De flesta bolagen går med förlust initialt för att sedan se trenden vända och gå bättre. För en del kommer aldrig vändningen. Även om det kan vara svårt att veta exakt när det är läge att “ge upp”, kommer en tidpunkt förr eller senare då man vet att det är dags att göra ett avslut. När man väl fattat beslut om att avveckla företaget behöver man konkret ta tag i företagsavvecklingen.

Företagsförsäljning

Om bolaget har tillgångar av värde, kan i vissa fall kan en företagsförsäljning vara aktuell. För dig som företagsägare är en försäljning i regel det bästa sättet att avyttra en verksamhet, då den nya ägaren då övertar det juridiska ansvaret och du slipper göra ett företagsavslut.

Dock är det viktigt att köpare och säljare är överens om alla de juridiska bitarna. Om du är villig att betala lite kan du få hjälp med juridiska frågor av en expert inom företagsjuridik. Då försäljningen av ett företag kan vara den största och kanske viktigaste affären i livet, bör du överväga att ta någon som kan hjälpa dig under hela processen och vet hur marknaden fungerar. Det finns företagsmäklare som erbjuder paketlösningar där samtliga delar inklusive juridisk vägledning ingår i försäljningskostnaden.

Begära företag i konkurs – så går ansökan till!

Att gå i konkurs är ingen trevlig upplevelse men ibland är det bästa beslutet att göra ett korrekt avslut medan tid ännu finns. Innan detta beslut fattas, kan det emellertid vara väl värt att se över möjligheterna att beviljas en företagsrekonstruktion. Förenklat innebär konkursförfarandet att bolagets alla tillgångar fryses och öronmärks för att betala utestående skulder.

Ansökan om konkurs görs vid den tingsrätt din kommun tillhör. Att upprätta en ansökan kostar inget och ingen speciell blankett/dokument krävs. Men din ansökan om konkurs skall innehålla följande:

  1.  Ange att du är på obestånd och inte klarar av att betala utestående skulder.
  2. Om ansökan gäller en enskild firma (fysisk person) skall ett hemortsbevis bifogas. Vilket kan beställas från Skatteverket.
  3. Avser ansökan en juridisk person (aktiebolag, ekonomisk förening eller handelsbolag) ska ett registreringsbevis från bolagsverket, ej äldre än en månad, bifogas.
  4. Bifoga helst en förteckning över samtliga tillgångar och skulder.
  5. Ange om det finns anställda och hur många.
  6. Fullmakt krävs om ombud upprättar ansökan. Om ombud används skall dennes namn, postadress samt telefonnummer uppges.
  7. Ansökan ska vara undertecknad av företagsledare eller ombud.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *