Det vanligaste finansieringsalternativet för företag är banklån. Även om många mindre finansbolag nu erbjuder företagslån är det alltjämt banker som lånar ut merparten av kapitalet vid större investeringar, inköp av dyra maskiner eller utrustning samt företagsköp. I regel är bankräntorna dessutom mer fördelaktiga än hos de mindre kreditgivarna, detta gäller inte minst för lån över 1 miljon kronor.

En annan fördel med att låna pengar från en bank är att du som kund kan få tillgång till flera andra användbara företagstjänster så som konto med spar samt tillkopplad företagskredit eller andra anpassade upplägg så som leasing eller avbetalning. Flera banker har specialanpassade lån för specifika syften; så som maskinfinansiering för investeringar i maskinpark/fordonsflotta samt fastighetslån för uppförande, byggnation och fastighetsköp.

Marginalen Bank

Belopp 200.000-5.000.000 kr.
Löptid 24-60 mån.
Pengar på kontot Utbetalning sker normalt inom 2-5 bankdagar.
Ränta Individuell räntesättning, se kostnadsexempel.
Uppläggningsavgift Ingen uppgift.
Borgensåtagande Ingen uppgift.
Förtidsinlösen Kan göras, en lösensumma tillkommer vilken bestäms av storleken på din slutliga inbetalning.
Betalningsanmärkning Info om betalningsanmärkning saknas.
Jämför via Lendo
Mer om

SEB

Belopp SEB Banklån / Kontokredit minst 30.000 kr
Enkla firman finansiering 10.000–300.000 kr
Entreprenörslånet 10.000-25.000 kr
Löptid Olika återbetalningstider tillämpas vid banklån.
Enkla firman finansiering max 5 år
För entreprenörslånet är löptiden 2-10 år.
Pengar på kontot Utbetalning sker normalt inom 2-3 bankdagar.
Ränta Fasta avgifter tas ut för lånet. Se aktuella låneexempel.
Uppläggningsavgift Se ovan.
Borgensåtagande Ingen information om krav på personlig borgensförbindelse.
Förtidsinlösen Kan göras enligt avtal.
Betalningsanmärkning Info om betalningsanmärkning saknas.
Mer om

Swedbank

Belopp Swedbank investeringslån 50.000 - 250.000 kr
Löptid Investeringslån 3-5 år (belopp över 100.000 kr utökad löptid till max 10 år).
.
Pengar på kontot Utbetalning sker normalt inom 2-3 bankdagar.
Ränta Rörlig ränta med koppling till bankens basränta.
Uppläggningsavgift Ja, uppgifter vid offert.
Borgensåtagande Ingen information om krav på personlig borgensförbindelse.
Förtidsinlösen Kan göras enligt avtal.
Betalningsanmärkning Info om betalningsanmärkning saknas.
Mer om

Handelsbanken

Belopp 50.000-15.000.000 kr.
Löptid 3-7 år.
Pengar på kontot Uppgift saknas.
Ränta Ränta och amortering. Möjlighet att dra av moms och gör avskrivningar på investeringen.
Uppläggningsavgift Info saknas.
Borgensåtagande Kräver personlig borgensförbindelse alt. företagsinteckning.
Förtidsinlösen Uppgift saknas.
Betalningsanmärkning Info om betalningsanmärkning saknas.
Mer om

Nordea

Belopp Nordea Banklån / Kontokredit / Fastighetslån
Maxbelopp saknas
Löptid Olika återbetalningstider tillämpas vid banklån.
Företagskrediten har flexibel löptid.
Pengar på kontot Utbetalning sker normalt inom 2-7 bankdagar.
Ränta Enligt offert efter ansökan.
Uppläggningsavgift Se ovan.
Borgensåtagande Personlig borgensförbindelse kan krävas, någon typ av säkerhet krävs alltid.
Förtidsinlösen Kan göras enligt avtal.
Betalningsanmärkning Info om betalningsanmärkning saknas.
Mer om

