Om Almi

Oavsett inom vilken bransch du verkar, kan Almi hjälpa till med finansiering som du ej kan finna på annat håll. Små till medelstora företag med upp till 250 anställda kan ta del av Almis investerings-, rådgivnings- och lånetjänster.
När företag väljs ut fäster Almi stor vikt vid tillväxtpotential och engagemang, i första hand lånar man ut pengar till bolag med god tillväxt.

Hos Almi kan du ansöka om maximalt 80 % av det totala kapitalbehovet (undantaget Almi Mikrolån som kan täcka 100% av kapitalbehovet), medfinansiering krävs för belopp över 250.000 kr i form av egna medel eller banklån. I genomsnitt står Almi för omkring 30 % av det totala kapitalbehovet.
Möjlighet finns att få amorteringsanstånd och den som vill förtidsinlösa ett lån eller göra extraamorteringar har rätt att göra detta, men behöver först kontakta Almis låneadministration på telefonnummer 063-453 03 00.

Almi investerare är även i verksamheter, en normal företagsinvestering för Almi invest ligger på omkring 1-4 mkr för detta begär man en ägardel som ofta motsvarar omkring 10-25 % av bolaget. I ett senare skede när ägarskapet är etablerat kan Almi gå in med ytterligare kapital, sammantaget kan det handla om investeringar på upp till 10-15 mkr per bolag.
Varje år granskar Almi Invest omkring 900-1000 bolag närmare av dessa blir uppskattningsvis 6-8 % av bolagen investeringsobjekt vilket innebär att man investerar i ca 60-70 olika bolag per år.

Även entreprenörer med tidigare konkurser i bagaget kan få lån beviljat, men Almi beaktar omständigheterna kring konkursen och tar med dessa i helhetsbedömningen.

Almi tillämpar individuell räntesättning efter riskbedömning. Dessutom uppger man själva att räntorna ligger på en högre nivå än bankernas, detta bland annat för att man inte vill konkurrera med den befintliga privata marknaden. Almi Företagspartner AB (Almi) är ett svenskt statligt ägt bolag grundat 1994.

Krav:

  • Minst 20 år gammal.
  • Företag med upp till 250 anställda.
  • Svenskt eller nordiskt medborgarskap alt. permanent uppehållstillstånd.

Säkerhet:
Främst företagsinteckning och/eller ett överhypotek. I vissa fall personlig borgen, men då anpassad efter storleken efter borgensmannens betalningsförmåga.

Almi Mikrolån

Ett enklare lån speciellt framtaget för företag i uppstartsfasen. Detta är det enda Almi-lån som täcker hela kapitalbehovet. Låna upp till 200.000 kr i maximalt 6 år. Räntan sätts individuellt och en uppläggningsavgift 500 kr tillkommer. Lånet är amorteringsfritt de första 12 månaderna.

OBS! Personlig borgen krävs motsvarande 10% av lånebeloppet.

Almi Mikrolån

Ansökan

Villkor:

Ränta Snittränta ca 5%–9% (Tillväxtlånet 5,5%) *Räntan sätts individuellt.
Uppläggningsavgift 500 kr.
Borgensåtagande Främst företagsinteckning och/eller ett överhypotek. Mikrolånet kräver personlig borgen som motsvarar 10% av lånebeloppet.
Förtidsinlösen Kan göras när som helst. Även extraamorteringar kan göras.
Betalningsanmärkning Almi tillåter inte lån med betalningsanmärkning eller skulder hos kronofogden.

Krav på företag som söker:

Omsättning Inget krav.
Historik Även nystartade företag kan låna.
Ägarskap Icke EU-medborgare ska ha permanent uppehållstillstånd och EU-medborgare ska ha uppehållsrätt eller vara nordisk medborgare.
Företagsadress Det skall finnas en fysisk placering av företaget.
Företagsbank Bankkonto kopplat till företaget krävs.

Följande information/dokumentation behövs:

  • Org.nummer
  • Personnummer
  • Giltig svensk legitimation
  • Affärsplan och Projektplan bifogas

Brygglån

Mitt under pågående Coronakris lanserar Almi ett skräddarsytt brygglån som skall hjälpa småföretag och Startups som drabbats av akut likviditetsbrist orsakat av plötsliga intäktsbortfall. Almis brygglån vänder sig till små och medelstora företag samt nyetablerade Startups som drabbats av Coronakrisen och därför behöver söka externt finansiellt kapital.

Villkor för Almis nya Brygglån

Belopp: Bestäms individuellt efter dialog (Startups kan låna upp till 500 000 kr)
Löptid: 12 månader.
Ränta: Som högst 4,95%, individuell räntesättning tillämpas.
Uppläggningsavgift: Ingen.
Säkerhet: Företagsinteckningar och ägarborgen (oftast motsvarande 10-20% av lånebeloppet).

  • Individuell kreditprövning och genomgång av vilka säkerheter som kan användas.
  • Möjlighet att få anstånd med räntebetalningar och amorteringsfrihet i upp till 12 månader.

➤ Ansök om brygglån

Almi erbjuder även rådgivning till företag nedan hittar du en länk med kontaktuppgifter till Almis företagsrådgivare:

Kontaktuppgifter Almis företagsrådgivare

Företagslån

Riktar sig till små och medelstora företag verksamma inom alla typer av branscher. Normalt kan Almi företagslån stå för omkring 30% av kapitalbehovet, banken går in med 30% och entreprenören själv 30 %.

Det finns inga formella begränsningar för Almi företagslån, det innebär att lånestorleken anpassas efter behov och betalningsförmåga. Likaså varierar räntan baserat på risk, i dagsläget ligger räntorna normalt inom intervallet 5% – 9%.

Innovationslån

Lägsta sökbara lånebelopp 50000 kr. Innovationslånet ställer krav på medfinansiering. För belopp upp till 300 000 kr kan den ske med budgeterad nedlagd tid i projektet där varje beräknad timme är värd 250 kr.
För lånebelopp över 300 000 kr skall hälften av medfinansieringen vara i form av kapital. Kom ihåg att bifoga affärsplan och projektplan i samband med ansökan.

Tillväxtlånet

En mycket populär låneform där förmånligare villkor kan erbjudas tack vare garantier från den Europeiska Investeringsfonden.

– Genomsnittlig räntenivå på ungefär 5,5 procent.
– Lånet kan användas till investeringar eller som rörelsekapital.

Exportlånet

Är en specialiserad finansieringsform som vänder sig till företag som vill verkar på internationella marknader och bedriver exportverksamhet. Exportlånet fungerar på samma sätt som företagslånet med den skillnad att de lånade beloppet kan betalas ut i en utländsk valuta.

Fördelar och nackdelar med Almi finansiering

Positivt

+ Även nystartade företag kan låna pengar
+ Fastighet kan i vissa fall används som säkerhet för lån
+ Konkurshistorik inte nödvändigtvis ett hinder

Negativt

– Långsam utbetalning tar upp till 3-5 veckor innan utbetalningen sker
– Almi står maximalt för 80 % av det totala kapitalbehovet, medfinansiering är ett krav vid större belopp

Almi trendspaning 2019


1 – Annonsblockare (Ad-blockers) blir allt vanligare därför gäller det att istället satsa på att skapa och erbjuda kvalitativ innehåll (content). Var personlig och transparent, tillit är A och O.
2 – Social hållbarhet – Konsumtion kan kombineras med ett högre syfte, återvinn och fokusera på de viktiga miljöfrågorna.
3 – Flytta ut din butik på nätet – Trenden med fysiska butiker som flyttar ut online fortsätter, E-handel kan öka din försäljning men det behöver inte betyda att den fysiska butiken försvinner.
4 – Tillgänglig kundservice – I takt med att allt fler affärer görs på webben ökar även kundernas krav på service, chatta med dina kunder och var tillgänglig när behov uppstår.

ÖPPETTIDER KUNDTJÄNST:

Måndag – Fredagar 09:00-12:00 och 13:00-16:00
Helg Stängt

Telefon: 0771-55 85 00
E-mail: [email protected]

Almi Företagspartner AB

ADRESS:

KLARABERGSVIADUKTEN 70
111 64 Stockholm
Stockholms län
Org. nr: 556481-6204

Betyg

Kontakt/Support- Kundtjänsten.
Veckodag Öppet
Fredag08:00-17:00
Öppet Stängt
Bolagsinfo
ALMI Företagspartner AB
556481-6204
VD: Rolf Göran Lundvall
Antal anställda: 487
Omsättning (tkr):
2014900942
2015957965
20161181408
Uppgifterna om företaget som står bakom Almi företagslån är hämtade från Allabolag. Den finansiella aktiviteten hos ALMI Företagspartner AB ökade med 23.3% under 2016 då omsättningen ökade med 223443 (tkr) jämfört med 2015.

Betygsätt

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *