Sedan ett par år tillbaka i tiden ger många banker inte någon som helst ränta på sparkonton. Detta drabbar inte minst företag som periodvis bygger upp stora kapitaltillgångar exempelvis i tider av högkonjunktur. I regel lönar sig det visserligen bäst att återinvestera eventuell vinst i verksamheten, men det är inte alltid läge att utveckla eller investera i bolaget, då vill man istället förvalta överskottet så bra det bara går.

Här kan du se vilken ränta olika banker och sparinstitut erbjuder och komma igång med företagssparandet. Jämför sparkonton för företag, placeringskonto med fast ränta samt andra investeringsmöjligheter så som P2P-utlåning:

Investera kapital i 19 st sparkonton för företag
Jämför ränta & hitta ett företagssparande.
SparinstitutKontotyp/RäntaInsättningsgaranti

Lendify AB
556968-1744
Genomsnitt Kort 3.69%/Lång 5.12% (1-15 år)
Ansök nuÄven aktiebolag kan investera i lån via plattformen. För att investera som aktiebolag skapar du först ett konto som privatperson. Minsta investering är 10 000 kr.

Brocc AB
556983-3204
Genomsnitt 4-8% ränta (normal bidningstid 1-2 år)
Ansök nuInvestera från 10 000 kr i p2p-lån till privatpersoner, avkastning betals ut varje månad. Öppna företagskonto direkt och låt sparkapitalet växa.

4.5 (totalt 212 röster)🛈

Qred Företagslån AB
559008-9800
Investeringskonto:7.0%; Aktiebolag, handelsbolag samt kommanditbolag kan köpa preferensaktier (minsta investering 50.000 kr)
Ansök nu
Mer info

4.1 (totalt 100 röster)🛈

Marginalen Bank
516406-0807
0.40% (Spara upp till 5 000 000 kr)
Mer info

4.8 (totalt 13 röster)🛈

Toborrow AB
556942-6736
Investeringskonto - Årsränta från 10%
Mer info


Kreditbörsen Sverige AB
559020-6503
Investeringskonto P2P: Ex. ränta 11.1%;Investera i privatlån eller företagslån.
Mer info

2.3 (totalt 61 röster)🛈

SEB AB
502032-9081
0.0%
Mer info

1.2 (totalt 95 röster)🛈

Swedbank AB
502017-7753
Placeringskonto/Fasträntekonto (min 50.000 kr 3 mån-5 år)
Mer info

2.2 (totalt 21 röster)🛈

Svenska Handelsbanken AB
502007-7862
0.0%
Mer info

2.7 (totalt 33 röster)🛈

Aros Kapital AB
556669-3130
1%-1.35% (bindingstid 3-12 mån)
Mer info

1.5 (totalt 101 röster)🛈

Nordea Bank AB
516406-0120
0.0%
Mer info

3.4 (totalt 263 röster)🛈

Danske Bank A/S
516401-9811
0.0%
Mer info

1.4 (totalt 31 röster)🛈

Wasa Kredit AB
556311-9204
0.0%
Mer info

4.7 (totalt 14 röster)🛈

KAMEO SVENSK Filial
516410-0454
Investeringskonto P2P:5-15 % ränta;minsta beloppet 500 kr
Mer info

1.8 (totalt 164 röster)🛈

Collector Bank AB
556597-0513
0.85% (fria uttag) 1.00%-1.50% fast ränta (3 mån-2 år)
Mer info

4.5 (totalt 15 röster)🛈

Tessin Nordic AB
556965-9187
P2P-utlåning:5-15 % ränta;Investera som privatpersoner eller företag i stora fastighetsprojekt. Minsta belopp 50.000 kr.
Mer info

1.9 (totalt 46 röster)🛈


0.60%
Mer info

2.2 (totalt 20 röster)🛈

SBAB Bank AB
556253-7513
0.57 %-1.19% (Bindingstid 1-5 år)
Mer info


Corpia Group AB
556885-1140
Investera i företagslån och erhåll månadsvis ränta.
Ansök nu
Mer info

Bygg upp en buffert

Generellt är det en god idé för företag som gör vinst att skjuta upp en del av beskattningen av vinsten/inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år, på detta vis kan man bygga upp en buffert/marginal som kan nyttjas i sämre tider. En annan trevlig bieffekt är att skattetrycket blir lägre om vinsterna skjuts på framtiden.