Danske Bank

Belopp Danske Bank Banklån / rörelsekredit
Löptid Normal löptid 3-10 år
Pengar på kontot Utbetalning sker normalt inom 1-5 bankdagar.
Ränta Uppgifter om kostnader saknas.
Uppläggningsavgift Se ovan.
Borgensåtagande Ingen information om krav på personlig borgensförbindelse.
Förtidsinlösen Kan göras enligt avtal.
Betalningsanmärkning Betalningsanmärkning tillåts ej.
Mer om

Collector Bank

Belopp Tillväxtlånet 50.000 - 500.000 kr
Löptid 6-18 månader
Pengar på kontot Utbetalning inom 2-7 bankdagar.
Ränta Månadsränta 0,65% - 1,75%
Uppläggningsavgift 895 kr.
Borgensåtagande Personlig borgen eller motsvarande kan krävas.
Förtidsinlösen Kontakta Collector Bank direkt för mer information.
Betalningsanmärkning Tillåts ej.
Mer om

Ålandsbanken

Företagslån/Rörelsekredit

Ansökan

Mer om

Ekobanken

Belopp Ekobanken erbjuder lån, krediter och garantier till företag och föreningar.
Löptid Olika återbetalningstider tillämpas vid banklån.
Kontokredit löper årsvis.
Pengar på kontot Utbetalning sker normalt inom en vecka efter godkännande.
Ränta
 • Stödlån 3%
 • Kommunal borgen 2%
 • Företagslån, kontakta banken för ränteuppgift
 • Borgenslån 6%
 • Kontokredit 8% på nyttjat belopp
Uppläggningsavgift
 • Företagslån/kredit/garanti 3 000 kr
 • Byggkreditiv 5 000 kr
 • Ansökan om lagfart, uttag av pantbrev 1 000 kr
 • Garantier och garantiavtal, 2-3 % per år
 • Kontokredit, limitavgift, 1 % per år
Borgensåtagande Personlig borgensförbindelse eller annan säkerhet.
Förtidsinlösen Kan göras enligt avtal.
Betalningsanmärkning Info om betalningsanmärkning saknas.
Mer om

SBAB

Sparbankerna

Klarna Bank

Belopp 50.000-1.000.000 kr.
Löptid 6-12 mån.
Pengar på kontot Utbetalning sker normalt inom 1-7 bankdagar.
Ränta Fast lånekostnad.
Uppläggningsavgift Ingen uppgift.
Borgensåtagande Ingen uppgift.
Förtidsinlösen Förtidsinlösen är möjlig, du måste dock alltid betala samma fasta kostnader.
Betalningsanmärkning Info om betalningsanmärkning saknas.
Jämför via krea
Mer om

Hur får man banklån som företagare?

Många företag har stora kapitalbehov och önskar låna pengar från banken, tyvärr är det långt ifrån alla som får ansökan godkänd. Det är inte någon hemlighet att det är betydligt svårare för företag än för privatpersoner att få lån. Huvudorsaken till detta är att riskerna långivare tar vid företagslån är långt större än vid privatlån. Det beror i sin tur på att det finns mer pengar att tjäna på enskilda privatpersoner samtidigt som de även är bättre på att betala tillbaka sina skulder jämfört med företagen. För att få banklån måste man således först och främst lyckas passera nålsögat, skall du lyckas med detta får inget lämnas åt slumpen. Banken tittar och bedömer helheten vid en låneansökan, vi har sammanfattat de viktigaste aspekterna i fem olika punkter:
 • Företagets historik, verksamhet och ekonomi. Den viktigaste och mest uppenbara punkten som banken tittar på är hur verksamheten mår på olika plan.
 • Företagaren, banken är intresserad av vem du är och kommer därför bedöma följande: erfarenhet, privatekonomi, referenser och utbildning.
 • Övriga ägare, om ni är flera bolagsmän kommer banken även efterfråga information om dessa.
 • En tydlig detaljerad affärsplan med realistisk mål är mycket viktig att kunna visa upp, fungerar lite som ett personligt brev/CV vid jobbansökan, är det slarvigt gjort blir det sannolikt inget lån.
 • Banken vill även veta så mycket andra detaljer som möjligt, exempelvis vem som sköter ekonomi och bokföring samt information om revisor.