De allra flesta företagare bygger sina framgångar med andras pengar. Det är klart att du måste investera en hel del själv, men framför allt är det förmågan att få ett bra lån som lägger grunden för din verksamhet. Speciellt viktigt brukar det vara i början då du har fler utgifter än intäkter. Vartefter tiden går så kan du betala tillbaka lånen, eller fylla på dem med bättre räntor och avtal.

Men du kan ju inte få ett lån hur som helst, utan måste ställa en säkerhet som garanti för pengarna. Det finns en del regler kring det hela naturligtvis och det handlar alltid om näringsverksamhetens egendom. Privata ägodelar räknas därför inte in i ett företagshypotek. Istället är det hela baserat på hur pass solitt ditt företag är.

Vad kan du ställa upp som säkerhet?

Om du inte betalar tillbaka dina pengar så kan fordringsägaren ta dina ägodelar. Därför måste ett företagshypotek skrivas med motsvarande värde. Samtidigt så kan det inte vara något som kan intecknas på annat sätt, som till exempel fastigheter. Du kan heller inte ställa upp kontanta medel som säkerhet, samt inte värdepapper eller bankmedel.

Vad finns då kvar att skriva företagshypotek på? Ett företag har ofta inventarier och ett varulager. De är värda ganska mycket och kan användas som säkerhet. Även kundfordringarna kan räknas med. Därför brukar en konsultfirma inte anses ha så stor säkerhet för företagshypotek eftersom deras tillgångar mest är i form av likvida medel.

Pantsättning av företagets egendom

Företagshypotek och pantsättning är inte riktigt samma sak. För här kan du använda fastigheter och liknande tillgångar som en pant. Men principen är precis likadan. Du får pengar, ett lån, som du måste betala tillbaka. Om du inte klarar av att göra det har du gett fordringsägaren rätt att ta dina saker för att kompensera för utebliven betalning.

Det låter enkelt och egentligen är det inte så komplicerat. Men som med alla andra lån så ska du aldrig ta mer än du kan ge tillbaka. En del kan bero på hur lång tid du har på dig och vilka räntor som gäller. Med hjälp av en bra ekonomisk rådgivare kan du utnyttja lån och företagshypotek till din fördel.

Om det värsta skulle hända omfattas företagshypotek av en särskild förmånsrätt. Det innebär att de kreditgivare eller fordringsägare som har denna som grund för sitt lån har första chansen på dina tillgångar. När de har fått sitt kan allmänna fordringsägare lägga in sina ansökningar.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "firma001"