Begreppet juridisk person används för att beskriva företag, verksamheter eller organisationer som har samma juridiska rättigheter och skyldigheter som en fysisk person. Det innebär att det juridiska ansvaret tillskrivs verksamheten snarare än ägarna eller de anställda. Ett exempel på detta är att stämningsansökan vid tvistemål mellan två aktiebolag, företrädesvis ställs mot bolaget istället för mot enskilda chefer eller anställda. En enskild firma är inte en juridisk person; däremot är följande olika juridiska företagsformer: Aktiebolag, Handelsbolag och Ekonomisk förening.

Däremot är det inte sant att företagsledare och styrelseledamöter helt kan slippa undan ett personligt ansvar genom att vara verksamma inom exempelvis ett aktiebolag.  Den verkställande direktören har huvudansvar för att ett företags finanser och verksamhet hålls i god ordning, men samtliga styrelseledamöter har ett gemensamt ansvar för företagets förvaltning. Vid fusk och oegentligheter kan rätten bedöma att styrelseledamöter i t.ex. ett aktiebolag har personligt ansvar för de skador som uppstått.


Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *