Trendbrott: Inga nya företagslån under 2020

De senaste åren har marknaden för företagsutlåning i det närmaste exploderat, men så här långt under 2020 har inga nya företagslån introducerats på den svenska marknaden. Detta om man bortser från CDON som ingått ett samarbete med Froda företagslån, vilket vi valt att göra då detta inte någon ny produkt i sig utan endast ett strategiskt avtal mellan två etablerade parter. Sannolikt har spridningen av Coronaviruset och de effekter som pandemin haft på den nationella och globala ekonomin a avskräckt ett par aktörer från att lansera nya lån till företag detta år. Det vi upplever nu är ett trendbrott från de senaste årens nyetablering av olika sorters företagslån.

Efterfrågan på företagslån har inte heller ökat i den takt som flera banker och experter tidigare förutspått. Visserligen ökade trycket på likviditetslån markant under mars månad (enligt Lendos veckovisa kartläggning 2020-04-22 av företagsutlåningen), men sedan har den sjunkit tillbaka till samma nivåer som före pandemins utbrott. Ökningen kan förmodligen därmed tolkas som en första akutreaktion i samband med virusutbrottet.

Kan vara ett tecken på avmattning

Att inga nya företagslån lanserats under 2020 kan också vara ett tecken på att marknaden börjar bli mättad. Antalet bankutmanare och kreditgivare som primärt vänder sig till företag har flerdubblats på ett fåtal år och det är nog rimligt att det blir en sättning i marknaden, om inte redan så inom en snar framtid.

Prognos för företagsutlåning 2020

Varje kvartal presenterar Almi en låneindikator (genomförd av Origo Group) där man undersöker hur bankkontoren runt om i landet ser på det aktuella läget inom företagsutlåning samt dess framtidsutsikter. Den senaste låneindikatorn visar att utlåningen till företag minskade under kvartal två. Bankerna bedömer att lånebehoven bland företagen har ökat och fortsatt kommer att öka. Särskilt stora är behoven just nu inom tillverkningsindustrin. Det som sticker ut i undersökningen är att betydligt fler företagskunder jämfört med tidigare har svårt att få lån beviljade.

En av tre bankchefer tror att företagsutlåningen kommer att öka under det tredje kvartalet, men de flesta bedömer att nivån kommer ligga förhållandevis still på kort sikt. Långsiktigt tror en majoritet på ökad företagsutlåning.

Fyra av fem bankchefer upplever att företagens omsättning samt anställningstal minskat jämfört med föregående låneindikator.

En klar majoritet av de tillfrågade bankcheferna bedömer att antalet konkurser kommer öka, och en av fyra tror att konkurserna kommer att öka mycket kraftigt. Samtidigt bedömer allt fler av de tillfrågade bankcheferna att konjunkturutvecklingen kommer att fortsätta att mattas av och andelen som tror på en kraftig inbromsning av ekonomin har ökat sedan föregående mätning.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *