Krisfonden

Krisfonden startades för att hjälpa coronadrabbade småföretag. Förhoppningen är att stödet som krisfonden kan ge snabbt skall kunna betalas ut för att avhjälpa akut kapitalbrist i utsatta verksamheter.  Tanken är att Krisfonden skall kunna fungera som den hjälpande hand som gör att ett företag överlever ytterligare ett par månader.  Konkret innebär detta att svenska aktiebolag och enskilda firmor kan ansöka om belopp upp till 100.000 kr för att täcka akutkostnader för exempelvis löneutbetalningar, hyror eller för verksamheten viktiga leverantörsfakturor.  Ansökan kan göras från och med 7 april 2020 och beslut fattas löpande tills vidare.

Detta krävs för att upprätta en ansökan om stöd:

  1. Företaget skall vara ett svenskt aktiebolag (AB) eller enskild firma (EF).
  2. Kunna uppvisa viss tidigare omsättning samt löneutbetalningar.
  3. Företagsuppgifter org-nummer, adress, etc.
  4. Beskriv på vilket vis Coronapandemin skapat likviditetsbrist inom ert företag.
  5. Hedersförklaring* – som innebär att du lovar att, om och när in verksamhet kommit på fötter igen, donera motsvarande erhållet bidrag till Krisfonden.

*Notera att det stöd som Krisfonden delar ut inte är företagslån, det är ett bidrag som ges utan juridiska krav på motprestation, men genom att signera en hedersförklaring godtar man Krisfondens princip om att ge vidare ett hjälpande handtag till andra bolag i behov.

Om Krisfonden

Bakom Krisfonden står ett antal personer med gedigen erfarenhet inom företag och finans. Partners till Krisfonden är Eminova Fondkommission, Feminvest, Paulmarken Holmberg, Cision och Forma – Jurister och Ekonomer.

Investeringskommittén är ytterst ansvariga för att fatta beslut om vilka företag som skall beviljas anslag. I detta nu sitter följande personer med i Krisfondens Investeringskommitté:

– Jonas Hemmingsson (Sammankallande i kommittén)
– Michaela Berglund
– Stefan Balazs
– Therese Paulmarken

Insamlingsstiftelsen för Krisfonden står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm enligt bestämmelserna i stiftelselagen (1994:1220).

 

Kontaktuppgifter

Postadress:
Box 3249
Stockholm, SE

Epost: [email protected]
Twitter: https://twitter.com/Krisfonden
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/krisfonden