Det tillgängliga kapital (pengar och andra tillgångar) som ett företag har att röra sig med kan sägas utgöra dess betalningsförmåga vanligen benämnt som likviditet. Storleken på de likvida medlen utgör skillnaden mellan kostnaderna och intäkterna. För många företag är tillgången på rörligt kapital en stor utmaning och den i särklass vanligaste orsaken till likviditetsproblem bland företag är sena betalningarna från kunder. Problem med likviditet uppstår främst i uppstartsfasen alternativt när bolag vill växa och bestämmer sig för att utveckla verksamheten. Stora investeringar och andra tillfälliga kostnader påverkar ofta betalningsförmågan negativt. Att sakna tillgängliga medel för att betala fasta och löpande kostnader är en mardröm för vilken företagare som helst därför gäller det att gör allt man kan för att undvika att hamna i en sådan sits. Det finns faktiskt ett antal saker man kan göra för att förbättra likviditeten, men det gäller att vara lite förutseende för att slippa stå med mössan i hand.

Sex tips för att få bättre likviditet

  1. Att upprätta en likviditetsbudget är minst lika viktigt som att skapa affärsplan, ändå lägger många företag ofta mest fokus på den senare. Likviditetsprognosen visar hur väl företagets pengar räcker för täcka månadens utgifter och likviditetsbudgeten syftar i likhet med andra budgetar till att skapa en hållbar ekonomi. Det är budgeten som sätter ramarna för verksamheten och talar om hur stor likviditet som företaget kräver. God planering och strikt efterlevnad av budget minskar likviditetsrisken.
  2. Sprid riskerna! Undvik att lägga alla ägg i samma korg, differentiera och ha hellre många mindre kunder än endast en eller ett par stora kunder.
  3. För att undvika penningproblem i samband med uppstart, expansion eller investeringar är det viktigt att ha goda marginaler. Genom företagslån eller riskkapital kan likviditeten bli bättre och marginalerna öka. Tänk på att oväntade kostnader ofta uppstår just i samband med nystarter och tillväxt situationer, kostnader som uppstår i dessa sammanhang brukar ibland lite underfundigt benämnas som växtvärk.
  4. Försök få kunderna att betala i tid genom att anpassa fakturorna. Många fakturor har en betalningstid på omkring 30 dagar, detta är inte nödvändigtvis den mest optimerade faktura längden i din bransch. Laborera med att förkorta förfallodatumet, genom att minska betalningstiden till 10-14 dagar. Alternativt kan du prova att skicka ut fakturorna tidigare och ha en längre betalningstid på 60-90 dagar. Om kunderna ändå inte betalar inom tidsfristen kan factoring vara ett alternativ att överväga, att sälja eller belåna fakturor är ett snabbt vis för att skapa ökad likviditet i företaget.
  5. På samma vis som du kan förlänga eller förkorta betalningsperioden för kundfakturorna, kan det givetvis även möjligt att förhandla fram längre betalningsperioder för leverantörsfakturor. Kontakta viktiga återkommande leverantörer och be dem förlänga betalningstiden med 30-60 dagar för att ge ert företag lite extra tidsbuffert.
  6. Korrigera för hög debitering på F-skatten. Många betalar in mer skatt än de faktiskt behöver, detta kan man göra om man har mycket god likviditet och vill vara säker på att undvika en oväntad skattesmäll, men den som brottas med svag likviditet bör se över uppgifterna hos skatteverket så att man inte betalar in mer pengar än vad man faktiskt måste i förtid.
Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "firma001"

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *