Alla vet hur viktigt det är att ha olika försäkringar. När olyckan är framme står du utan skydd om du inte varit förutseende och tecknat en företagsförsäkring. Det är klart att premien kostar en slant, men det kan du få igen flera gånger om. För verksamheter är det viktigt att välja en försäkring som passar deras bransch och andra speciella behov.

Jämför & välja företagsförsäkringVilka försäkringar behöver egen företagare?

Olika sorters försäkringar för verksamheter

Har du gård? Då behöver du försäkra de byggnader som inte är en del av ditt hem, ett så kallat egendomsskydd. Samtidigt så behöver du en ansvarsförsäkring som du kan använda om någon kräver dig på skadestånd. Det är inte ovanligt att man som företagare behöver hjälp av en advokat och då kan du spara mycket genom att ha ett rättsskydd. Allt detta och mer därtill kan du få i ett paket med företagsförsäkring.

Något liknande kan vara aktuellt för den som driver butik. Men här tänker du kanske mer på risken att en kund ramlar och slår sig, för att sedan stämma butiken. Eller att någon bryter sig in och stjäl antingen pengar eller dina varor. Det kräver en särskild försäkring för butiker, eftersom scenariot och riskerna är ett helt annat.

Därför ska du se dig om efter olika försäkringspaket som riktar sig till just din bransch eller situation. En del som har gård har även djur, men inte alla och inte i samma utsträckning. Din butik kanske drivs av dig, utan några anställda som måste försäkras. Se därför till att analysera avtalet så det är anpassat till dig.

Vad kan du försäkra?

I princip kan det mesta försäkras. Men du ska ju också betala premierna så det gäller att välja sådant som är riktigt viktigt. Personlig skada kan vara en sådan sak. Du kan bland annat inkludera vård om det skulle ske en olycka på arbetsplatsen för både dig själv och dina anställda. Kanske generellt möjligheten till privat vård, som en förmån. Försäkringen kan också täcka kostnader i samband med sjukdom, som vikarier eller förlorad inkomst.

Företagets ägodelar och själva driften bör också försäkras. Dels eventuella byggnader, men även inventarier och varor. Om det skulle bli en vattenskada finns det försäkringar som täcker allt, inklusive tapeterna du har satt upp själv. Det kan vara fråga om ett inbrott, en brand eller andra oförutsedda händelser som stoppar upp din aktivitet. Då kan du få ersättning tills du kommer igång igen. En företagsförsäkring är alltså något som du verkligen ska satsa på.


Jämföra & välja företagsförsäkring

Försäkringsbolag kan ofta erbjuda ”färdiga paket” innehållande de viktigaste och mest grundläggande försäkringsskydden utifrån om det är rör sig om små eller större företag.  Det finns även ett antal fackförbund som välkomnar småföretagare och som kan erbjuda dessa medlemmar olika försäkringsmöjligheter. Men eftersom försäkringsbehoven även styrs av vilken bransch företaget är verksamt inom, är en skräddarsydd företagsförsäkring oftast både billigare och bättre lösning i längden.

Se vilka typer av försäkringar de olika försäkringsbolagen erbjuder företag:

Försäkringsbolag Företagsförsäkringar
Trygg-Hansa Försäkring
  • Trygga Firman – omsättning 0-10 mkr
  • Större företag – omsättning från 50 mkr
  • Cyberförsäkring
  • Sjukdom & olycksfall
  • Bilförsäkring & lätt lastbil
  • Lastbil maskin & andra fordon
  • Transportförsäkring

Vilka försäkringar behöver man som egen företagare?

Även om det inte finns någon lag som säger att alla egen företagare måste försäkra sig, är den allmänna rekommendationen att åtminstone teckna de mest grundläggande skydden.

Ansvarsförsäkring – skyddar och ersätter ditt företag om du, verksamheten eller en anställd orsakar skada som leder till skadeståndsanspråk. Detta är förmodligen den enskilt viktigaste försäkringen för enskilda firmor och mindre aktiebolag.

Personalförsäkring – om det egna företaget har fler anställda än enbart ägare, behöver villkoren för personalförsäkringarna ses över och beslut fattas om dess omfattning. Några områden som kan försäkras är sjukdom, olycksfall, pension samt livförsäkring.

Rättsskydd – Om du hamnar i rättslig tvist med en annan part kan du få ersättning för de kostnader som uppstår i samband med exempelvis en rättegång. Att teckna rättsskydd är särskilt viktigt om du driver en verksamhet som inkluderar komplicerade ärenden och transaktioner.

Avbrottsförsäkring – garanterar att verksamheten inte står och faller med frånvaron av en nyckelperson, ett oplanerat produktionsstopp eller en egendomsskada.

Egendomsförsäkring – detta är en allmän försäkring som täcker skador företagets egendom och omfattar i regel varor, inventarier eller annan materiell egendom, så väl fast som lös, som förvaras i företagets lokaler.

Bedrägeriskyddsförsäkring – bolagskapningar har blivit allt vanligare.  Ofta börjar det med en kapad identitet som sedan leder till att bedrägerier av olika slag utförs i det utsatta företagets namn.  ID-skydd bevakar identiteter och rapporterar vid avvikande händelser. Medan en fullsaklig bedrägeriskyddsförsäkring även kan ersätta dig för kostnader och utgifter som uppstår i samband med ett fullbordat bedrägeri samt hjälpa dig att hantera den juridiska gången.

A-kassa och inkomstförsäkring – försäkrar inte ditt företag, däremot kan det skydda dig personligen i egenskap av egen företagare mot inkomstbortfall vid arbetslöshet.