Kreditfonden erbjuder omfattande finansiering till skandinaviska företag på upp till 100 miljoner kr. Kapitalet hämtas från allmänheten och institutionella investerare som tecknar vinstandelslån via Scandinavian Credit Fund. Pengarna som företagen låtar används till expansion, investering, restrukturering, refinansiering inom olika branscher. För att kunna få låna pengar från Kreditfonden krävs positiva rörelseresultat och bra kassaflöden, en annan faktor kan vara en erfaren ägarkrets som bedöms ha gedigen erfarenhet av den aktuella branschen de verkar.

I första hand söker Kreditfonden företagare med starkt personligt engagemang vilka gärna får vara listade eller noterade företag. Kreditfonden kommer sedan att göra platsbesök och intervjua befattningshavare och nyckelpersoner för att bilda sig en god uppfattning om verksamheten.

Säkerhet krävs i form av personlig borgen alternativt företagsinteckningar, reverser, pantbrev i fastigheter, aktier, borgen och andra realiserbara tillgångar.

Kreditfonden

Ansökan

Villkor:

Ränta Fast/rörlig
Uppläggningsavgift Uppgift saknas
Borgensåtagande Personlig borgen eller annan likvärdig säkerhet.
Förtidsinlösen Kontakta Kreditfonden för samtliga villkor.
Betalningsanmärkning Information saknas.

Krav på företag som söker:

Omsättning Flera positiva rörelseresultat och kassaflöden.
Historik Ha positivt eget kapital, Ditt företag behöver uppnå godkänt kreditbetyg från UC och Bisnode, eller liknande. Kunna presentera uppdaterad finansiell information
Ägarskap Ansökan kan endast upprättas av VD eller annan firmatecknare.
Företagsadress Svenskt företag.

Följande information/dokumentation kan behövas:

  • Ledande roll i företaget, så som att är man är VD, styrelsemedlem eller suppleant i styrelsen
  • Du skall ha namnteckningsrätt i företaget ensam eller tillsammans annan person
  • Företagets faktureringsuppgifter samt bankgironummer
  • Registreringsbevis
  • Balansräkning
  • Budget
  • Årsredovisningar
  • Balansräkning
  • Regelmässiga platsbesök och intervjuer kommer göras

Kreditfonden grundades 2015 och 2016 öppnades fonden Scandinavian Credit Fund I upp för handel. I slutet av 2017 hade Scandinavian Credit Fund ett förvaltat kapital på 1,2 miljarder SEK.

 

ÖPPETTIDER KUNDTJÄNST:

Måndag – Fredag Ingen data
Lördag Ingen data
Söndag Ingen data

Telefon: 070-2707163
E-mail: [email protected].

Scandinavian Credit Fund I AB

ADRESS:

Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm
Org. nr: 559008-0627

Betyg

Kontakt/Support- Kundtjänsten.
Bolagsinfo
Scandinavian Credit Fund I AB
559008-0627

Betygsätt

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *