Riskkapital avser alla sorters kapital som investeras i bolag som inte är lån.  Dessa pengar kan användas till drift, utveckling och utökning av befintliga verksamheter.  Riskkapitalister väljer att satsa kapital i bolag man tror på och där man bedömer att det går att få god avkastning på investeringen.

Anledningen till att det kallas riskkapital är att alla investeringar innebär en risk för den som stoppar in pengar i en verksamhet. Detta är en av de stora skillnaderna jämfört med hur bankerna jobbar med lån, där de kräver att företag kan erbjuda någon form av säkerhet eller borgensåtagande i utbyte mot finansiering.

Riskkapitalinvesterare är väl införstådda med att de riskerar de investerade medlen, men det betyder inte att man är villiga att göra onödiga chansningar. En viktig del i riskkapitalisternas arbete är att arbeta med värdering, företagsanalys och due diligence där erfarna ekonomer gör bedömningar utifrån ett risk/reward scenario.  Om avkastningsmöjligheterna visar sig vara tillräckligt goda väljer man att gå inte med riskkapital.

Konsten att söka riskkapital

Det kan vara svårt och framförallt tidskrävande att få fatt i riskkapital, nyckeln till framgång är att förbereda sig väl. I många och mycket är förberedelse processen densamma som om man söker lån från banken. Se till att ha ordning på din verksamhet, upprätta en affärsplan och se till att vara förberedd på att kunna besvara allehanda frågor om företaget.

Förtroende är A och O för riskkapitalister därför är det avgörande för dig som företagsledare att kunna göra ett gott intryck på investerarna. Kompetens värderas högt, se därför till att presentera alla viktiga nyckelpersoner inom företaget.

I regel vill riskkapitalister gå in i ett tidigt skede av utvecklingen för att få störst valuta för sina pengar och för att kunna utöva mesta möjliga påverkan. Det är också så att det kan vara svårt att låna för nya företag när de behöver ta in extern finansiering för att skapa tillväxt, därför är det naturligt att öppna upp för riskkapitalister när det behövs pengar till olika investeringar. Venture kapital är en term som används för att beskriva riskkapital som investeras i nystartade företag så kallade startups. För dig som egenföretagare är det klokt att börja leta efter investerare i ett tidigt skede medan de ekonomiska marginalerna allt jämt är goda, när en likviditetsbrist väl uppstått försvagas nämligen förhandlingspositionen avsevärt.

Hitta riskkapitalister

De flesta riskkapitalisterna är privata investerare; affärsänglar eller riskkapitalbolag, men det finns även statliga organisationer som erbjuder riskkapital. Många av de riktigt stora riskkapitalbolagen finansieras via fonder i vilka externa investerare kan köpa andelar. Svenska riskkapitalföreningen – SVCA är en sammanslutning för svenska riskkapitalister där de flesta riskkapitalbolagen är anslutna.

Venture Capital (uppstartskapital)

Backstage Invest AB
Brightly Ventures
Centrecourt AB
Chalmers Ventures AB
Creandum II Advisor AB
Creathor Venture
Första Entreprenörsfonden AB
GLD Invest AB
GP Bullhound AB
Hadean Ventures
HealthCap AB
Ingka GreenTech AB
Innovationskapital
NFT Ventures AB
Nordic Game Ventures
Northzone Ventures
PULS Partners
Rite Ventures
Saab Ventures
SEB Venture Capital
Servisen Investment Management AB
Spintop Ventures
Stockholm Innovation & Growth AB (såddfinansiering via Propel Capital AB)
Stronghold Invest AB
Transferator AB
Vidici Ventures
Volvo Group Venture Capital
Zenith Group

Offentliga/statliga organisationer inom Venture Capital

Almi Invest AB
GU Ventures
Industrifonden
SLU Holding AB

Growth Capital (tillväxtfinansiering)

eEquity AB
NovAx
Scope Capital Advisory AB
Standout Capital
Verdane

Buyout (majoritetsinvestering)

AB Max Sievert
Accent Equity Partners AB
Adelis Advisory I AB
Advent International Plc
Alder
Altor Equity Partners AB
Amymone AB
Axcel Management AB
Bridgepoint AB
CapMan AB
Coeli Private Equity Management AB
Cubera Private Equity
CVC Capital Partners
EQT Partners AB
FSN Capital Partners AB
Karnell
Litorina
MedCap
MVI Fund I AB
NC Advisory AB
Norvestor Equity AS
PAI Partners
Permira Adviser KB
Polaris Private Equity
Priveq Advisory AB
Procuritas Capital Investors
Riverside Europe Partners
Segulah Advisor AB
Serafim Invest AB
Summa Equity
Triton Advisers Limited

Övriga associerade

Connect Sverige en ideell organisation som sammanför företagare med investerare.
Livförsäkringsaktiebolaget Skandia,ömsesidigt
NAXS Nordic Buyout Fund AB
Sjätte AP Fonden
Stronghold Invest AB
Tredje AP Fonden

Fördelar och nackdelar med riskkapital jämfört med företagslån

+ Få kapitaltillskott
+ Du slipper själv ta risken
+ Spelar ingen roll om banken säger nej
+ Undvik dyra lånekostnader
+ Behåll god kreditvärdighet

– Kan vara svårt att hitta villiga investerare
– Förlorad kontroll och minskat ägande  i bolaget
– Riskkapitalister kan komma att ställa krav på hur verksamheten skall drivas och utvecklas
– Risk att få in oseriösa/kriminella aktörer i företaget
– Ytterligare press att leverera tillväxt