Europeiska investeringsbanken (EIB) & investeringsfonden (EIF)

Den Europeiska investeringsbanken förkortad EIB är den Europeiska unionens finansieringsinstitut och ägs gemensamt av medlemsstaterna. Huvudsyftet med EIB är att hjälpa till att finansiera samt stimulera ekonomin och stödja långsiktig tillväxt i unionen. Främst vill man bidra till att utveckla mindre utvecklade regioner samt modernisera eller omvandla företag och utveckla dess verksamhet med hjälp av lån och garantier till projekt när dessa ej finns tillgängliga i enskilda medlemsstater.

Genom investeringsfonden (EIF) erbjuder man långfristig kreditgivning med fokus på följande områden:

  1. Innovation och kompetens
  2. Tillgång till finansiering för mindre företag
  3. Klimat och miljö
  4. Strategisk infrastruktur

EIB finansierar vanligtvis en tredjedel av varje projekt, men stödfinansiering kan uppgå till 50 procent. I vissa fall kan EIF gå in och täcka upp garantier hela vägen upp till 80%, vilket innebär att företagaren endast behöver gå i borgen för 20% av lånebeloppet. I Januari 2019 beviljades Marginalen Bank en en mikrogaranti från Europeiska Investeringsfonden (EIF) på motsvarande 250 miljoner kronor vilken skall användas till mikrolån på upp till 250 000 kr för företag med upp till nio anställda. I samarbete med Nyföretagarcentrum lanserade Marginalen Bank även ett uppstartslån för nystartade företag.

EIB högsta styrande organ är EIB-rådet bestående av en minister från varje EU-medlemsstat, detta råd utser sedan en styrelse bestående av 28 ledamöter och 18 suppleanter för en mandatperiod på fem år.

 

KUNDTJÄNST:

Telefon: +46 850256552
E-mail: [email protected].

Europeiska investeringsbanken

ADRESS:

Stockholm Office
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm
Sweden
EU-organ/blockquote>

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *