas till så väl nybygge som ombyggnad samt energieffektivisering. Fastighetslån enligt dessa villkor kan erbjudas vid uppförande av gröna byggnader och andra certifierade kommersiella fastigheter.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "firma001"