Uppgifterna om detta bolags verksamhet är bristfälliga, bland annat saknas öppettider och telefonnummer samt annan väsentlig information om IMH CreditSolutions AB.

All data är hämtad från imhcreditsolutions.se och bör ej betraktas som heltäckande och dess riktighet kan ej granteras. IMH Credit Solutions är ett finansinstitut registrerat hos Finansinspektionen för att bedriva finansiell verksamhet som riktar sig till företag. IMH:s primära fokus är att erbjuda fastighetskrediter på mellan 0,5-25 miljoner där tomträtter, lokaler samt kommersiella/privata fastigheter fungerar som säkerhet för företagslånet.
➤ Jämför IMH företagslån hos Krea

Fastighetslån

Ansökan

Villkor:

Ränta Från 24.0%
Uppläggningsavgift Uppgift saknas.
Borgensåtagande Inget krav, tomt/fastighet eller annan säkerhet används.
Förtidsinlösen Uppgift saknas.
Betalningsanmärkning Uppgift saknas.

Krav på företag som söker:

Omsättning Uppgift saknas.
Historik Ditt företag har en rimlig kreditvärdighet samt att era kunder har rimlig kreditvärdighet.
Ägarskap Ansökan kan endast upprättas av VD eller annan firmatecknare.
Företagsadress Verksamheten är registrerad hos bolagsverket i Sverige.

Följande information/dokumentation behövs:

  • Du skall ha namnteckningsrätt i företaget ensam eller tillsammans annan person
  • Företagets faktureringsuppgifter samt bankgironummer
  • Namn på och e-postadresser till ansvariga personer och eventuella borgensmän.
  • Samtliga borgensmän behöver logga in och godkänna villkoren för lånet och borgensansvaret.

 

ÖPPETTIDER KUNDTJÄNST:

Måndag – Fredagar Uppgift saknas
Helg Uppgift saknas

Telefon: Uppgift saknas.
E-mail: [email protected]

IMH CreditSolutions AB

ADRESS:

Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
Org. nr: 556964-8461

BetygJämför med Krea
Kontakt/Support- Kundtjänsten.
Bolagsinfo
IMH CreditSolutions AB
556964-8461
FI-institutnummer: 80553
VD: Per Jonas Hägerbäck
Omsättning (tkr):
201410308
201521539
201643823
Uppgifterna om företaget som står bakom IMH Credit Solutions företagslån är hämtade från Allabolag. Den finansiella aktiviteten hos IMH CreditSolutions AB ökade med 103.5% under 2016 då omsättningen ökade med 22284 (tkr) jämfört med 2015.