Det är inte riktigt lika vanligt med kreditkort för företag som för privata hushåll. Det beror främst på att det inte är lika självklart hur man fördelar betalningsansvaret inom kommersiell verksamheter jämfört med den personliga sfären. Det finns två olika möjligheter för juridiska företagsformer (exempelvis aktiebolag och handelsbolag) att välja mellan, antingen har företaget betalningsansvar eller förbinder sig namngiven kortinnehavaren till ett privat/personligt betalningsansvar, American Express företagskort erbjuder även möjligheten att välja delat betalningsansvar.

Välj kreditkort

Privata kreditkort


Välj mellan 4 st olika företagskreditkort
Jämför kreditkort för både små och stora företag
KreditkortÅrsavgiftKreditgränsRäntefria dagarKortutgivare
195 kr 15.000–100.000 kr Upp till 50 dagar
4.1 (totalt 100 röster)🛈

Marginalen Bank
516406-0807
Mer info

OKQ8 företagskort

0 kr 500-100 000 kr

OK-Q8 AB
556027-3244
Kortansökan
Mer info

SEB Corporate Limit

250-550 kr/år Max 50.000 kr 45 dagar
2.3 (totalt 61 röster)🛈

SEB AB
502032-9081
Mer info

Swedbank VISA Business Card

450-570 kr/år max 100.000 kr Upp till 10 dagar
1.2 (totalt 95 röster)🛈

Swedbank AB
502017-7753
Mer info

Aspekter att tänka på

Kreditlimit

Den främsta skillnaden mellan ett vanligt bankkort och kreditkort är att den först nämnda saknar den kreditlimit som den senare har. I samband med ansökan kan generellt ett önskat kreditutrymme anges. Hur stor kreditlimit som beviljas beror på kreditkortets villkor, era behov och önskemål samt kortutgivarens bedömning av er aktuella återbetalningsförmåga. Limiten kan oftast höjas i efterhand men då krävs en ny ansökan och ytterligare kreditprövning.

 
Betalningsfrist - Antal räntefria dagar

Minst lika viktigt som hur stor kredit som kan kopplas till kreditkortet är längden på betalningsfristen, dvs. hur många räntefria dagar som beviljas mellan tiden för inköp och förfallodatumet. Normalt har kreditkort ca 30-60 räntefria dagar. Tänk på att även många företagskort som är så kallade betalkort erbjuder inköp mot faktura med en betalningsfrist på 15-30 dagar.

 
Reseförsäkring

Eftersom de stora kortföretagen Mastercard och Visa tjänar pengar på mycket stora transaktionsvolymer, vill man uppmuntra både privatpersoner och företag att använda deras kreditkort i samband med inköp. Att erbjuda reseförsäkring åt den som betalar minst 75% av resan med ett Mastercard- eller Visa-kort är ett mycket effektivt sätt att få kunder att använda kreditkort i samband med resor, hotell- och flygbokningar. För dig som kund är detta erbjudande naturligtvis också mycket gynnsamt, då mycket kan inträffa när man befinner sig på resande fot.

 
Bonusar

Kreditkort som riktar sig primärt till privatpersoner ger ofta bonus på inköp gjorda med kort, företagskort har i regel inte riktigt lika frikostiga bonusvillkor men de förekommer. Bensin/tankkort är exempel på betalkort med bonus där drivmedel erbjuds till generösa företagsrabatter.

Kreditkort där företaget har betalningsansvar

De administrativa fördelarna med att låta företaget ha betalningsansvar för kreditkorten är flera. Först och främst blir den administrativa bördan mindre när alla poster hamnar på fakturor utställda direkt på företaget, istället för att transaktionerna sprids ut över flera olika konton där medarbetare tvingas lägga ut för köp för att i ett senare skede återkräva dessa pengar.

 

Ett annat skäl till att låta företaget står som betalningsansvarig är att det hela tiden kommer nya tekniska lösningar som öppnar upp för möjligheter att övervaka transaktioner och anpassa villkor i realtid. Men denna typ av automatiserad kortadministration kräver att de kreditkort som skall övervakas är kopplade direkt till företaget och inte till en enskild individ.

 

Kreditkort där företag står som betalningsansvarig är till syvende och sist en fråga om förtroende, går det att lita på att krediten endast används till det den är tänk och inte missbrukas?

 

Kreditkort med personligt betalningsansvar

Trots att företagskort har flera administrativa fördelar, är det ändå ganska många företag som föredrar att personalen använder kreditkort med personligt betalningsansvar eller deras privata kreditkort i samband med resor och representation, den naturliga följdfrågan är varför?

 

Det finns faktiskt ett antal fördelar med att låta den anställda stå som personligt betalningsansvarig. Vi har redan varit inne på förtroendefrågan och den kreditrisk som företag tar om de står som betalningsansvariga, men det finns fler fördelar med att lämpa över risken på den enskilda medarbetaren.

 

I grunden innebär kreditkort med personligt betalningsansvar att företaget betalar årsavgiften, men det är den enskilda kortinnehavarens kreditlinje och kreditbetyg som belastas. Detta upplägg gör det möjligt för dig som arbetsgivare att undvika stora kreditposter något som i sin tur minimerar påverkan på företagets balansräkning, vilket också borgar för en god kreditvärdighet. Utan en god kreditvärdighet är det mycket svårt att få lån och det finns risk att potentiella investerare skräms bort. För nystartade och mindre bolag med anställda som reser mycket i tjänsten kan det därför vara klokt att låta den enskilda medarbetaren stå som betalningsansvarig.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *