När ett företag har som störst behov av friskt kapital utifrån är det paradoxal nog oftast som svårast att få lån. Denna sanning gäller i hög utsträckning för småföretag som vill låna pengar till sin verksamhet och får nej när de frågar banken. Därför är självfinansiering där företagare använder sina egna besparingar den vanligaste finansieringsformen bland småbolag.

Generellt är det svårt för småföretagare att få finansiering, men det är inte omöjligt. Nordiska Firmalån har skapat en guide med alternativ för småföretag som söker extern finansiering.

Hantera tillfällig likviditetsbrist

Många småföretagare tvingas balansera på en skör tråd för att få verksamheten att gå ihop ekonomiskt. I ett mindre företag är risken att en tillfällig likviditetsbrist uppstår avsevärt högre än i väletablerade bolag. Det egna kapitalet i mindre verksamheter belastas hårt av sena betalningar från större kunder, tillfälligt avvikande försäljningssiffror, en större oväntad kostnad samt av naturliga säsongsvariationer. Brottfall på inkomstsidan likväl som oväntade utgifter tenderar att skapa negativa kedjeeffekter i småföretag som försvårar den dagliga driften. Finansiering som kan användas för att avhjälpa tillfälliga likviditetsbekymmer är checkkredit alternativt att belåna eller sälja obetalda fakturor.

Mindre företagslån med personlig borgen

Det flesta småföretagen äger inte några betydande fastigheter, dyrbar maskinutrustning eller andra tillgångar som i normalfallet skulle ställs som säkerhet för ett banklån. Företagslån som tas upp utan säkerhet kräver istället i de flesta fallen att en eller flera bolagsmän går i personlig borgen för skulden. Antalet långivare som erbjuder företagslån med personlig borgensgaranti har ökat kraftigt de senaste åren i takt med intresset för låneformen blivit större.  Baksidan med dessa lån är att räntesatserna normalt ligger på betydligt högre nivåer än annan traditionell bankfinansiering.

Uppstartslån

Marginalen Bank tillsammans med NyföretagarCentrum och Europeiska investeringsfonden (EIF) erbjuder ett EU-garanterat uppstartslån till personer som planerar att starta eget och småföretag som befinner sig i startfasen. För att kunna söka uppstartslånet krävs en godkänd affärsplan via NyföretagarCentrum och inga betalningsanmärkningar får förekomma.

Finansiering för tillväxt, utveckling och Investeringar

För att företag skall kunna fortsätta utvecklas krävs oftast både mindre och större investeringar, men investeringar förutsätter kapital som de flesta tillväxtbolag inte själva kan uppbåda. Väletablerade företag som funnits etablerade på marknaden länge kan då välja att söka lån från deras företagsbank, medan nybildade firmor och småföretag i regel får söka efter alternativa utanför banksektorn. Några finansieringsmöjligheter i detta fall är:

  • Vinnova Innovationscheckar
  • Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar
  • Låna genom Almi Företagspartner
  • EU finansiering
  • Delta i tävlingar för entreprenörer affärsidéer som löser samhällsutmaningar
  • Sök kontakt med affärsänglar och investerarnätverk (skaffa investerare som har riskkapital)
  • Finansiera företagssatsningen genom crowdfunding
  • Hitta en affärskompanjon – ta in delägare/investerare

Guide till företagsfinansiering

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "firma001"