Den vanligaste företagsformen i Sverige är enskild näringsverksamhet. Tanken med den enskilda firman är att vara en enkel och billig företagsform för individer som vill bedriva näringsverksamhet.I enskild firma är näringsidkaren och bolagsägaren en och samma fysiska person, vilket blir tydligt genom att organisationsnumret är det samma som grundarens personnummer. Förenklat kan man säga att en enskild firma är en privatperson med rätt att bedriva företagsverksamhet. För att en fysisk person skall kunna ha denna rättighet krävs F-skatt och många gånger även momsregistrering.

Enskilda näringsidkare möter samma utmaning som alla andra företagare, en av de svåraste är att få ekonomin att gå ihop. Inte sällan behöver man ta företagslån för att få firman att gå runt. I en enskild verksamhet hålls företagsinnehavaren personligt ansvarig för företagsekonomin, det gäller även att eventuella lån till och från den enskild firma. Att få renodlade företagslån är i regel mycket svårare för en EF jämfört med ett AB, det beror främst på att aktiebolag oftast har större omsättning vilket ger bankerna en större säkerhet.

Samtidigt är regelverket inte lika stelt för enskilda firmor, exempelvis är det möjligt att låna pengar ut privata pengar till företaget något som inte är tillåtet i aktiebolag. Den som inte redan har eget kapital att lägga in i företaget kan söka blancolån privat och sedan låna ut dessa pengar till den enskilda firman.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *