Nödvändig utrustning så som maskiner och en uppdaterad fordonspark innebär mycket stora investeringar för företag. Endast ett fåtal aktörer har tillräckligt med likvida medel för att hantera dessa inköp som engångskostnader, dessutom är det inte alltid att rekommendera att göra kontantköp, tillgången på likvida medel och möjligheten att skapa avkastning på kapitalet kan vara värdefullare än att hålla sig skuldfri. Maskinfinansiering är ett begrepp som kommit att syfta på en speciell typ av lån där utrustningen används som säkerhet och man får låna upp till 80% av maskinens värde därutöver krävs en kontantinsats om ca 20%.

Den främsta fördelen med maskinfinansiering framför att teckna företagslån är att då maskinen eller fordonet används som säkerhet för finansieringen krävs ingen personlig borgen eller företagsinteckning. Dock krävs alltid någon form av kontantinsats, det finns emellertid inget som hindrar att låna ihop till denna insats. Maskinlån där maskinen används som säkerhet har nästan alltid en förmånligare ränta jämfört med krediter utan säkerhet.

Maskinfinansiering fungerar som ett inköp på avbetalning, där företaget står som ägare av objektet och sedan gör löpande avbetalningar på låneskulden. Samtidigt görs avskrivningar för hela maskinkostnaden under hela den beräknade löptiden.

För företag som söker skräddarsydda lösningar inom maskinfinansiering, är Cat Financial en utmärkt partner. De erbjuder expertis och anpassade finansieringsalternativ för dig oavsett om du vill köpa, hyra eller leasa maskiner. På deras hemsida kan du utforska flexibla finansieringslösningar som kan hjälpa ditt företag att växa och blomstra utan att belasta företagets likviditet. Cat Financial är en pålitlig partner för att effektivisera och underlätta processen med maskinfinansiering.


Leasing – Hyra maskin tillfälligt

Ett alternativ till att köpa och äga maskiner är att hyra in nödvändig utrustning efter behov. Denna typ av tidsbegränsad inhyrning kallas leasing och kräver inte någon kreditinsats istället betalar företag löpande en avgift som beräknas utifrån maskinvärdet och dess beräknade ekonomiska livslängd. Inga säkerheter, borgensåtaganden eller kontantinsatser krävs dock kan företaget hållas skyldig för eventuell misskötsel eller slitage som uppstår pga. oaktsamhet eller felaktig användning. Vid leasing är det alltid viktigt att noga sätta sig in i avtalet och se till så att man har en försäkring som täcker eventuella kostnader som leasingbolaget kan utkräva. En stor nackdel med leasing jämför med att köpa in maskinerna till bolaget är att inga avskrivningar kan göras och kostnaderna för leasingen blir därför en ren utgift för företaget.

bilfinansiering

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "firma001"

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *