I rapporten “Finansiering för jobb och tillväxt”[1] från 2018 uppger mer än varannan småföretagare att man har eller haft svårt att få tag i finansiering till affärsutveckling och investeringar, 14% uppger att man tvingats låna från familj eller vänner. För nystartade företag är det särskilt svårt att få lån beviljade och du bör räkna med att många banker kommer säga nej direkt. Egentligen är det inte så konstigt då nytt företag innebär att det saknas uppgifter om omsättning, lönsamhet och ofta även kapitaltillgångar, lägg därtill att ägaren och eventuell styrelse även är oprövade kort vilket sammantaget gör att riskerna bedöms som allt för stora. Att få företagslån utan tidigare bokslut som visar omsättning och inkomster är definitivt en utmaning, men inte nödvändigtvis en omöjlighet.

Så vad kan nya företag som behöver låna pengar göra? Om du tidigare drivit andra bolag och har ett bra track record att visa upp kan det förbättra möjligheterna till lån. En annan väg att gå är att försöka hitta någon etablerad affärspartner inom branschen som kan gå i godo för dig och ditt kunnande. Som alltid är det viktigt att vara väl förberedd och se till att författa en tydlig och oklanderlig affärsplan, tänk på att för nystartade företag är det första intrycket allt, du får sällan en andra chans utan hjälp från tunga referenser.


Nystartslån

Ansökan


Sex frågor för dig som söker lån till nytt företag

1. Vad behöver ni pengar till?

Den första och mest självklara frågan att ställa sig som nybliven ägare eller företagsledare är vilka investeringar, köp och avtal som måste göras för att få verksamheten i rullning. Helt enkelt vad krävs för att få företaget att fungera.

2. Måste ni låna kapital?

Måste extern kapital anskaffas eller kan det finnas någon annan finansieringslösning, genom subventionerade projekt/offentlig företagsfinansiering eller kanske crowdfunding där investerare får del av er tjänst eller produkt som tack för hjälpen.

3. Hur mycket pengar krävs?

Om ni nått slutsatsen att ett företagslån krävs, är det viktigt att räkna på kostnaderna för att komma fram till ett rimligt lånebelopp.

4. Vilka personliga risker är du beredd att ta?

Före du kontaktar en långivare bör du ha begrundat de personliga risker företagslån utan säkerhet innebär. Personlig borgen är mer eller mindre ett grundläggande krav inte minst om det gäller lån till nystartade företag, det innebär att du blir personligt betalningsansvarig om bolaget inte själv klarar av att betala tillbaka skulden.

5. Har du förberett dig tillräckligt?

Se till att förberedda dig så mycket det bara går och lämna så lite som möjligt åt slumpen. Förbered dig både verbalt och skriftlig. Se till att kunna lämna en skriftlig kopia på affärsplanen och alla viktiga dokument som kan behövas. Detta kommer hjälpa dig och skapa förtroende.

6. Varför skall någon låna till just ert företag?

Använd samma tänk som om det handlade om en anställningsintervju. Vad är det som gör det värt för långivare att låna ut till just er verksamhet? Hitta de bästa argumenten.


Dokument och uppgifter du bör ha till hands
  1. Vid onlineansökningar används nästan uteslutande BankID för att bekräfta och signera avtal.
  2. Registerutdrag från bolagsverket.
  3. Senaste årsredovisningen.
  4. En budget.
  5. Affärsplan.

Vem beviljar lån företag utan inkomst eller omsättning?

Många är de entreprenörer, inte sälla unga och drivna företagare, som gått till banken med stora förhoppningar bara för att bli nekade och se drömmarna om eget företag gå upp i rök. Att bli beviljad ett banklån som nyföretagare är om inte omöjligt så nära på, dock kan det vara ett försök speciellt om du som privatperson redan har ett stort förtroende kapital hos din bank. I regel är det emellertid främst andra aktörer som kan tänka sig att låna pengar till nystartade bolag, dessa långivare är oftast mindre kreditmarknadsföretag och crowdfunding-tjänster för företag. Den uppenbara fördelen med dessa aktörer är att de faktiskt kan tänka sig att låna ut till företag utan orimliga krav på inkomst, vinst och omsättning. Nackdelen är att villkoren sällan är de bästa vilket gör det onödigt dyrt att ta företagslån för nystartade företag i Sverige.

Förhoppningsvis kan ökad konkurrens leda till prispress och just nu sker mycket på marknaden, då många nya långivare t.ex. Likvida gett sig in i matchen om företagskunderna dessutom finns det tecken som tyder på ett ökat intresse för P2P-lån exempelvis har Fellow Finance, som erbjuder nordens största crowdfunding plattform, nyligen etablerat sig i Sverige.

Källor:

1.Finansiering för jobb och tillväxt – Företagarnas finansieringsrapport 2018


Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *