Fakturabelåning är medelvägen mellan att sköta skuldindrivning själv och att sälja fakturan till ett indrivningsföretag. Fakturabelåning innebär att du får hjälp med indrivningen och samtidigt får behålla 70-99% av fakturans ursprungliga värde, resterande belopp tar factoringbolagen ut i avgift för sina tjänster. Att belåna fakturor är en enkel metod för att förbättra likviditeten och snabbt få tillgång till pengar på kontot.

Vad innebär det att belåna fakturor?

Obetalda kundfodringar kan ställas som säkerhet för en kredit ett så kallat fakturalån. Varje kundfodring bedöms individuellt eller som del av en större portfölj, hur stor andel av fakturavärdet som går att belåna beror på dess storlek och uppskattad kreditrisk för inkassobolaget. Förenklat kan man säga att fakturabelåning ger företag möjlighet att få ut ett förskott på obetalda kundfakturor.

Så fungerar fakturabelåning i praktiken

 1. Leverantör som avser belåna en eller flera kundfakturor, underrättar kunden om fakturabelåningen samt upplyser om till vilket factoringföretag betalningen skall ske.
 2. Kopior på de fakturor som skall belånas skickas till factoringföretaget.
 3. Validering och kreditbedömning görs, därefter betalar factoringföretaget normalt direkt ut ca 80% av fakturavärdet.
 4. Om kunden betalar, behåller factoringföretaget de avtalade avgifterna och betalar sedan ut resterande belopp.
 5. Om kunden inte betalar, trots påminnelser och kravbrev, återgår kundfodran till leverantören.
 6. Factoringföretagen kan ta ut både fast och löpande kostnader, läs därför noga igenom villkoren innan avtal sluts. Jämför flera olika bolag med varandra för att hitta de bästa avtalet.  För detta ändamål kan du  ta hjälp av Fakturino, en finansiell jämförelsetjänst för lån, factoringtjänster och företagsleasing.

 

Vem tar kreditrisken om fakturan förfaller obetald?

Vid fakturabelåning äger företaget fortfarande fakturan (skulden) och står därför fortsatt för kreditrisken och alla belånade fakturor skall därför även bokföras och tas upp i balansräkningen. Däremot kommer fakturingföretag att ta över det administrativa ansvaret för indrivningen av skulden, bland annat genom att skicka ut påminnelser och eventuella inkassokrav.

Ny företagskredit (Bisnode/Creditsafe)

Mynt AB

Fakturabelåning Få ut upp till 100% av fakturavärdet till ditt bankkonto direkt.
Avgift Från 1% av fakturans värde per månad.
Upplägg Räntan för fakturalån beräknas individuellt baserat på företagets kreditvärdighet, fakturavärde och löptid.
Det går endast att belåna utskickade obetalda fakturor som med en återstående löptid på mer än 7 dagar.
Krav Företaget ha funnits i minst 6 månader, ha transaktioner för minst 3 månader, vara registrerat för F-skatt och ha en omsättning på minst 500tkr på årsbasis.
Mer om Mynt Ansök nu

Swedbank

Få upp till 70% fakturavärdet direkt och resterande när kunden betalat fakturan.Swedbank fakturatjänst passar företag som:- Har stora kundfordringar och/eller leverantörsskulder- Svag likviditet- Expanderar- Saknar tid/utrymme att själva hantera fakturor och reskontra- Omsätter mer än 3 Mkr och har fler än 300 fakturor per år Mer om

Ponture AB

Fakturaköp Ta del av flera olika anbud om fakturaköp
Avgift Kostnad varierar
Upplägg Begär offert - Beräkna totalt fakturabelopp, ange faktureringsperiod (dagar) samt årsomsättning (kr).
Mer om Ponture Ansök nu

Fördelar med Fakturabelåning
 • Tillgång till kapital inom ett till två dygn
 • Du slipper lägga tid på skuldindrivning
 • Du behåller en större del av fakturabeloppet jämför med om du säljer fakturan
Nackdelar med fakturabelåning
 • Normalt kan du endast belåna 70-80% av fakturans värde.
 • Du tar fortsatt kreditrisken
 • Du måste betala kostnader och avgifter till factoringbolaget

Hur stor del av fakturan kan belånas?

Belåningsgraden ligger normalt på 70-80% av fakturans ursprungliga värde.

När blir kapitalet tillgängligt?

Normalt tar det 1-2 dygn att få pengarna insatta på kontot vid försäljning av fakturor.