SBP Nordic är en crowdlending-plattform för fastighetslån upp till 20 miljoner kronor. Målsättningen är att gör det enklare för fastighetsutvecklare att nå ut till mindre investerare som är intresserade av prospekt inom byggbranschen.

Fastighetslån via crowdlending

Ansökan

Villkor:

Ränta 8-15 %
Uppläggningsavgift Uppgift saknas.
Borgensåtagande Kräver säkerhet i form av bottenpantbrev i fastighet, aktiepant, borgen, pantbrev med efterställt inomläge eller andrahandspant.
Förtidsinlösen Uppgift saknas.
Betalningsanmärkning Uppgift saknas

Krav på företag som söker:

Omsättning Bokslut krävs.
Historik Ditt företag har en rimlig kreditvärdighet samt ägare och styrelse inte finns med i några register gällande brott, flertalet konkurser, utmätning eller liknande.
Ägarskap Ansökan kan endast upprättas av VD eller annan firmatecknare.
Företagsadress Alla skandinaviska aktiebolag kan sök lån.
Företagslån med säkerhet Alla lån som marknadsförs via SBP crowdlending plattformen skall vara säkerställda med pant i form av aktier, fast egendom, moderbolags- eller personlig borgen.

Följande information/dokumentation behövs:

  • Du skall ha namnteckningsrätt i företaget ensam eller tillsammans annan person
  • Företagets faktureringsuppgifter samt bankgironummer
  • Namn på och e-postadresser till ansvariga personer och eventuella borgensmän.
  • Intervjuer kommer att göras med företagsledare.

Information för företag som söker lån

Låneprocessen hos SBP Nordic består av följande fyra steg:

1. Intresseanmälan

Första upprättar fastighetsutvecklare som söker finansiering en intresseanmälan där denne anger om finansieringen avser nybygge, fastighetsköp eller brygglån. SBP Nordiska kommer sedan att återkoppla och via en företagsbesiktning kontrollera om både ert företag och er styrelsen uppfyller kraven:

Krav på fastighetsbolag:

    • Skall vara ett registrerat och verksamt skandinaviskt aktiebolag.
    • Pant i form av aktier, fast egendom, moderbolags- eller personlig borgen.
    • Ägare och styrelse får inte förekomma i några register gällande brott, flertalet konkurser, utmätning, etc.
2. Projektbeskrivning & analys

När ert aktiebolag väl fått ett grundläggande godkännande att söka lån via sbpnordic.com har det blivit dags att skapa en informativ, korrekt och tilltalande projektbeskrivning. Det är denna information som investerarna sedan ser, därför är det viktigt att lägga lite extra tid på att formulera en annons som kan locka till sig långivare. Samtidigt som ni tar fram en beskrivning kommer SBP Nordic

Värdera befintliga säkerheter (tomter, fastigheter eller andra tillgångar) samt bedöma Ledningens kompetens och förmåga att slutföra projektet. Om bolag passerar alla nödvändiga steg för att slutgiltigt godkännas publiceras projektet på plattformen och blir synligt för alla registrerade medlemmar.

3. Kapitalresning via marknadsplatsen

Nu börjar den mest spännande fasen. Alla projekt som marknadsförs via plattformen är låneavtal utformade som enkla skuldebrev där lånevillkoren kan anpassas utifrån behov. Normalt ligger projekten ute i ca 30 dagar under denna tid kan investerare delta i kapitalresningen genom att reservera andelar. Maximalt kan 200 olika långivare delta i en investeringsrunda, där varje enskild långivare har proportionerlig rätt till de panter och säkerheter knutna till lånet.

4. Återbetalning

Fastighetslånen på 2-20 miljoner löper över 6-24 månader med en årsränta på 8-15% där räntebetalning sker vid lånets förfall.

Information till investerare (långivare)

För att få tillgång till de projekt som söker finansiering krävs ett medlemskap på SBP Nordic, detta är kostnadsfritt och utan några förpliktelser. Investerare kan söka igenom databasen och välja ut intressanta fastighetsprojekt. Vill man låna ut pengar till ett visst projekt, reserverar man önskat antal andelar och blir långivare. Minsta möjliga investering kan variera men är oftast mellan 20000-50000 kr. Notera att de flesta fastighetslånen på SBP Nordic är tänkta att fungera som toppfinansiering och är förknippade med hög risk. Normala säkerheter för dessa lån är pant i fast egendom, personlig borgen eller aktiepant i projektbolag.

SBP Nordic AB

Bakom satsningen på den Nordiska crowdlending-plattformen återfinns det Göteborgsbaserade företaget SBP Nordiska AB som är ett av finansinspektionen godkänt och registrerat finansiellt institut. En anledning till att denna plattform skapats är att bankernas krav blivit allt hårdare, jämför med för 10 år sedan kräver dessa 20-30% mer finansiering via egenkapital för att bolag inom bygg- och fastighetsbranschen skall få banklån. Många bolag sitter på bra projekt men saknar tillräckligt egenkapital för att realisera planerna. SBP Nordic räknar med att löpande kunna vara med och finansiera 1-2 fastighetsprojekt per månad under 2019.

SBP Nordic går under parollen “Den digitala plattformen för fastighetsinvesteringar”. Detta är inte bara tomma ord, utan man erbjuder faktiskt både investerare en helt automatiserad plattform, utan administration och avgifter. Däremot önskar Nordiska Firmalån utökad transparens när det gäller vilka samarbetsparters man arbetar med, på hemsidan omnämns nämligen externa samarbetsparters vid ett flertal tillfällen exempelvis i samband med kreditbedömningen, dock utan att namnge några av dessa partners.

I dagsläget finns SBP crowdlending plattform endast på svenska och engelska, men på sikt hoppas SBP Nordic att kunna växa och etablera sig på hela den nordiska marknaden. Redan nu är även fastighetsbolag från Norge och Danmark välkomna att söka fastighetsfinansiering via sajten. Viktigt att känna till är att SBP Nordic endast fungerar som en mellanhand som sammanför fastighetsutvecklare och investerare och hanterar aldrig något kapital för någon part.


 

ÖPPETTIDER KUNDTJÄNST:

Måndag – Fredagar 08:00-17:00
Helg Stängt

Telefon:076-125 27 63
E-mail: [email protected]

SBP Nordiska AB

ADRESS:

Östra Hamngatan 52
411 08 Göteborg
Sverige
Org. nr: 559130-8357

Betyg

Kontakt/Support- Kundtjänsten.
Veckodag Öppet
Tisdag08:00-17:00
Öppet Stängt
Bolagsinfo
SBP Nordiska AB
559130-8357
FI-institutnummer: 82847
VD: My-Linda Eleonora Lorentsson