I korta ordalag kan man säga att en företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs. Istället för att förlora allt kan man ofta rädda bra mycket genom en ny inriktning. Du kan rädda arbetet för de anställda och förhoppningsvis komma på rätt köl igen.

En konkurs kan ha långsiktiga konsekvenser på flera olika sätt, och är något man försöker undvika. Men ibland hamnar ett företag i en så pass svår ekonomisk situation att det kräver stora förändringar.

Komma igång med förändringarna

Du måste ansöka hos tingsrätten för rekonstruktion. De bestämmer om detta ifall företaget har en bra grund men kanske råkat i ekonomiska svårigheter av olika anledningar. Då utser de en rekonstruktör som till en början har tre månader på sig att vända på situationen. Denna period kan förlängas men inte mer än upp till ett år. Inom denna tid ska företaget ha lyckats komma igång igen.

Det handlar alltså om tillfälliga ekonomiska problem. Rekonstruktörens uppgift är att komma upp med en handlingsplan. Som en början så går de igenom företagets bokföring och ser vilka tillgångar som finns. Genom att ha en klar översikt av hela den ekonomiska situationen är det lättare att komma upp med en praktisk lösning på problemet. De anställda får också sin lönegaranti utbetald.

Inte betala sina skulder med en gång

Nästa steg innebär att alla fordringsägare kallas till ett borgenärsmöte i tingsrätten. Här beslutas det om rekonstruktionen ska gå vidare eller inte. Om det beviljas så kommer nämligen alla skulder att tillfälligt frysas. Eftersom rekonstruktionen kan pågå i upp till ett år så kan det vara en ganska lång tid som inga skulder betalas ut. För att verksamheten ska kunna fortsätta måste ofta vissa inköp göras. Dessa kommer att betalas kontant för att undvika ytterligare skulder.

Rekonstruktören kan också gå igenom alla skulder och komma med ett förslag på ett offentligt ackord. Vanligtvis så innebär detta att fordringarna skrivs ner och att runt en fjärdedel av skulden betalas tillbaka. Men detta måste först godkännas av fordringsägarna, vilket återigen sker i tingsrätten. Om avtalet går igenom kan verksamheten börja betala ut, ofta med delbetalningar.

Ett blomstrande företag

Målet är att komma ur den ekonomiska krisen men även att den inte upprepar sig. Vissa strukturella förändringar måste troligtvis göras. Kanske upprätta nya system för den ekonomiska biten så att företaget inte återigen faller i samma grop. Med god planering och ekonomisk sanering kan det återigen bli ett företag i tillväxt.