Fördelarna med skaffa företagskort är flera. Det gör vardagen som företagare lite enklare samtidigt som du kan handla och resa säkrare. Det finns både bankkort med och utan kredit. Använder du den tillkopplade krediten handlar du mot faktura som du sedan betalar löpande vecko- eller månadsvis.

Det finns även en mängd företagskort som ger dig och dina anställda rabatt på bensinpriset, vilket gör firmabilen billigare i drift. De flesta stora bensinkedjorna erbjuder företagskunder betalkort med bonus.

Välj korttyp

Kreditkort | Bensinkort | Resekonto

Betalkort med individuell köpgräns
 • SEB Corporate Limit

 • SEB Corporate

 • SEB Commercial Debit

Bankkort(Mastercard)/Kreditkort(Visa)
 • Swedbank VISA Business Card

 • Swedbank Bankkort Business

Företagskort med konto/kredit
 • Danske Business Debit

 • Handelsbanken Business (VISA)

Bankkort (First Card/Visa/Mastercard)
 • First Card Corporate

 • Nordea Business Gold

 • Nordea First Card

 • Nordea Företagskort Mastercard

Bank-,Kredit- & Betalkort
 • Danske Business Debit

 • Danske Corporate Platinum

 • Danske Corporate Classic

 • Danske Corporate Gold

Kreditkort,Resekort
 • Eurocard Corporate Gold

 • Eurocard Corporate Platinum

Kreditkort,resekort,betalkort
 • AMEX Corporate Card

 • AMEX Corporate Card Gold

 • AMEX Corporate Card Meeting

Mastercard eller Visa
 • First Card Företagskort

 • First Card Corporate Executive

Drivmedelskort,Såifa
 • Preem företagskort

 • Preem Såifa


Villkoren för företagskort skiljer sig från privatkort

Överlag fungerar företagskort på samma vis som kort knutna till en privatperson, villkoren ser dock lite annorlunda ut vilket bland annat påverkar betalningsansvaret vid obehöriga transaktioner.

Företagskort har tre avtalsparter:

 1. Kortutgivare - Banken
 2. Kontohavare - Kunden dvs. företaget/organisationen som upprättat kortet
 3. Kortinnehavare - Betalningsansvarig dvs. den faktiska brukaren/vars namn står skrivet på kortet

Även på vanliga privatkort är kortinnehavaren betalningsansvarig, men i detta fall räknas denne som konsument vilket gör att ärenden vid obehöriga transaktioner prövas via Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Om nämnden finner att kontohavaren är ersättningsskyldig, pga. att denne varit grovt oaktsam med kortet eller koden, begränsas denna ersättningsskyldighet till max 12 000 kr.

Ärenden kopplade till företagskort prövas inte via Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och ersättningsskyldigheten har i detta fall inget tak på 12 000 kr. Det gör att kortinnehavaren kan få betala skyhöga belopp om denne varit grovt oaktsam. Ärenden beträffande betalningsansvar och ersättningsskyldighet vid företagsavtal avgörs i Allmän domstol.

Det är därför extra viktigt att alltid förvara kort och kod kopplade till företag på ett säkert vis. Minimera riskerna genom att lämna företagskor

Ansökan kräver godkännande från firmatecknare/majoritetsägare

För att teckna företagskreditkort krävs generellt att firmatecknaren personligen godkänner ansökan och signerar avtalet. Ansökan utan originalsignatur kommer ej kunna behandlas, i undantagsfall kan vissa kortutgivare godta en fullmakt/rekvisition som ger en medarbetare behörighet att sluta finansiella avtal i firmans namn. Huvudregeln är dock att det är firmatecknaren eller annan majoritetsägare som är ytterst ansvarig vid nytecknande av alla sorters firmakort. Enklast och snabbast är att upprätta ansökan digital online och signera med BankID/Mobilt BankID. Ansökan med underskrift, underskriven fullmakt eller andra likvärdiga vidimerade dokument måste alltid åtföljas av giltig legitimation/id-handling om ansökningen sker per post.

Privat kreditkort i tjänsten

För den som driver en enskild firma är företaget och privatpersonen en och samma juridiska entitet, även om det underlättar att försöka skilja på det privata och företagandet så mycket som möjligt, är det inget krav att ha ett separat företagskonto och privata kreditkort går utmärkt att använda också i firman. Dock är det viktigt att se till att alltid sköta redovisningen och bokföringen klanderfritt, något som är bra mycket lättare att göra om man inte blandar ihop hushållsekonomi med företagets. Det är inte heller helt ovanligt att anställda i handelsbolag eller aktiebolag använder sig av privatkort eftersom exempelvis SAS Amex Elite, som många anser är det bästa kreditkortet för att få flygbonus, i dagsläget inte finns tillgänglig som företagskort. Dock rekommenderar vi alltid alla att rådfråga en revisor eller auktoriserad redovisningskonsult och eventuellt även Skatteverket för att försäkra sig om huruvida dessa privattecknade bonuskort verkligen kan eller bör används i tjänsten.