Den senaste tiden har Nordeas flytt av huvudkontor från Sverige till Finland fått mycket uppmärksamhet i media, men för dig som kund medför flytten inte några större förändringar. Nordea är alltjämt en ledande bank för företag, föreningar och andra organisationer. Utbudet av företagstjänster är brett och detta gäller inte minst finansieringsalternativen där Nordea erbjuder en verklig mångfald.

Coronatider: Nordea erbjuder Coronadrabbade företag möjlighet att söka amorteringsbefrielse på hypotekslån i upp till maximalt sex månader.

Företagslån

Ansökan

Villkor:

Ränta Flera olika upplägg.
Uppläggningsavgift Uppgift saknas.
Borgensåtagande Borgen kan krävas, någon form av säkerhet krävs alltid hos Nordea.
Förtidsinlösen Kan göras kontakta Nordea för mer information.
Betalningsanmärkning Ansökan med betalningsanmärkning godkänns ej.

Krav på företag som söker:

Omsättning Alla bolag bedöms individuellt.
Historik Företaget har god kreditvärdighet.
Ägarskap Ansökan kan endast upprättas av bolagsman med teckningsrätt.
Företagsadress Verksamheten är registrerad hos bolagsverket i Sverige.

Följande information/dokumentation behövs:

  • Handlingar som visar företagets ägarstruktur
  • Beskrivning av verksamheten och en budget för det kommande året.
  • Årsredovisning (resultat- och balansräkning) eller Inkomst av näringsverksamhet (NE) bilaga för det senaste året

Företagslån

Oavsett vad just ert företag behöver pengar till kan Nordea bistå med finansiering. Låna till investeringar, renovering, fastigheter eller annat ändamål. Notera att Nordea alltid kräver någon form av säkerhet för lån till företag, dessutom krävs handlingar som visar ägarstrukturen, verksamhetsbeskrivning samt årsredovisning.

Nordea ger dig som företagskund fler valmöjligheter än de flesta andra svenska banker, välj mellan olika företagslån med rörlig ränta, räntetak eller fast ränta. Dessutom erbjuder Nordea tre olika valbara typer av rörliga räntor: för närvarande ränta (baseras på aktuellt ränteläge), kort fast ränta (lånebindningstid 1-3 mån) och Stiborlån (lånebindningstid 1-5 år).

Gröna företagslån

Låna klimatsmarta och bidra till ett hållbart samhälle. Nordea gröna företagslån är speciellt framtaget för att stödja projekt som leder till lägre koldioxidutsläpp eller produktion/anpassning till förnybara energikällor. I och med tecknade av gröna lån förbinder du dig till en hållbar investering, vilken positiv påverkan investeringarna får/har skall kunna styrkas och redovisas. Nordea gröna företagslån kan sökas till följande ändamål:

  1. Förnybar energi (Vindkraft, vattenkraft och solenergi)
  2. Energieffektivisering (Smarta nät och energilagring)
  3. Gröna byggnader (Certifierade, kommersiella – och flerfamiljsfastigheter)
  4. Förhindrande av föroreningar (Vattenrening/hantering av avloppsvatten)
  5. Miljövänliga transporter (Kollektivtrafik/godstransport)
  6. Hållbar hantering av naturresurser (Hållbart skogs och jordbruk)

Nordea gröna lån

 

Avbetalning

Att göra inköp på avbetalning är vanligt vid kostsamma investeringar och används exempelvis för att finansiera utrustning, maskiner och fordon. I detta fall ägs investeringsobjektet av företaget och tillåts därför även att göra momsavdrag för hela investeringen. I samband med att en kredit upprättas med Nordea Finans skapas även en avbetalningsavtal.
Företag betalar sedan amortering samt ränta enligt avbetalningsavtalet.

Factoring och fakturaköp/-lån

Få tillgång till rörligt kapital snabbt innan betalningarna kommer in från kunderna. Sälj eller belåna fakturor, vanligtvis till ett värde av 60-80% av det totala fakturerade beloppet. Nordea Finans som utbetalar sedan avtalat belopp och företaget får sedan tillgång till likvida medel direkt på kontot.

Kontokredit

En flexibel kontokredit är det optimala valet för företag där utgifterna tillfället blir större än dess intäkter. Nordea kontokredit kopplas direkt till bankkontot och en rörlig ränta betalas endast för den del av krediten som utnyttjas. En fast avgift beräknad på beviljat kreditbelopp tillkommer.

Leasing

Vid speciella eller tillfälliga behov kan det vara bättre att hyra in utrustning istället för att belasta företagets kassa med dyra investeringar. Fördelen med leasing är att ni får tillgång till rätt utrustning direkt utan stora kapitalinvesteringar, nackdelen är att företaget ej står som ägare för de leasade produkterna och kostnaden är därmed en löpande ren utgift.
Förskottsbetalningar sker löpande varje månad eller kvartal, där leasingavgift samt hyra betalas i förskott till Nordea finans.

Bilfinansiering

Första firmabilen eller dags att förnya fordonsflottan? Nordea hjälper dig hitta ett upplägg som passar! Banken erbjuder flera olika alternativ inom bilfinansiering med lån, avbetalning eller leasing genom Nordea Bilportal (i samarbete med NF Fleet).

 

ÖPPETTIDER KUNDTJÄNST:

Vardag 07:00 – 22:00
Helg 10:00-17:00

Telefon: 0771-350 360
E-mail: [email protected].

Nordea Bank AB

ADRESS:

Smålandsgatan 17
105 71 Stockholm
Org. nr: 516406-0120

Betyg

1.5 (totalt 101 röster)
Trustpilot:(0.9/54)🛈
Google:(2.2/46)🛈
Kontakt/Support- Kundtjänsten.
Veckodag Öppet
Tisdag00:00-24:00
Öppet Stängt
Bolagsinfo
Nordea Bank AB
516406-0120
FI-institutnummer: 41001
VD: Casper Wilhelm von Koskull
Antal anställda: 250
58.8/100 (0.2%)
Kundnöjdheten hos Nordea företagsbank är -8.3% lägre jämfört med genomsnittet enligt SKI 2019.
65/100 (9.8%)
Kundnöjdheten med Nordea företagslån för fastighetsköp/byggande är -5.9% lägre jämfört med genomsnittet enligt SKI 2018.
Omsättning (tkr):
20147003639
20157011441
20167061324
Uppgifterna om företaget som står bakom Nordea företagslån är hämtade från Allabolag. Den finansiella aktiviteten hos Nordea Bank AB ökade med 0.7% under 2016 då omsättningen ökade med 49883 (tkr) jämfört med 2015.

Betygsätt

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *