Även om det inte finns något reellt hinder för lantbrukare och skogsägare att ta “vanliga” företagslån, besitter företagare inom dessa områden många gånger tillgångar i form av mark, råvaror och fastigheter vilka gör det möjligt att söka särskilt anpassade skogs- och lantbrukslån. Dessutom är kapitalbehoven oftast stora inom denna grupp, således önskar man i regel låna större belopp pengar vilket innebär att någon form av säkerhet krävs.

Jordbrukskredit

Skogs- och lantbrukslån fungerar generellt som bottenlån där fastighet och mark kan belånas upp till 75-80% av jordbruks- eller skogsfastighets värde. Snitträntorna för denna typ av lån ofta kallad jordbrukskredit ligger i dagsläget inom intervallet 2-4% med återbetalningstider på upp till 10-20 år. Denna finansieringsform kan med fördel användas när ny mark köps upp eller befintlig areal utökas.

Maskininvesteringar

Modernt lant- och skogsbruk är teknikkrävande och utan rätt maskiner är det svårt att nå produktivitet. Samtidigt är maskininvesteringar nästan alltid mycket kostsamma och endast ett fåtal företagare kan betala hela kostnaden på ett bräde, istället nyttjar de flesta någon form av maskinfinansiering vid maskin inköp. Det finns flera olika finansieringsmöjligheter, långsiktigt förmånligast är i regel att använda maskinen som säkerhet för ett lån. Men allt fler skogs- och jordbrukare köper utrustning på avbetalning eller leasar maskiner temporärt när behov uppstår.

Tillfälliga kostnader och mindre kapitalbehov

Det är inte alltid större belopp som eftersöks, vid exempelvis tillfälliga oväntade kostnader kan företagslån utan säkerhet vara lösningen alternativt en checkkredit där ränta endast betalas på utnyttjat belopp.

Upp 16 st lånesvar

Krea låneförmedlare

Ansök nu
Mer om Krea företagslån


Nytt lån

Bondelånet

Mer om Bondelånet


Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *