Nyföretagarcentrum

Nyföretagarcentrum är Svergies främst hjälpenhet för entreprentörer som driver eller drömmer om att starta företag. Representanter hittas lokalt på ca 80 platser runt omkring i landet i en kommun nära ditt hem. Möjligt finns att boka ett personligt konfidentiellt möte för kostnadsfri rådgivning och vägledning. Nyföretagarcentrum kan hjälpa dig hitta rätt tänk och lotsa dig och ditt företag i rätt riktning. Möjlighet även att ställa allmänna frågor om allt från bokföring till finansiering. Utöver individuella samtal anordnar en mängd möten mellan aktörer, e-utbildningar samt ytterligare andra aktiviteter som främjar nätverkande bland företagare.Du kan hitta det närmast kontoret och boka rådgivning hos Nyföretagarcentrum direkt på webben.

➤ Boka rådgivning

OBS! Tjänsten vänder sig i första hand till nya företagare.


nytt företag – Saker att tänka på

Att starta företag handlar främst om att fatta ett beslut, men liksom alla andra större livsbeslut är det bäst att tänka igenom vilka konsekvenserna blir och planera så att de oväntade överraskningarna blir färre.
Det första steget att ta är att hitta en affärsidé och sedan formulera vad, hur och varför du skall starta eget företag. Detta formuleras i en affärsplan som skall vara begriplig både för dig själv och andra.

Noggrann undersökning och kritiska frågor

Undersök vad som krävs för att starta och lyckas med affärsidén, ställ dig kritiska frågor så som om det är rätt tidpunkt att starta företag inom denna bransch nu och värdera dina egna förmåger och kunskaper, hur står du dig i konkurrensen?

Granska och undersök marknaden och syna din konkurrenter. Hur skaffar de kunder, vilken kompetens och teknik använder de sig av och hur ser deras prissättning ut. Vilken typ av marknadsföring skulle kunna fungera och kan ditt företag bära sig ekonomiskt?

Sök kontakter och samtal

Om du känner någon som driver eget företag inom det affärsområde som du tänkt satsa på, ta kontakt och fråga om vilka svårigheter som existerar inom branschen samt om denne har några goda råd. Att hitta en mentor är guld värt, denna kontakt kan användas som ett bollplank och erfarenheterna som du får tillgång gör det möjligt att undvika onödiga och ofta kostsamma misstag.Kontakten med redan etablerade företagare kan även skapa oanade affärsmöjligheter där er sammverkan kan bli ömsesidigt gynnsam.

Skatter och bokföring

Många entreprenör och företagare vill helst inte tänka på skatter och bokföring, men genom att skaffa sig någorlunda koll på vilka regler som gäller för olika bolagsformer och hur man bokför och deklarerar som företagare kan man slippa mycket onödig oro som annars riskerar att gro i bakgrunden om man inte tar tag i denna bit direkt. Nyföretagarcentrum kan ge grundläggande vägledning och Skatteverket anordnar kurser och informationsmöten för nya företagare som skall deklarera, gå på dessa möten så har du även en grundläggande koll om du i ett senare skede köper bokföringstjänster eller hyr in en redovisningskonsult eller revisor.

Ekonomi

Tänk på att det ofta kostar en del att starta företag samtidigt som företag sällan uppnår lönsamhet direkt, sammantaget innebär det att tillräckligt kapital måste finnas till företagsutveckling och din egen försörjning. Bäst är att använda sparkapital som buffert och räkna alltid med att det kommer kosta mer och kan dröja längre än du tror innan företaget verkligen blir lönsamt. Nyttja möjligheterna som finns för finansiering till uppstart av små företag, exempelvis genom Tillväxtverket affärsutvecklingcheck eller Vinnova innovationscheck. Tänka på att låna pengar till företag i regel är en dyr lösning inte minst för nystartade företag.

Företagsnamn och bolagsform

Beroende på vilken bransch nu planerar att verka i är valet av företagsnamn mer eller mindre viktigt, dock bör du alltid sträva efter att hitta ett namn som är lätt att komma ihåg och helst även signalerar vilket affärsområde företaget verkar inom. Tänk på att bolagsnamnet alltid kan ändras så även om det självklart är bäst att komma på det perfekta affärsnamnet direkt är det inte ovanligt även bland större företag att byta bolagsnamn efter ett eller ett par år.

Viktigare är då att besluta vilken bolagsform som du skall välja. Enskild firma ses i allmänhet som den enklaste formen och den kräver inte heller något kapital för att starta, men skattemässigt kan EF ofta snabbt bli ofördelaktigt för lönsamma företag och då är Aktiebolag eller Handelsbolag bättre val. För att starta aktiebolag krävs dock ett aktiekapital om minst 50.000 kr. Tänk även på att redovisningskraven skiljer sig åt mellan de olika bolagsformerna.

Nyföretagarcentrum – 8 principer

Nyföretagarcentrum arbetar utifrån följande 8 principer för att säkerställa att rådgivningen verkligen gagnar den enskilda företagaren:

  1. Verksamheten skall i huvudsak rikta sig till nyföretagare.
  2. Rådgivningen skall vara av hög kvalitet och främja seriöst företagande.
  3. Rådgivningen skall vara kostnadsfri, konfidentiell och objektiv.
  4. NyföretagarCentrum skall verka genom ett lokalt nätverk av rådgivare inom sitt näringsgeografiska område.
  5. Finansieringen av verksamheten skall i huvudsak ske genom det lokala näringslivets ekonomiska insatser.
  6. NyföretagarCentrum skall vara neutralt i förhållande till sina intressenter.
  7. NyföretagarCentrums styrelse skall huvudsakligen bestå av representanter från lokalt näringsliv.
  8. Finns risk för att punkterna inte följs skall möte ske mellan representanter för NyföretagarCentrum Sveriges styrelse och NyföretagarCentrums styrelse.

Källa: https://www.nyforetagarcentrum.com/nyforetagarcentrum-sverige/huvudprinciper/

 

ÖPPETTIDER KUNDTJÄNST:

Måndag – Fredagar 09:00 – 17:00
Helg Stängt

Telefon: 08-14 44 00
E-mail: [email protected].

NyföretagarCentrum Sverige

ADRESS:

Ferkens Gränd 3
111 30 Stockholm
Org. nr: 556817-2661