Det finns olika sätt att köpa ett företag. Dels kan du skaffa dig aktier eller andelar i en verksamhet. Men du kan även ta över eller komma in genom att köpa dess tillgångar. Dessa kan inkludera maskiner, lokaler eller en sajt. Båda sätten har sina fördelar, men det finns även en del fallgropar som du bör undvika.

Köpa ett företags tillgångar

Detta tillvägagångssätt kallas för inkråmsförsäljning, ett passande namn som väl beskriver processen. För namnet och organisationsnumret lämnas kvar. Däremot så kan kontorsmöblerna och varulagret övertas. Bland tillgångar så räknas även varumärken och vissa avtal. Dessa kan också köpas vid en inkråmaffär. Rent skattemässigt så gynnar en liknande överlåtelse köparen. Du kan skriva av mer, med ett större underlag.

Det är lättare att ha ett grepp om vad du köper vid en inkråmsaffär. De anställda har rätt att följa med och du kan fortsätta driva verksamheten utan tanke på tidigare affärer. Ansvaret vilar fortfarande hos ägaren.

Företagsöverlåtelse via aktier eller andelar

Vanligtvis så köper du alla aktier eller andelar när du tar över ett aktiebolag eller handelsbolag. Allt följer med vid överlåtelsen, alla avtal, tillgångar och skulder. Företaget blir helt och hållet ditt. Detta innebär även ett ansvar för vad företaget gjort tidigare. Om de har sålt felaktiga varor, till exempel, så är det nu du som får stå för det. Liksom med inkråmsförsäljning så fortsätter de anställdas avtal att gälla.

Även om du övertar en fungerande verksamhet med organisationsnummer och allt så måste vissa delar justeras till den nya ägaren. Styrelsen, firmatecknaren samt postadress och andra praktiska saker, samt aktieboken. Säljaren brukar föredra denna form av företagsöverlåtelse av skattemässiga skäl.

Dags för generationsväxling

Det finns naturligtvis flera orsaker till en företagsöverlåtelse. Ibland handlar det om rena affärer. Ägaren vill pensionera sig eller det är dags att pröva på något nytt. Men ibland är det behov av nya tankar och ett yngre synsätt. Det är ganska många som jobbat hårt och byggt upp en verksamhet för att kunna överlåta den på sina barn. Inom lantbruket är det speciellt vanligt.

Oavsett om det handlar om ett köp eller en gåva så lönar det sig att planera överlåtelsen väl. Ett alternativ är också gåvoartat köp, med gynnsamma överenskommelser. Bland annat ska du skatteplanera för att det inte ska bli en stor börda. Det finns också vissa undantag från beskattning om det handlar om din familj samt om du drivit din verksamhet under en viss tidsperiod.

Låneförbud vid aktieköp kan ställa till det för företag som genomgår en generationsväxling. En möjlighet kan vara att den nye ägaren köper aktierna privat och lånar pengar från det förvärvade bolaget, men för att detta upplägg inte skall ses som ett förbjudet lån måste du söka dispens från låneförbudet hos Skatteverket.