Kronan Finans är ett svenskt finansbolag baserat i Landvetter utanför Göteborg som fokuserar på finansiella tjänster som hjälper företag förbättra lönsamheten genom ökat tillgång på rörelsekapital.

Fakturaköp

Fokus för Kronan Finans är fakturaköp där kunder erhåller 100 % belåning på kundfodringar och på detta vis snabbt kan frigöra likvida medel som kan användas direkt i verksamheten. Fördelen med att sälja fakturor är att skuldsättningen inte påverkas samtidigt som kreditrisken minimeras. I och med överlåtandet av fodringarna, slipper du som företagare även att jaga kunder som inte betalar i tid och hantera inkassoärenden, istället kan du helhjärtat fokusera på drift och utveckling av kärnverksamheten. Kronan Finans erbjuder även orderfinansiering vilket innebär att du i ett tidigt skede säljer eller belånar kundfakturor för att frigöra kapital till nödvändiga investeringar och omkostnader som oftast uppstår när nya orderstockar skall hanteras och administreras.

Kreditram

Syftet med en kreditram är att säkerställa att det finns tillräckligt rörelsekapital för en överskådlig framtid. Kronan Finans kan erbjuda företagskrediter anpassade efter era specifika behov.

Byggkredit

I samband med nybyggnationer/tillbyggnader krävs i regel tillfälliga krediter som används för de löpande kostnaderna. Dessa skulder kan i ett senare skede läggas om i renodlade fastighetslån där fastigheten fungerar som säkerhet.

Betalningstjänster

Med hjälp av Kronan Finans kan du som driver företag erbjuda kunder uppdelade fakturabetalningar och/eller delbetalningar. Många kunder väljer att delbetala köp för att bibehålla likviditeten i verksamheten, Kronan Finans erbjuder funktionella betallösningar för distans- och detalj- handeln.

I dagsläget finns Kronan Finans även med när Krea jämför låneförslag.


 

ÖPPETTIDER KUNDTJÄNST:

Måndag – Fredag 09:00-12:00 & 13:00-15:00
Helg Stängt

Telefon: 031-97 75 30
E-mail: [email protected]

Kronan Sweden AB

ADRESS:

Mediavägen 4
438 91 Landvetter
Org. nr: 556810-2635