Ett dedikerat resekonto samlar samtliga resekostnader och utlägg i samband med tjänsteresor på ett konto. Vilket innebär att alla anställdas resor debiteras på ett gemensamt resekonto, istället för att reseutläggen belastar företagskort och privata kreditkort.

Detta förenklar administrationen och gör det lättare att överblicka utgiftsposter i företag där tjänsteresor är återkommande inslag. Ett resekonto underlättar och hjälper till att binda samma och hantera reseräkning, körjournaler & traktamenten. Många gånger är det även möjligt att koppla ihop företagets resekonto med konterings- och bokföringssystem, vilket effektiviserar redovisning och bokföring.

Effektivare och smidigare hantering gör det möjligt för företag att spara pengar genom minskade administrativa kostnader och bättre ekonomisk överblick.

Fyra skäl för företag att skaffa resekonto

  1. Ett konto debiteras istället för flera företagskort
  2. Administrationen minskar
  3. Effektivitet ökar
  4. Kostnadsbesparingar blir möjliga

Alla inköp på en månadsvis faktura

Resekonton gör det även möjligt att göra inköp mot faktura med 15-30 dagars betalningsfrist. Samtliga betalningar och köp som görs med resekonto samlas på en gemensam faktura, där samtliga reseutlägg faktureras månadsvis i efter hand. Även om resekontot tekniskt (i teorin) inte har någon tillkopplad kredit, fungerar tidsperioden mellan fakturadatum fram till förfallodatum i praktiken som en ”kredit” med räntefria dagar.

Reseförsäkring

Precis som om man betalar resan med kreditkort, inkluderar även köp via resekonton en reseförsäkring. Vad reseförsäkringen inkluderar och hur omfattande reseskyddet är varierar beroende på resekonto.