Förlederna med skaffa företagskort är flera. Det gör vardagen som företagare lite enklare samtidigt som du kan handla och resa säkrare. Det finns både bankkort med och utan kredit. Använder du den tillkopplade krediten handlar du mot faktura som du sedan betalar löpande vecko- eller månadsvis.

Det finns även en mängd företagskort som ger dig och dina anställda rabatt på bensinpriset, vilket gör firmabilen billigare i drift. De flesta stora bensinkedjorna erbjuder företagskunder betalkort med bonus.

SEB

Kreditkort SEB:s Betalkort företag
Kreditgräns Max 50.000 kr.
Räntefria dagar upp till 45 dagar.
Årsavgift Ingen årsavgift för dig som har Enkla firman hos SEB.
Mer om

Swedbank

Visa Business Card

Kreditutrymme upp till 100.000 kr
Trygghetsförsäkringar Rese- och olycksfallsförsäkring
Räntefri kredit Upp till 10 dagar
Årsavgift 450-570 kr
Pappersfaktura 0 kr
E-faktura 0 kr
Avgift, uttag inom EU 3 %, lägst 35 kr
Avgift, uttag utanför EU 3 %, lägst 35 kr
Avgift, valutaväxling (köp & uttag) 1,5 %
Årsränta om du nyttjar krediten 10.74 %, effektiv ränta
Mer om

Marginalen Bank

Marginalen Visa Gold

Kreditutrymme 15.000–100.000 kr
Trygghetsförsäkringar Ja
Räntefri kredit Upp till 50 dagar
Delbetalning Ja, med månadsavgift
Årsavgift 195 kr
Pappersfaktura 25 kr
E-faktura 0 kr
Extrakort (minst 18 år gammal) 50 kr / år
Avgift, uttag inom EU 3 %, lägst 35 kr
Avgift, uttag utanför EU 3 %, lägst 35 kr
Avgift, valutaväxling (köp & uttag) 1,65 %
Marginalen Flex 0 kr
Årsränta om du nyttjar krediten 16,9 %, rörlig ränta
Årsränta vid kontantuttag 16,9 %, fast ränta
Mer om

Villkoren för företagskort skiljer sig från privatkort
Överlag fungerar företagskort på samma vis som kort knutna till en privatperson, villkoren ser dock lite annorlunda ut vilket bland annat påverkar betalningsansvaret vid obehöriga transaktioner. Företagskort har tre avtalsparter:
  1. Kortutgivare - Banken
  2. Kontohavare - Kunden dvs. företaget/organisationen som upprättat kortet
  3. Kortinnehavare - Betalningsansvarig dvs. den faktiska brukaren/vars namn står skrivet på kortet
Även på vanliga privatkort är kortinnehavaren betalningsansvarig, men i detta fall räknas denne som konsument vilket gör att ärenden vid obehöriga transaktioner prövas via Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Om nämnden finner att kontohavaren är ersättningsskyldig, pga. att denne varit grovt oaktsam med kortet eller koden, begränsas denna ersättningsskyldighet till max 12 000 kr. Ärenden kopplade till företagskort prövas inte via Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och ersättningsskyldigheten har i detta fall inget tak på 12 000 kr. Det gör att kortinnehavaren kan få betala skyhöga belopp om denne varit grovt oaktsam. Ärenden beträffande betalningsansvar och ersättningsskyldighet vid företagsavtal avgörs i Allmän domstol. Det är därför extra viktigt att alltid förvara kort och kod kopplade till företag på ett säkert vis. Minimera riskerna genom att lämna företagskortet hemma vid semesterresa och andra tillfällen när stöldriskerna är förhöjda.