För den som planerar att starta företag är affärsplanen ett centralt dokument. En affärsplan som beskriver affärsidén och hur denna skall kunna förvekligas utifrån ett antal affärsmål. Tanken är att planen skall fungera som en brygga mellan de teoretiska målen och en genomförbar praktik.

Affärsplanen fungerar som ett styrdokument för företagsverksamheten och är ett utmärkt redskap för att konkretisera dina affärsidéer för dig själv och andra. Det finns visserligen inga regelmässiga krav på att skapa en affärsplan, men de flesta “förståsigpåare” rekommenderar att du upprättar ett sådant dokument i ett tidigt skede.

Hoppas du på att kunna ta in investeringskapital eller har tänkt söka banklån till företaget är affärsplanen ett mycket viktigt dokument och dess kvalitet kan mycket väl avgöra huruvida kapitalet blir ert eller inte.


Skapa affärsplan online

På verksamt.se som ägs och drivs av Bolagsverket är det möjligt att skapa en affärsplan direkt på nätet. Verksamts e-tjänst skapa affärsplan utgår från ett antal frågor och gör det enkelt att upprätta en affärsplan online anpassad till din verksamhet. Även Almi har en e-tjänst som gör det möjligt att skapa affärsplanen direkt på nätet.


Nedladdningsbara mallar för affärsplan:

Drivhusets mall
Mimo affärsplansmall


Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *