Den vanligaste anledningen till att företag upplever likviditetsproblem är att kunder inte betalar fakturorna i tid. När inbetalningarna inte sker i tid, får företagare ofta svårt att själva betala de egna leverantörsfakturorna före förfallodatum vilket skapar en ond spiral och uppenbara risker för extra kostnader i form av påminnelseavgifter och dröjsmålsränta. Återkommande försenade fakturabetalningar leder inte sällan till försämrade kund- och leverantörsrelationer, vilket påverkar företaget och dess varumärke negativt.

För företagsledare är det därför viktigt att se till så att det alltid finns tillräcklig likviditet för att betala löpande kostnader som hyra, avtal och inköp. Planering är a och o i detta sammanhang. Försenade och obetalda fakturor är tyvärr ingen ovanligt, många småföretagare har svårt att få betalt från större bolag i tid. För att undvika att hamna i en situation där det saknas pengar till de löpande kostnaderna krävs en budget samt tillräcklig buffert för att klara betalningsförseningar.

Ny företagskredit (Bisnode/Creditsafe)

Mynt AB

Fakturabelåning Få ut upp till 100% av fakturavärdet till ditt bankkonto direkt.
Avgift Från 1% av fakturans värde per månad.
Upplägg Räntan för fakturalån beräknas individuellt baserat på företagets kreditvärdighet, fakturavärde och löptid.
Det går endast att belåna utskickade obetalda fakturor som med en återstående löptid på mer än 7 dagar.
Krav Företaget ha funnits i minst 6 månader, ha transaktioner för minst 3 månader, vara registrerat för F-skatt och ha en omsättning på minst 500tkr på årsbasis.
Mer om Mynt Ansök nu
Creditsafe (Ej UC)

Capcito Finance AB

Fakturaköp 96,5%-99% av fakturavärdet direkt.
Avgift 1%–3,5% per faktura
Upplägg Fakturor mot aktiebolag utan regress (Capcito tar över hela kreditrisken)
Fakturor mot privatpersoner, enskilda firmor och handelsbolag med regress (om fakturan förblir obetald, är du skyldig att betala tillbaka beloppet senast 20 dagar efter förfallodatum.
Kostnadsexempel Kostnadsexempel: Vid en faktura på 100 000 med avgift på 2%, dras en avgift på 2 000 kr +moms och 97 500 kr utbetalas direkt till ert konto..
Mer om Capcito Ansök nu

Ponture AB

Fakturaköp Ta del av flera olika anbud om fakturaköp
Avgift Kostnad varierar
Upplägg Begär offert - Beräkna totalt fakturabelopp, ange faktureringsperiod (dagar) samt årsomsättning (kr).
Mer om Ponture Ansök nu

Billecta

Fakturaköp Få upp till 98,01%-98,51% i betalning för faktura
Avgift 1,49%-1,99% av totala fakturavärdet
Upplägg Fakturaköp Flex - sälj enstaka fakturor och få pengar snabbt på kontot.
Fakturaköp Volym - sälj flera fakturor löpande och säkerställ ett stabilt kassaflöde.
Jämför via Fakturino-factoring
Mer om

ABS Factoring

Fakturaköp Få upp till 97,15%-99,15% i betalning för faktura
Avgift 0,85%-2,85% av totala fakturavärdet
Upplägg Full Service Factoring - är ett erbjudande om fakturaköp av B2B-kundfodringar. ABS koncept med exportfactoring gör det möjligt att sälja fakturor i 35 olika länder med 100 procentig försäkring mot kreditförlust.
Jämför via Fakturino-factoring
Mer om


Om kunden inte betalar

Vid uteblivna betalningar måste fodringsägaren själv agera för att driva in obetalda skulder. Att hantera indrivning av obetalda skulder är många gånger en tidskrävande uppgift. Första steget är att skicka ut en eller flera betalningspåminnelser. Vem som helst kan glöma bort en räkning, därför är god praxis att skicka ut en påminnelse om utebliven betalning. Skulle kunden fortfarande inte betala fakturan trots påminnelsen kan du sälja fakturan till ett inkassobolag för indrivning alternativt själv ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Ansökan kostar 300 kr och vid ett utslag om betalningsföreläggande tillkommer en kostnad om 600 kr, därefter tar Kronofogden över arbetet med att driva in skulden.


Factoringbolag i Sverige

Factoring avser fakturatjänster där  finansbolag eller banker antingen belånar eller köper obetalda fakturor från kunder. Den huvudsakliga skillnaden mellan fakturabelåning och fakturaförsäljning är om kunden eller finansbolaget tar kreditrisken.

Följande företag arbetar med factoring i Sverige:

ACACIA Finans AB
Factoringföretag

Hemsida: www.acaciafinans.nu

Advokatfirman Vinge
Factoringpartner

Hemsida: www.vinge.se

Alektum Inkasso AB
Factoringföretag

Hemsida: www.alektuminkasso.se

Alunda Finans
Factoringföretag

Hemsida: www.alundafinans.se

Amfa Bank AB
Factoringföretag

Hemsida: www.amfabank.se

Aros Kapital AB
Factoringföretag

Hemsida: www.aroskapital.se

arvato Finance AB
Factoringföretag

Hemsida: www.finance.arvato.com

Asken Finans AB
Factoringföretag

Hemsida: www.askenfinans.se

Atic Finans AB
Factoringpartner

Hemsida: www.qvido.se

Atradius Credit Insurance N.V.
Factoringpartner

Hemsida: www.atradius.se

Avida Finans AB
Factoringföretag

Hemsida: www.avidafinance.com

Berazy AB
Factoringföretag

Hemsida: www.berazy.se

Bibby Financial Services AB
Factoringföretag

Hemsida: www.bibbyfinancialservices.se

Billevo AB
Factoringpartner

Hemsida: www.billevo.se

Billmate AB
Factoringföretag

Hemsida: www.billmate.se

Byfjorden Finans AB
Factoringföretag

Hemsida: www.byfjordenfinans.se

Bygeln Factoring AB
Factoringföretag

Cando Capital AB
Factoringföretag

Hemsida: www.candocapital.se

Coface Sverige
Factoringpartner

Hemsida: www.coface.se

Collector AB
Factoringföretag

Hemsida: www.collector.se

Corpia AB
Factoringpartner

Hemsida: www.corpia.se

Creditlink AB
Factoringföretag

Hemsida: www.creditlink.se

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Factoringföretag

Hemsida: www.danskebank.se

DNS Finans AB
Factoringföretag

Hemsida: www.dnsfinans.se

EKAB Finans och Fakturaservice AB
Factoringföretag

Hemsida: www.ekabfinans.se

Ergu Finans AB
Factoringföretag

Hemsida: www.ergufinans.se

Euler Hermes Sverige filial
Factoringpartner

Hemsida: www.eulerhermes.se

Euro Finans AB
Factoringföretag

Hemsida: www.eurofinans.se

Eurocredit AB
Factoringföretag

Hemsida: www.euro.se

Factoring Poolen i Stockholm AB
Factoringföretag

Hemsida: www.factoringpoolen.se

Factoringgruppen AB
Factoringföretag

Hemsida: www.factoringgruppen.se

Fakturabörsen EFX, European Factoring Exchange AB
Factoringpartner

Hemsida: www.fakturaborsen.se

Fakturaexperterna
Factoringpartner

Hemsida: www.fakturaexperterna.se

Fakturainvest AB
Factoringföretag

Hemsida: www.fakturainvest.se

Fakturino AB
Factoringpartner

Hemsida: www.fakturino.se

Fakturum AB
Factoringpartner

Hemsida: www.fakturum.se

Fendea Finans AB
Factoringföretag

Hemsida: www.fendea.se

Finanshuset Lunda AB
Factoringföretag

Hemsida: www.finanshuset.se

Ikano AB
Factoringföretag

Hemsida: www.ikanobank.se

Intrum Justitia Sverige AB
Factoringföretag

Hemsida: www.intrum.se

J A Inkasso & Consulting AB
Factoringpartner

Hemsida: www.jainkasso.se

Jurist & Inkasso Sweden AB
Factoringföretag

Hemsida: www.juristinkasso.se

Kapitalkredit Sverige AB
Factoringföretag

Hemsida: www.kapitalkredit.se

Keeros AB
Factoringpartner

Hemsida: www.keeros.se

Kredithanterarna i Stockholm AB
Factoringföretag

Hemsida: www.kredithanterarna.se

LFinans
Factoringföretag

Hemsida: www.lfinans.se

Lindorff Sverige
Factoringpartner

Hemsida: www.lindorff.se

Magni Finans AB
Factoringföretag

Hemsida: www.magni.se

Marginalen Bank AB
Factoringföretag

Hemsida: www.marginalen.se

MFIN/Linde Factoring
Factoringföretag

Hemsida: www.lindefactoring.se

Nordea Bank AB
Factoringföretag

Hemsida: www.nordea.se

Norden Finans
Factoringföretag

Hemsida: www.nordenfinans.se

Northmill AB
Factoringföretag

Hemsida: www.northmill.se

OMNIVETA FINANS ApS
Factoringföretag

Hemsida: www.omniveta.se

Östgöta factoring
Factoringföretag

Hemsida: www.ostgotafactoring.n.nu

Pagero AB
Factoringpartner

Hemsida: www.pagero.se

PayEx
Factoringföretag

Hemsida: www.payex.se

Prioritet Finans AB
Factoringföretag

Hemsida: www.prioritet.se

Profina Finans AB
Factoringföretag

Hemsida: www.profina.se

Promentor Finans AB
Factoringföretag

Hemsida: www.promentorfinans.se

Resurs Bank AB
Factoringföretag

Hemsida: www.resursbank.se

Retail Finance AB
Factoringföretag

Hemsida: www.retailfinance.se

Skandinaviska Enskilda Banken AB
Factoringföretag

Hemsida: www.seb.se

Skandinaviska likvida medel AB
Factoringföretag

Hemsida: www.likvidamedel.se

Söderbloms Factoringtjänst
Factoringföretag

Hemsida: www.soderbloms.com

Solidum AB
Factoringföretag

Hemsida: www.solidum.se

Svea Ekonomi AB
Factoringföretag

Hemsida: www.svea.com

Svenska Handelsbanken AB
Factoringföretag

Hemsida: www.kredit-inkasso.se

Swedbank AB
Factoringföretag

Hemsida: www.swedbank.se

Syna AB
Factoringpartner

Hemsida: www.syna.se

UC AB
Factoringpartner

Hemsida: www.uc.se

Valuera AB
Factoringföretag

Hemsida: www.valuera.com

Värmlands Factoring AB
Factoringföretag

Hemsida: www.varmlandsfactoring.se

Varningsinfo i Sverige AB
Factoringpartner

Hemsida: www.varningsinfo.se

Visma
Factoringpartner

Hemsida: www.visma.se


krav på finansbolag som erbjuder factoringtjänster
  1. Tillståndsplikt råder för att få bedriva factoringföretag. Finansinspektionen (FI) hanterar ansökningar och utfärdar godkännande av finansieringsrörelse.
  2. I likhet med annan finansiell verksamhet, ställs höga krav på att finansbolagen har etablerade system för att upptäcka, motverka och förhindra penningtvätt.

Factoringformer

  • Fakturahantering - Är en rent administrativ servicetjänst som innebär att företag får hjälp med att hantera upprättande, löpande administration samt uppföljning av fakturatjänster.
  • Fakturabelåning - Innebär att fodringar kopplade till en obetald faktura fungerar som en lånesäkerhet likt ett pantlån. Hur stor andel av fakturabeloppet som kan belånas varierar från fall till fall samt beror på ett flertal olika faktorer så som beloppsstorlek, förfallodatum samt kundens uppskattade återbetalningsförmåga (kreditvärdighet). Normalt erbjuds krediter upp till 70–80% av fakturornas värde.
  • Fakturaköp - Genom att sälja fakturor/fodringar kan factoringbolag betala ut fakturabeloppet direkt till kunden med avdrag för provision och andra beräknade kostnader. En fakturaförsäljning innebär att factoringbolaget övertar hela kreditrisken.
  • Exportfactoring - Vid transnationella affärer kan exportfactoring användas för att tillfälligt finansiera köp som sker i en främmande valuta.
  • Sälja faktura till inkasso - Innebär att en obetald ännu icke-förfallen eller en redan förfallen faktura säljs till ett inkassobolag som sedan tar över och sköter indrivningsprocessen.