Mikrofonden Sverige

Är ett konsortium bestående av ett antal ekonomiskt fristående mikrofonder runt omkring i landet. Mikrofonden Sverige är ett finansiellt institut som står under Finansinspektionens tillsyn och kan erbjuda utvalda företag och projekt garantier för företagslån med borgen samt hyresavtal, dessutom kan investeringskapital placeras i ekonomiska föreningar, medlemsägda aktiebolag samt Bygdebolag (svb-bolag).

Det är Mikrofonden Sverige som ställer ut garantierna, men kapitalet anskaffas och ägs ofta av respektive regional Mikrofond. Om det gäller ett garantiärende pantsätter berörd mikrofond efterfrågat belopp som säkerhet hos långivare/bank.

Tanken med Mikrofonden är att skapa ett stabilt nätverk med förmåga att ge finansiellt stöd till svenska mikroföretag (med fokus på social ekonomi och lokal utveckling) som befinner sig i uppbyggnadsfasen. Projektet är alltjämt i uppbyggnadsfasen och är beroende av offentligt projektstöd för utveckling och drift av sin verksamhet. Övrigt kapital anskaffas genom investeringar från banker, medlemmar samt Fackförbundet Kommunal och i Mikrofonden Väst har två kommuner, Göteborgs stad och Bengtsfors kommun gått in med kapital för att främja företagandet i regionen.

I dagsläget finns Mikrofonder i:

Halland, Jämtlands län (Mikrofonden Z),Kronoberg, Skåne,Småland, Väst (tidigare Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Göteborg), Västernorrland, Örebrolän, Öst (tidigare KGF Social Ekonomi Stockholms län) samt i Östergötland.

➤ Sök finansiering

Telefon: Se ansvarig för respektive lokal mikrofond
E-mail: Se respektive regions hemsida

Mikrofonden Sverige ekonomisk förening

ADRESS:

GAMLESTADSVÄGEN 2 415 02
Göteborg
Västra Götalands län
Org. nr: 769621-0041

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *