Corpia är en marknadsplats för lån, där låntagare i form av svenska mindre till medelstora aktiebolag paras ihop med lämpliga investerare i form av huvudsakligen privatpersoner kombinerat med andra företag och institutioner. För närvarande kan företag söka lånebelopp mellan 100.000 – 3.000.000 kronor med en valbar löptid från 1 månad upp till 3 år. Det kan vara möjligt att låna ännu större belopp men det förutsätter ett personligt erbjudande. Corpia företagslån kan användas som ett kapitaltillskott till ordinarie verksamhet, för investeringar, förvärv eller tillväxt.

 
➤ Jämför Corpia Företagslån hos Krea

Företagslån

Ansökan

Villkor:

Ränta ex. 8,75%* varierar
Uppläggningsavgift 2% av lånebeloppet.
Borgensåtagande Borgensåtaganden alternativt säkerhet i fastighet eller företagshypotek.
Förtidsinlösen Kontakta Corpia.
Betalningsanmärkning Ingen uppgift.

Krav på företag som söker:

Omsättning Uppgift saknas.
Historik Slagningar mot särskilda register kommer göras för att gå igenom vilka kreditrisker som föreligger.
Ägarskap Ansökan kan endast upprättas av VD eller annan firmatecknare.
Företagsadress Etablerat som aktiebolag i Sverige.

Följande information/dokumentation kan behövas:

  • Ledande roll i företaget, så som att är man är VD, styrelsemedlem eller suppleant i styrelsen
  • Du skall ha namnteckningsrätt i företaget ensam eller tillsammans annan person
  • Registreringsbevis
  • Ägarstrukturen, organisationsstruktur
  • Balansräkning
  • Budget
  • Årsredovisningar
  • Bankkonto i svensk bank
  • BankID

Ansökan om företagslån kan upprättas direkt online i fem steg av svenska aktiebolag där firmaägare eller annan företagsledare har mandat från styrelsen:

  1. Välj önskat belopp och återbetalningstid, bekräfta din identitet med BankID.
  2. Sänd in efterfrågade uppgifter om företagets ekonomi.
  3. Fyll i aktuella kontaktuppgifter.
  4. Välj önskade säkerheter för lånet i form av fastighet, företagshypotek och borgensåtaganden.
  5. Gå igenom hela ansökan igen och korrigera eventuella fel för att snabba på behandlingen.

Behandlingstiden efter att en fullständig och underskriven ansökan skickas in är ca 1-2 dagar. Corpia använder Creditsafe för kreditprövning där ert för företag ges en kreditrating mellan 1-100, om betalningsförmågan bedöms vara tillräckligt god och allt annat är i sin ordning läggs lånet upp på marknadsplatsen. Först därefter blir det möjligt för investerare att låna ut kapital till projektet.

Notera att Corpia tar ut en administrationsavgift på 1% för den förmedlingstjänst man tillhandahåller för investerare och en uppläggningsavgift på 2% av lånebeloppet tillkommer för låntagare. Utöver dessa kostnader tillkommer även ränta, vilken betalas till investerarna som lånar ut pengar. Skulle du ångra din låneansökan, kontakta då Corpia för att hitta en lösning.

Corpia Group AB har funnits sedan 2012 och är finansiella rådgivare som kombinerar rådgivning med förmedling av finansiering.


 

ÖPPETTIDER KUNDTJÄNST:

Måndag – Fredag Ingen uppgift
Lördag Stängt
Söndag Stängt

Telefon:08-42003831
E-mail: kundtjanst@corpia.se.

Corpia Group AB

ADRESS:

Kungsgatan 10
111 43 Stockholm
Org. nr: 559060-1919

BetygJämför med Krea
Kontakt/Support- Kundtjänsten.
Bolagsinfo
Corpia Group AB
556885-1140
Grundat 2012
FI-institutnummer: 80425
VD: John David Ragnar Malmborg
Antal anställda: 8
Omsättning (tkr):
20144047
20157461
201611597
Uppgifterna om företaget som står bakom Corpia företagslån är hämtade från Allabolag. Den finansiella aktiviteten hos Corpia Group AB ökade med 55.4% under 2016 då omsättningen ökade med 4136 (tkr) jämfört med 2015.