SBAB Bank är en statligt ägd bankverksamhet grundad 1985. SBAB är i första hand känt för sina bolån till privata hushåll, men banken lånar även ut pengar till företag. Erbjudandet om Fastighetslån från SBAB riktar sig till väletablerade fastighetsbolag med minst 200 lägenheter samt bostadsrättsföreningar med minst 40 lägenheter. Fastighetsbolag kan låna 50.000.000 kr eller mer och bostadsrättsföreningar kan låna 20.000.000 kr och uppåt.

Gröna lån – är en specialiserad finansieringsform som stimulerar energieffektivisering av bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Denna typ av lån kan erbjudas till kunder med minst 10 miljoner i lån hos SBAB. Låneformen berättigar till en ränterabatt.

Följande investeringar kan göras:
 • Tilläggsisolering av tak eller fasader
 • Fönsterbyte till energisnålare alternativ
 • Förändrad ventilation
 • Byte av värmekälla
 • Byte av allmänbelysning till LED och tidsstyrning
 • Mätningsutrustning av el eller vatten

Miljöförbättrande åtgärder kan omfatta:
 • Uppgradering till nybyggnadsnorm av ventilation
 • Sanering samt utbyte av giftigt material (PCB, asbest)
 • Byte av tvättstugeutrustning till mer energi/miljöeffektiva produkter

Ansöka om dessa lån kan inte göras direkt online utan kräver att ni kontaktar SBAB och bokar in ett personligt möte.

Fastighetslån

Ansökan

Villkor:

Ränta Minsta möjliga 0,5% enligt lånevillkor. Varierar med utgångspunkt i aktuella bolåneräntor 0,96%-1,49%.
Uppläggningsavgift Uppgift saknas.
Borgensåtagande Personlig borgen av huvudägare eller vd för bolaget. Alternativt annan säkerhet så som pant i fastighet/bostadsrätt eller företagshypotek
.
Förtidsinlösen Olika villkor beroende på om låneformen är bunden eller obunden. Förtidsinlösen är möjlig, kontakta SBAB för mer information.
Betalningsanmärkning Försvårar möjligheterna till att få låna.

Krav på företag/förening som söker:

Omsättning Uppgift saknas.
Historik Ditt företag har en rimlig kreditvärdighet samt att era kunder har rimlig kreditvärdighet.
Ägarskap Ansökan från fastighetsbolag kan endast upprättas av ägare, VD eller annan firmatecknare. Ansökan från bostadsrättsföreningar upprättas av styrelsen.
Företagsadress Verksamheten är registrerad hos bolagsverket i Sverige.

Följande information/dokumentation behövs:

 • Budget Senaste resultat- och balansrapport
 • Senaste årsredovisning eller årsbokslut
 • Undertecknade och vidimerade kopior på firmatecknares ID-handlingar
 • Styrelseledamöter (personnummer och namn) samt revisor (om sådan finns)
 • Aktuell värdering samt försäkringsbevis (gäller vid pant av fastighet/lägenhet)

För föreningar och stiftelser skall dessutom följande dokument bifogas:

 • Vidimerad kopia av stadgar
 • Registreringsbevis el. vidimerad kopia av protokoll där firmatecknare framgår
 • Dokumentet “Medgivande och fullmakt” för Bostadsrättsförening skall undertecknas och insändas
 • Vidimerad kopia av styrelseprotokoll där beslut att uppta lånet framgår

Sparmöjligheter för företagskunder

Samtliga sparkonton hos SBAB omfattas av den statliga insättningsgarantin.

SBAB-konto

Är ett sparkonto för företag och bostadsrättsföreningar med sparränta på 0,35 % upp till 25 miljoner, 0,15% på sparkapital i storleksordningen 25-50 miljoner samt 0,05% ränta på saldo över 50 miljoner upp till 100 miljoner. Kontot har fria uttag, kostar inget och saknar fast bindningstid. Maximalt kan företagskunder ha ett totalt saldo om 100.000.000 kr. SBAB välkomnar även finansiella kunder exempelvis låneföretag (kreditinstitut) eller värdepappersföretag till att bli bankkunder. Andra juridiska personer som huvudsakligen betraktas bedriva finansiell verksamhet åläggs betala en extra avgift på motsvarande 1,5 % per år beräknad på det högsta saldobeloppet under innevarande kalendermånad, avgiften beräknas och debiteras månadsvis alternativt i samband med kontoavslut.

Placeringskonto

Placeringskontot är ett alternativ för den som söker bättre ränteavkastning och är villig att binda pengarna hos SBAB i 1-5 år. Placera 40.000 – 7.000.000 kr och få årsvis avkastning utifrån aktuella fasta räntesatser på 0,51-1,34%, räntan varierar beroende på hur lång bindningstiden är. Kontot är kostnadsfritt.


 

ÖPPETTIDER KUNDTJÄNST:

Måndag – Fredagar 08:00 – 19:00
Helg Stängt

Telefon: 0771-45 30 30
E-mail: [email protected].

SBAB Bank AB (Företag & Brf-kunder)

ADRESS:

Svetsarvägen 24
171 41 Solna
Org. nr: 556253-7513

Betyg

2.2 (totalt 20 röster)
Trustpilot:(2.4/13)🛈
Google:(1.7/7)🛈
Kontakt/Support- Kundtjänsten.
Veckodag Öppet
Söndag08:00-19:00
Öppet Stängt
Bolagsinfo
SBAB Bank AB
556253-7513
FI-institutnummer: 32017
VD: Klas Danielsson
Antal anställda: 530
69.1/100 (2,2%)
SBAB ingår i kategorin övriga banker för vilkas företagskunder nöjdheten är 7,8% högre jämfört med genomsnittet enligt SKI 2019.
74/100 (2.4%)
Kundnöjdheten bland SBABs företagskunder är 7.1% högre jämfört med fastighetslån hos andra banker enligt SKI 2018.
Omsättning (tkr):
20145123000
20154601000
20164572000
Uppgifterna om företaget som står bakom SBAB företagslån är hämtade från Allabolag. Den finansiella aktiviteten hos SBAB Bank AB ökade med -0.6% under 2016 då omsättningen ökade med -29000 (tkr) jämfört med 2015.

Betygsätt

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *