Mycket enkelt innebär fakturaförsäljning att ett företag eller annan juridisk person säljer en eller flera obetalda fakturor till ett factoring- eller inkassobolag. Genom att sälja faktura får företag omedelbart tillgång till rörligt kapital som direkt kan användas i verksamheten. Vid fakturaförsäljning övertar bank- eller finansbolaget fodringen och dess kreditrisk.

Creditsafe (Ej UC)

Capcito Finance AB

Fakturaköp 96,5%-99% av fakturavärdet direkt.
Avgift 1%–3,5% per faktura
Upplägg Fakturor mot aktiebolag utan regress (Capcito tar över hela kreditrisken)
Fakturor mot privatpersoner, enskilda firmor och handelsbolag med regress (om fakturan förblir obetald, är du skyldig att betala tillbaka beloppet senast 20 dagar efter förfallodatum.
Kostnadsexempel Kostnadsexempel: Vid en faktura på 100 000 med avgift på 2%, dras en avgift på 2 000 kr +moms och 97 500 kr utbetalas direkt till ert konto..
Mer om Capcito Ansök nu

Ponture AB

Fakturaköp Ta del av flera olika anbud om fakturaköp
Avgift Kostnad varierar
Upplägg Begär offert - Beräkna totalt fakturabelopp, ange faktureringsperiod (dagar) samt årsomsättning (kr).
Mer om Ponture Ansök nu

Billecta

Fakturaköp Få upp till 98,01%-98,51% i betalning för faktura
Avgift 1,49%-1,99% av totala fakturavärdet
Upplägg Fakturaköp Flex - sälj enstaka fakturor och få pengar snabbt på kontot.
Fakturaköp Volym - sälj flera fakturor löpande och säkerställ ett stabilt kassaflöde.
Jämför via Fakturino-factoring
Mer om

ABS Factoring

Fakturaköp Få upp till 97,15%-99,15% i betalning för faktura
Avgift 0,85%-2,85% av totala fakturavärdet
Upplägg Full Service Factoring - är ett erbjudande om fakturaköp av B2B-kundfodringar. ABS koncept med exportfactoring gör det möjligt att sälja fakturor i 35 olika länder med 100 procentig försäkring mot kreditförlust.
Jämför via Fakturino-factoring
Mer om

Fördelar med fakturaförsäljning
  • Tillgång till pengarna inom ett dygn
  • Du slipper lägga tid på skuldindrivning
  • Du slipper ta kreditrisken
Nackdelar med fakturaförsäljning
  •  Du får endast betalt för en del av skulden
  •  Du förlorar en större del av fakturabeloppet jämför med om du väljer fakturabelåning
  • Du måste betala kostnader och avgifter till factoringbolaget
Hur mycket får man betalt? Individuell prissättning tillämpas generellt, hur stor ersättning som erhålls vid en fakturaförsäljning varierar mycket. Varje enskild faktura värderas utifrån vilken kreditrisk som föreligger, dvs. hur lätt eller svårt det uppskattas vara att driva in skulden. När kommer pengarna? Att sälja fakturor är ett snabbt sätt att få pengar på kontot. Hos flera marknadsledande aktörer inom factoring har du som kund pengarna på företagskontot inom 24 timmar.