En fördel med att driva aktiebolag jämfört med enskild firma är att det är lättare att använda eventuellt överskott till att bygga upp en buffert i bolaget och plocka ut aktieutdelningar till en lägre skattesats. Visserligen är det även möjligt att skjuta upp beskattningen i enskilda firmor genom att upprätta så kallade periodiseringsfonder, men det lite mer omständigt och det finns inte några utdelningsmöjligheter.

Hur stor företagsbuffert bör man ha?

Det går inte att ge ett allmänt svar på denna fråga, då behoven ser väldigt olika ut beroende på vilken bransch du verkar. Men ett minimum kan vara ett kapital som motsvarar tre månaders genomsnittliga utgifter.

Sparkonto med insättningsgaranti

I lågräntetider som dessa erbjuder bankerna sällan någon ränta på bankkontot, detta innebär att banktillgodohavanden oftast ligger overksamma och inte genererar något mervärde. Istället är risken att buffert och annat sparkapital urholkas genom inflationen. Att öppna ett sparkonto för företag med insättningsgaranti är ett enkelt sätt att begränsa/motverka värdeminskningen och passar dig som inte vill ta några onödiga risker. Dock bör du inte räkna med någon hög sparränta, utan bidningstid erbjuds årsräntesatser inom intervallet 0,05-0,6% och med en bidningstid på 1-7 år sparräntor på 1,15-2,25% per år.

Investera företagsvinst

Om ert företag går med så pass stor vinst att det både räcker till att bygga upp en buffert och blir över, kan dessa pengar återinvesteras i den befintliga verksamheten för att täcka hela eller delar av kostnaden för nya lokaler, maskiner, företagsbilar eller något annat som kan generera ytterligare tillväxt. Genom att nyttja det interna kapitalet till investeringar minskar behovet av extern finansiering.

Företag med stora kapitaltillgångar bör även se över möjligheterna att förvärva konkurrenter eller expandera till andra närliggande branschområden. Genom smarta och strategiska företagsköp kan samordningsfördelar skapa synergieffekter som ökar verksamhetens lönsamhet ytterligare.

Låna ut pengar till andra företag

Crowdutlåning är ett mellanting mellan att investera på börsen (hög risk & avkastning) och ett företagssparkonto (låg risk & avkastning). Det finns ett antal crowdfunding plattformar för företag där man kan investera i lån. Övervägande handlar det om fastighets- och företagslån där möjligheterna till avkastning är god ca 3-15% och risken bedöms generellt vara lägre än vid börsinvesteringar.

Dock är det viktigt att välja företagsobjekt med omsorg, skulle ett företag gå i konkurs risker skulden att förbli obetald, därför är det bra att göra sin hemläxa om bolagen man väljer att låna ut till.

Placera företagets pengar i aktier/fonder

Trots överlikviditet är inte alltid det är möjligt att expandera det egna företagets verksamhet, då kan det istället vara aktuellt att investera i aktier eller fonder. Så länge ert företag bedriver en annan huvudsaklig verksamhet än aktiehandel betraktas fond-/aktieköp inom företaget som kapitalförvaltning och kräver då inget särskilt tillstånd.

Företag kan välja att spara i en kapitalförsäkring, aktie- eller fondkonto. Även om skattereglerna för kapitalförsäkringen justerats något de senaste åren, är denna förvaltningsform fortsatt väldigt förmånlig och beskattningen är densamma för juridiska personer (företag) som för privatpersoner, år 2019 är schablonskatten 0,453%.

Agera riskkapitalist och köpa andelar i onoterade bolag

Att investera riskkapital i onotera bolag kan ge leda till stora vinster men innebär också mycket stora risker. Man brukar räkna med att ca 90% av alla startups går i konkurs under sitt första år, men om du lyckas välja ut något av de övriga företagen (10%) kan värdeökningen vara tusentals procent. Kapitalvinster och utdelningar på onoterade aktier beskattas med 25 procent.