ta opp lån til firma uten sikkerhet

Bedriftslån

Det er mye man må tenke på når man skal starte et eget firma, og det kreves en del i oppstartsfasen – og da spesielt kapital. De aller fleste trenger hjelp til å skaffe nok kapital til å komme i gang, og investorer er ikke alltid aktuelt.

Firmalån uten sikkerhet

Dersom man skal starte sitt eget firma, så kan det være lurt – eller nødvendig – å vurdere å ta opp et lån uten sikkerhet, også ofte kalt forbrukslån. Dette er en type lån der man ikke behøver å stille med noen form for sikkerhet, som for eksempel huset sitt. Dette har jo klare fordeler, da det kan være utrolig leit å risikere huset sitt dersom man ikke får i gang firmaet og dermed ikke kan betale ned et eventuelt lån. Et lån uten sikkerhet krever derimot kun at man må fremlegge bevis på sin kredittverdighet og at man er betalingsdyktig, og at man ikke har noen tidligere betalingsanmerkninger.
AS eller enkeltmannsforetak

For å kunne registrere et firma, eller et såkalt AS, så kreves det at man betaler aksjekapital på 30 000 kroner. Å starte et enkeltmannsforetak krever ikke at man betaler en slik aksjekapital, men da er ens egen kapital knyttet opp mot foretaket. Dersom man registrerer et AS, så vil dette derimot bli registrert som en selvstendig økonomisk enhet slik at man ikke blir personlig skyldig noe som helst dersom firmaet skulle gå konkurs, og det eneste man taper selv er da eventuelt aksjekapitalen.
Mange fordeler

Man kan ta opp et lån uten sikkerhet på bakgrunn av ens egen kredittvurdering, og deretter låne det videre til firmaet slik at man kan betale det ned på denne måten. De fleste har jo kanskje ikke penger liggende som man kan legge rett i et firma, og trenger litt hjelp for å komme i gang. Man trenger kanskje også litt kapital i oppstartsfasen utover aksjekapitalen og eventuelt andre relaterte gebyrer. Man begynner som regel ikke å tjene penger med en gang, og spesielt ikke med overskudd, slik at det kan være greit å ha litt ekstra til blant annet andre utgifter.
Låne til hva man vil

Tar man opp et lån uten sikkerhet så kan man som regel bruke disse pengene til hva man vil, og behøver ikke å oppgi hvilke planer man har for pengene. Altså kan man låne mer enn hva man trenger til oppstarten av firmaet dersom man har behov for og mulighet til dette, og bruke det på andre ting – både relaterte og urelaterte. Så for de som har en god forretningside, men som trenger litt økonomisk hjelp til å starte opp, så kan det å ta opp et lån uten sikkerhet være et meget godt valg som hjelper til å muliggjøre disse planene.

Privat lån til eget firma

Hvis man søker om et bedriftslån, så vil banken stort sett alltid kreve sikkerhet i eiendeler. Hvis du ikke har noe du kan stille som sikkerhet, så kan det derfor være vanskelig å få lån. I så tilfelle kan det være en stor fordel med lån uten sikkerhet, det vil si et privatlån til eget firma.


Aconto


Annonse

Lånebeløp 5.000-500.000 kr.
Tilbakebetaling 1-15 år.
Lån til eget selskap Du må ha vært selvstendig næringsdrivende i minst 3 år.
Alderskrav 21 år.
Inntekt Fast inntekt på over 200.000 kr.
Betalningsanmerkning Må ikke ha betalningsanmerkning.
Pris.eksempel 65.000,- over 5 år, effektiv rente 14,0%, tot.kost 89.093,-.

SØK OM LÅN
Annonselenke


SØK OM LÅN
Annonselenke


SØK OM LÅN
Annonselenke


Bedriftslån er ikke eneste løsningen

Når man skal starte opp eget firma, så har man ofte mange utgifter, avhengig av hva slags firma man starter. Mange typer firmaer krever at man investerer i alt fra varelager til produksjonslinje, i tillegg til at man ofte må ha lokaler og ansatte. Hvis man skal produsere varer selv, kan dette kreve kostbare investeringer før man i det hele tatt kommer i gang. De fleste har ikke disse pengene tilgjengelige, og trenger derfor å låne startkapitalen.

Som nevnt, er ikke bedriftslån eneste løsninga for å starte opp egen firma. Hvis man virkleig har tro på at det vil lykkes, så kan man velge å ta opp et privat lån til eget firma i form av et lån uten sikkerhet. Denne løsningen gjør at man kan låne penger til å starte opp firma uten å måtte stille eiendeler som sikkerhet. Når firmaet er etablert, og man begynner å få overskudd på firmaet, så kan man refinansiere med et bedriftslån med sikkerhet i verdier i firmaet for å redusere de månedlige utgiftene. Det kan for eksempel være i varelager eller produksjonsmaskiner.

Kostnadene er høyere enn for bedriftslån

Man vil måtte forvente noe høyere utgifter med et privatlån til eget firma enn man vil få med et bedriftslån. Grunnen til dette er at usikkerheten er mindre for banken når de kan stille sikkerhet for lånet de gir deg. Kostnaden for et usikret lån vil variere i forhold til din totale økonomiske situasjon.

Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.