För verksamheter med stor omsättning är aktiebolag en attraktiv bolagsform. Framförallt har aktiebolaget flera fördelar när det kommer till skatt, juridik, ekonomi och finansiering. Många väljer att bilda AB för att kunna behålla mer av vinsten och få möjlighet att göra så kallade aktieutdelningar, men det är även lättare att låna pengar till aktiebolag jämfört med enskilda firmor.

Samtliga storbanker erbjuder företagslån till aktiebolag, men är generellt restriktiva med att bevilja ansökningar. I första hand är det bolag med omsättningar på flera miljoner över en längre tid som prioriteras hos storbankerna. Övriga alternativ är långivare som erbjuder lån med borgen samt gräsrotsfinansiering/Crowdfunding av företag.


Låna ut privata pengar till aktiebolag

Många företagsägare är intresserade av att upprätta egna privata lån till sina aktiebolag. Det finns flera uppenbara och lockande fördelar med detta koncept. Först och främst slipper den som redan är stadd vid kassa gå till banken för att fråga om lån vilket är både tidskrävande samtidigt som det inte alls är säkert att ansökan blir godkänd. Ett kanske ännu tyngre skäl till varför man vill låna ut pengar själv till företaget är att man då slipper betala onödig ränta till en kreditgivare utan kan istället stoppa dessa räntepengar i egen ficka. Det är inte olagligt att låna ut pengar till sig själv på detta vis, men det krävs ordentliga avtal och en marknadsmässig ränta.

Vad innebär marknadsmässig ränta?

Det finns inte något tydligt svar på denna fråga, men detta uttryck bör tolkas som att man endast får ta ut en skälig ränta på inlånat bolagskapital. Vad som är en skälig eller rimlig ränta bero på flera faktorer, men man bör alltid utgå från aktuell statsräntan och sedan lägga till ett antal procentenheter baserat risk. När kreditgivare bedömmer risk vid lån utgår man från företagets kreditvärdighet, även du som privatperson bör göra en egen riskbedömning som sedan ligger till grund för vilken räntesats som används vid privatlånet.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *