Så fungerar Handelsbolag samt Kommanditbolag

Denna text behandlar Handelsbolag (HB) samt den särpräglade varianten inom denna bolagsform Kommanditbolag (KB). Man brukar ibland säga att Handelsbolag är ett naturligt mellansteg mellan enskilda firma och aktiebolag, det förstnämnda kan endast ha en ägare och det sistnämnda kräver ett aktiekapital som inte alla har eller är villiga att investera. Handelsbolag är en juridisk person som kan ha två eller flera bolagsmän/delägare vilka är privatpersoner eller företag. Inom denna bolagsform har delägarna alltid ett personligt och solidariskt ansvariga gentemot utomstående parter. Det personliga ansvaret innebär exempelvis att bolagsmän kan tvingas betala företagets samtliga skulder med privata medel, detta även om andra bolagsmän inte kan betala sin del av skulderna (dessa omvandlas senare till privata skulder mellan bolagsmännen). Detta gäller dock inte Kommanditbolag där delägare kan vara en så kallad “tyst bolagsman” vilken enbart ansvarar den begränsade del av kapitalet som de har lagt i bolaget, i KB-bolag
bär istället en delägare kallad komplementär fullt ansvar för bolagets skulder.

Handelsbolag beskattas inte för företagets vinst, istället beskattas delägarna för sin andel av vinsten. Delägare kan under året gör “eget uttag” då man plockar ut delar av vinsten. HB kan även ha anställda som erhåller lön, i dessa fall behöver Handelsbolaget även betala arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter för de anställda.

Hur arbetet, befogenheter, vinst och andra för företaget viktiga funktioner skall fördelas mellan de olika ägarna regleras i ett kompanjonavtal som fördelaktligen upprättas skriftligen.

I regel behöver inte Handelsbolag ha en revisor dock är man fullt bokföringsskyldiga. Att upprätta ett Handelsbolag kostar 900 kr om registering sker online alternativt 1200 kr om du föredrar att skicka in en blankett i skrift.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *