Vinnova

Verket för innovationssystem eller kort och gott Vinnova är en svensk statlig förvaltningsmyndighet underställd näringsdepartementet grundad 2001.

På statens uppdrag strävar Vinnova efter att främja och stödja forskningsverksamhet och innovationer i landet. Det är möjligt för små och medelstora företag att söka finansiering genom statligt stöd till specifika aktiviteter eller projekt. I regel krävs en egen insats för att erhålla kapital, andelen som finansieras via det statliga stödet kallas stödnivå och vilken anges i procent. Generellt är det lättare för småföretagare att få pengar från Vinnovas finansiering, maximalt belopp som kan erhållas är 200 000 euro under tre beskattningsår.


Vinnova innovationscheck

Satsningen på innovationscheckar riktar in sig på nystartade och nyskapande företag som befinner sig i stadiet där en produkt eller tjänst är under utveckling. Maximalt belopp som kan tilldelas ett företag är 100.000 kr, pengarna från innovationschecken får användas till analyser, tester, patentansökan samt som finansiering av eget arbete.

Förmedlare av Vinnova Innovationscheckar är Coompanion, IUC, Almi.

Följande krav ställs på företaget:

  • Har 3-250 anställda och omsätter minst 1,5 miljoner kronor.
  • Har bedrivit verksamhet i minst ett år.
  • Företaget har god ekonomi.
  • Verksamheten har tillväxtpotential.
  • Företaget har mottagit max 50 000 kronor från Vinnova under de senaste fem åren.

Just nu utvärderas systemet med innovationscheckar och därför går det just nu inte att söka denna finansieringstyp.


Vinnova företagsfinansiering

Ett par exempel på aktuell och sökbar finansiering till SMF (Små och medelstora företag). Samtliga aktuella finansieringsmöjligheter går att söka fram på via Vinnovas söktjänst.

Bygginnovationen 2016-2018

Lilla innovationsbidraget: max 100 000 kronor. Finansiera hela projektkostnaden kan erbjudas.
Stora innovationsbidraget: max 300 000 kronor. Finansiera upp till 50 procent av företagets faktiska projektkostnader erbjuds.

Innovationssamarbete mellan Sverige, Sydkorea och Finland

En riktad satsning med stöd till projekt inom följande teknikområden: smart mobilitet, smart industri, cirkulär ekonomi, smart hälsa och smart energi. Detta är ett EU-projekt och svenska företag kan söka finansiering på upp till 5 miljoner kronor.

Utvecklingsprojekt i inkubatorer – 2017

Finansiellt stöd till kunskapsintensiva företag som verkar som inkubatorer och erbjuder expertis, erfarenhetsutbyte och rådgivning. Finansieringen kan beviljas för kostnader inom följande områden:

  • Arbetet att utveckla företag i inkubatorn, genom exempelvis affärsutveckling, rekrytering och nätverk.
  • Externa experttjänster som behövs för att utveckla företagen, kan gälla juridik, patent, webb, design eller kommunikation
  • Lokaler, kontorsplatser eller tillgång till labbmiljö.

Budget för denna satsning är 5 miljoner kronor per år.

Vinnova arbetar även på uppdrag från regeringen två exempel på pågående projekt är “stärka svensk flygteknisk forskning och utveckling” samt “delta i arbetet mot antibiotikaresistens”.

➤ Sök finansiering

 

ÖPPETTIDER KUNDTJÄNST:

Måndag – Fredagar 08:00 – 16:30
Helg Stängt

Telefon: 08-473 30 00
E-mail: [email protected].

Verket för innovationssystem

ADRESS:

Mäster Samuelsgatan 56
101 58 Stockholm
Org. nr: 202100-5216

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *