Gigekonomi med kortare konsult- och frilansjobb växer snabbt i Sverige. Omkring 50.000 svenskar verkar idag som egenanställda. Gig-ekonomi beskriver korta uppdrag och jobb på en flexibel arbetsmarknad där arbetsgivare tar in kompetens vid behov och den egenanställda sedan väljer om denne vill ta uppdraget eller inte. Man kan säga att gig-ekonomi är en extrem form av konsult- eller bemanningsjobb, men med den skillnad att både arbetsgivaren och arbetstagaren saknar ett långsiktigt gemensamt åtagande.

Egenanställning ger samma frihet som egenföretagare i enskilda firmor och aktiebolag, samtidigt som du slipper det extra ansvar och administration som det innebär att driva företag. Samtidigt bör man veta att det långsiktigt är en förlustaffär att vara egenanställd istället för att ha ett eget företag, du måste nämligen gå via ett egenanställningsföretag för att kunna faktura utan eget företag. Dessa bolag tar normalt en viss procent på varje faktura, kortsiktigt är det inte speciellt dyrt och kan till och med vara att föredra om man endast gör ett fåtal sidouppdrag om året, men om man har gig-ekonomi som huvudsyssla kommer det snabbt vara en förlustaffär.

Hur fungerar egenanställning?

Som egenanställd utför du mindre eller större uppdrag åt uppdragsgivare och fakturerar sedan dessa med hjälp av ett egenanställningsföretag som sköter den administrativa delen som fakturering, lön och skatter. Som egenanställd krävs därför varken F-skatt eller momsregistreringsnummer, istället används egenanställningsföretaget som “ditt bolag” i förhållande till dina respektive uppdragsgivare. När företagen sedan betalar fakturan får du in pengarna på ditt konto skattat och klart. Du behöver inte föra någon löpande bokföring eller lämna in någon ytterligare deklaration till Skatteverket.

Fördelar med egenanställning:
  • Gör det möjligt att utföra tillfälliga uppdrag/tjänster åt olika uppdragsgivare utan att starta eget.
  • Mycket frihet och flexibilitet.
  • Det gör arbete roligt eftersom du helt själv väljer vilka jobb du vill ta.
  • Du slipper tröttsam bokföring och administration som övriga bolagsformer medför.
Nackdelar med egenanställning:
  • Mycket ovisshet, ibland kan det finnas fler uppdrag en vad du önskar andra gånger finns inga gig alls.
  • Kan vara svårt att hitta uppdrag för den som inte redan är ett inarbetat namn med goda referenser.
  • Smidigt för den som vid ett fåtal tillfällen småuppdrag/tjänster åt olika uppdragsgivare, men egenanställning är en dyr arbetsform.
  • Du måste betala procent och dela på kakan med egenanställningsföretagen.
  • Du får ingen tjänstpension.
  • Det är svårare att få lån utan fast anställning.

Egenanställda kan leva farligt

Att ha en egenanställning innebär oftast ett varierande och intressant arbete, men tillgången på uppdrag kan variera mycket beroende på säsong och konjunktur vilket skapar osäkerhet för den enskilda individen. Men den egenanställda lever farligt många andra vis, man saknar kollektivavtal genom facket, pensionerna riskerar att bli mycket låga och huruvida man får någon ersättning från a-kassan eller inte är ytterst osäkert. Långsiktigt kan priset bli stor för den som inte själv ser till att man har den trygghet som behövs om något går fel.