Almi Invest får friskt kapital – 400 miljoner kr till tillväxtbolag

Regeringen har under de senaste månaderna arbetat febrilt med att hitta lösningar och åtgärder som skall hjälpa företag i kris. Nu vill man satsa på svenska tillväxtbolag och därför föreslår man nu att skjuta till 400 miljoner kronor till det statligt ägda riskkapitalbolaget Almi Invest.

400 miljoner kronor skall investeras i Startups och tillväxtbolag som behöver ta in friskt kapital för att kunna etablera sig och växa. Dessa investeringar görs i utbyte mot att Almi Invest får aktier och ägarandelar i bolagen, dessutom kommer man även att delta i nyemissioner.

Viktigt att investera i framtiden

I kristider kan man lätt stirra sig blind på det som sker i nuet, men de satsningar som görs på svenska tillväxtbolag idag kan vara vår räddning i framtiden. Under första kvartalet 2020 gjorde Almi Invest rekordstora investeringar, volymerna under det inledande kvartalet ökade med 122% jämfört med samma period 2019. Men behoven är fortsatt stora två av tre nystartade företag bedöms behöva någon form av finansieringsstöd under de kommande sex månaderna.

Det nya kapitaltillskottet om 400 miljoner kronor förväntas att klubbas igenom av Riksdagen i maj då man skall fatta beslut om nästa ändringsbudget. Totalt förvaltar Almi Invest idag ca 3 miljarder kronor där merparten är investerade i 350 olika bolag. Den genomsnittliga investeringen ligger på ca 2 miljoner kronor.  Almi Invest är en del av Almi Företagspartner som i sin tur ägs av den svenska staten.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *